СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Колко важно е да бъдем гъвкави по отношение на персонала (възможност за дистанционна работа или лизинг на персонал)

  Пандемията COVID-19 насърчи много бизнеси да се адаптират към нов начин на работа. Все повече фирми работят от разстояние, по различен график и с промени в персонала. Обаче могат ли тези промени да се превърнат в дългосрочни промени в начина, по който правим бизнес?

Read more…

Лизингът на персонал като ефективно решение за стартиращи фирми

Лизингът на персонал като ефективно решение за стартиращи фирми

Какво е лизинг на персонал? Персоналът под наем е съвременна, гъвкава бизнес услуга, която има разновидности като Временна заетост, Лизинг на персонал, Аутсорсинг и други. Временната заетост позволява на работодателя да ангажира служители само за времето, в което има нужда от тях – конкретен проект,

Read more…

Лизинг на персонал – безрискови бизнес решения

Лизинг на персонал – безрискови бизнес решения

Персонал под наем Персоналът по наем е съвременна, гъвкава бизнес услуга, която има разновидности като Временна заетост, Лизинг на персонал и Аутсорсинг. Временната заетост позволява на работодателя да ангажира служители само за времето, в което има нужда от тях – конкретен проект, сезон или друг

Read more…

Персонал под наем – безрисково решение за всеки работодател в условия на ПАНДЕМИЯ

Персонал под наем – безрисково решение за всеки работодател в условия на ПАНДЕМИЯ

Персонал под наем – Временна заетост или още т.нар. Лизинг на персонал, е съвременна, гъвкава бизнес услуга, която позволява на работодателя да ангажира служители само за времето, в което има нужда от тях – конкретен проект, сезон или друг времеви интервал, като заплаща за тях

Read more…

Седем начини, по които временната работа ще ви е от полза

Седем начини, по които временната работа ще ви е от полза

Кандидати за работа, не подминавайте временната заетост! Ето 7 начина, по които дадена временна работа ще ви е от полза. Някои хора биха погледнали скептично на предложение за временна работа, защото ще им се стори като временно решение. Но в ситуацията, в която се намира

Read more…

Лизингът на персонал, временна заетост и новата реалност след пандемията

Лизингът на персонал, временна заетост и новата реалност след пандемията

Какво представлява лизингът на персонал? Временната заетост известна още като лизинг на персонал, е бизнес услуга, при която едно юридическо лице (предприятие, осигуряващо временна работа) наема и осигурява на друго юридическо лице (предприятие ползвател) персонал под негово ръководство и контрол. Такава услуга се предоставя до

Read more…

Четири съвета за мотивирана на временно наетите служители

Четири съвета за мотивирана на временно наетите служители

Как можете да мотивирате вашите временно наети служители Ако вашата компания използва служители, които са наети временно, знайте, че те могат да са в допълнителна помощ на бизнеса ви по време на висока натовареност или криза. Но като се има предвид естеството на тези позиции,

Read more…

Как да въведете временно нает служител в екипа си

Как да въведете временно нает служител в екипа си

Въвеждането на временнo нает служител може да представлява предизвикателство, тъй като е промяна за всички на работа. Важно е временно наетият служител да се чувства добре дошъл и като част от екипа. Някои служители обаче може да се почувстват неудобно или дори заплашени от новодошлия

Read more…

Как да ангажирате временно наети служители

Как да ангажирате временно наети служители

Временно наетият служител е човек, който работи за организация на непостоянен принцип. Този работник може да бъде съществен актив за една компания. Въпреки това, при тези служители най-трудно се поддържа ангажираността, поради липсата на постоянство в тяхната позиция. Временната работна сила нараства значително и е

Read more…

Кои бизнеси се нуждаят най-много от временна заетост

Кои бизнеси се нуждаят най-много от временна заетост

Какво представлява лизингът на персонал? Временната заетост известна още като лизинг на персонал, е бизнес услуга, при която едно юридическо лице (предприятие, осигуряващо временна работа) наема и осигурява на друго юридическо лице (предприятие ползвател) персонал под негово ръководство и контрол. Такава услуга се предоставя до

Read more…