СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОРИЗПРАТИ CV

 

ЗА НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси, като оказва аналитична и практическа подкрепа на мениджърите и техните екипи в анализирането и промяната на основните бизнес процеси, структурирането, планирането и прилагането на ефективни системи за пълноценно използване и управление на човешките ресурси в компанията.

Нашите експерти в организирането на обучения и треньори са добре запознати с модерните световни практики и инструменти в областта на организационното развитие и човешките ресурси и умеят да ги адаптират към нуждите и особеностите на конкретната среда.

Ако смятате, че вашият бизнес има някои от следните проблеми:

 • Служителите на фирмата не са активни и не проявяват инициатива
 • Служителите не са достатъчно мотивирани
 • Няма ясно разпределение на задълженията и отговорностите
 • Комуникацията между отделните звена не е на нужното високо ниво
 • Няма система за поставяне на конкретни задачи и оценка на тяхното изпълнение
 • Няма екипна работа и сътрудничество между отделните служители и екипи
 • Има пропуски в структурата и в наличните позиции
 • Искате да знаете как да назначите нови хора
 • Служителите имат нужда от повишаване на своите умения и квалификация като ръководители или изпълнители
 • Няма система за изплащане на възнаграждения и бонуси, която реално да отразява приноса на всеки един в общото представяне на фирмата
 • Има голямо текучество поради неудовлетвореност и липса на квалификация

 

Ние можем да помогнем на организациите, като направим:

 • Анализ и оценка на състоянието на човешките ресурси, бизнес процесите, политиките и процедурите
 • Дизайн и изпълнение на проекти за организационно развитие, специално създадени и професионално адаптирани за нуждите на вашата компания
 • Създаване на цялостна система за управление на човешките ресурси
 • Консултации за вашите специалисти Човешки ресурси в посока използване на ефективни методи и инструменти в управлението на човешките ресурси в компанията
 • Структуриране и преструктуриране на отделните бизнес единици
 • Подобряване на взаимодействието, общуването, обратната връзка и контрола на всички нива
 • Изработване на фирмени стандарти, политики и процедури
 • Създаване на система за формиране на възнагражденията, изплащане на бонуси, компенсации и мотивационни пакети, обвързана с резултатите от изпълнението на всеки един служител в структурата
 • Помощ в планирането и оценката на изпълнението – система за атестиране
 • Изработване на длъжностни характеристики и функционални описания, отговарящи на съвременните изисквания
 • ОБУЧЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ТЕМИ, касаещи служителите или мениджърите, базирани на вашите конкретни планове за развитие, нужди и предизвикателства

 

Информация за обученията ни

 Когато става дума за обучения, ние пак оставаме добри рикрутъри и хедхънтри. Моделът, който прилагаме в организирането на една тренинг програма, е подобен на един процес на подбор на служител: ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Ако сте уверени, че правилно сте идентифицирали нуждите от обучение, можете сами да изберете темите, по които да бъдат обучавани вашите служители. Ето някои от тях: ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


ОЩЕ ПО ТЕМАТА ОБУЧЕНИЯ


Изпратете ни запитване


 

КАКВИ HR УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА

Хорайзънс България използва натрупаната в годините HR експертиза, за да предложи професионално управление на работодателска марка

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

ХЕДХЪНТИНГ

Директен и конфиденциален подход за подбор на персонал, ориентиран към високо квалифицирани професионалисти, които не са в процес на активно търсене на работа.

EXECUTIVE SEARCH

Директно привличане на висок мениджмънт се осъществява от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от Horizons Executive Search.

HR СПЕЦИАЛИСТ ПОД НАЕМ

Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.