СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

 

ЗА ОБУЧЕНИЯТА на персонала

all training coursesАко имате нужда от промяна в организацията или да установите или реорганизирате функцията за управление на човешките ресурси, консултантите от Horizons могат да ви помогнат да решите конкретния проблем или нужда. Организираме или провеждаме одит на HR политиките и практиките. Ние се ориентираме в местния пазар и неговите специфики и, като се основаваме на нашия международен опит, заедно с клиентите ни намираме бизнес решения, които дават отлични резултати.

Ако мислите, че вашият бизнес има някои от следните проблеми:

 • Вашите служители не са активни и инициативни в работата си
 • Служителите не са достатъчно мотивирани
 • Длъжностите и отговорностите не са добре разделени
 • Комуникацията между бизнес единиците не е на необходимо високо ниво
 • Липсва система за подреждане на конкретните задачи и оценка на резултатите
 • Няма работа в екип и сътрудничество между отделните служители и екипи
 • Има пропуски в структурата и наличните позиции
 • Искате да знаете как да наемате нови хора
 • Служителите трябва да повишат управленските си умения и квалификации
 • Липсва система за заплащане и бонуси, която действително показва приноса на всяка личност към общия резултат на компанията
 • Има високо текучество, недоволство и липса на квалификации

Можем да помогнем на организациите чрез:

 • Анализ и оценка на човешките ресурси, бизнес процесите, политиките и процедурите
 • Дизайн и въвеждане на проекти за организационно развитие, специално разработени и професионално адаптирани към нуждите на вашата компания
 • Създаване на цялостна система за управление на човешките ресурси
 • Консултации за вашите HR професионалисти и насоки за ефективни методи и инструменти в HR управлението на компанията
 • Структуриране и реструктуриране на отделните бизнес единици
 • Подобряване на взаимодействието, комуникацията, обратната връзка и контрола на всички бизнес нива
 • Разработка на стандарти, политики и процедури на компанията
 • Установяване на система за изчисляване на заплатите, бонусите, компенсациите и мотивационните пакети, съответстващи на изпълнението на всеки служител
 • Помощ при планиране и оценка на изпълнението – система за атестация
 • Подготовка на описания на работните места и функционални описания, отговарящи на модерните изисквания
 • ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА ПО ВСИЧКИ ТЕМИ, свързани със служителите или мениджърите, въз основа на вашите конкретни планове за развитие, нужди и предизвикателства
 • Защо са необходими корпоративните обучения на персонала? >>>

Horizons Bulgaria е разпознато име в HR общността и водеща агенция за подбор на персонал в България.

CВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА HR УСЛУГИ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
☎ 0886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ И HR КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ


ТЕМИ НА КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Комуникационни умения

Обучението по „Комуникационни умения“ цели да подобри способността на хората да предават, тълкуват и разбират послания ефективно, както вербално, така и не-вербално. Добрата комуникация е основна както в личния, така и в професионалния живот, служейки като основа за взаимоотношенията, сътрудничеството и разбирателството. Подробности >>>

Работа в екип

Обучението по „Работа в екип“ е създадено, за да подобри сътрудничеството, усилва динамиката на групата и повишава продуктивността в екипите. Ефективната работа в екип е основна в почти всяка професионална област и е основа за успеха на проектите и организациите. Подробности >>>

Решаване на проблеми и взимане на решения

Обучението по „Решаване на проблеми и взимане на решения“ оборудва хората с систематични подходи за справяне с предизвикателства, намиране на ефективни решения и взимане на информирани решения. Такова обучение е жизненоважно за лидери, мениджъри и професионалисти във всички области. Подробности >>>

Емоционална интелигентност

Обучението по „Емоционална интелигентност“ (често съкратено като ЕИ или EQ за Емоционален коефициент) е създадено, за да помогне на хората да разпознават, разбират и управляват собствените си емоции, както и да разпознават, разбират и влияят на емоциите на другите. Подробности >>>

Управление на времето и организация

Обучението по „Управление на времето и организация“ оснащава индивидите с инструментите и методите за ефективно управление на времето, приоритизиране на задачите и поддържане на организация в техния професионален и личен живот. Подробности >>>

Критическо мислене

Обучението по „Критическо мислене“ има за цел да подобри способността на човека да анализира, оценява и синтезира информация по логичен и обективен начин. То е от съществено значение за взимане на решения, решаване на проблеми и разбиране на сложни ситуации. Подробности >>>

Приспособимост и гъвкавост

Обучението по „Приспособимост и гъвкавост“ е от съществено значение в днешния бързо променящ се свят. Такова обучение оснащава индивидите да се справят с неочаквани предизвикателства, да учат от тях и да се развиват. Подробности >>>

Лидерство и мотивация

Обучението по „Лидерство и мотивация“ има за цел да култивира умения за ръководене и вдъхновяване на екипи или индивиди. Този вид обучение може да бъде изключително ценно за мениджъри, ръководители на екипи, предприемачи и всеки индивид, който се стреми към лидерски роли. Подробности >>>

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

Уменията за представяне са критична компетентност в много професии, особено когато става въпрос за комуникиране на сложни идеи по ясен и атрактивен начин. Подробности >>>

Horizons Bulgaria е разпознато име в HR общността и водеща агенция за подбор на персонал в България.

CВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА HR УСЛУГИ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
☎ 0886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ И HR КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ