+359 2 963 43 23
Следвайте ни

 

Обучения

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси, като оказва аналитична и практическа подкрепа на мениджърите и техните екипи в анализирането и промяната на основните бизнес процеси, структурирането, планирането и прилагането на ефективни системи за пълноценно използване и управление на човешките ресурси в компанията.

Нашите експерти в организирането на обучения и треньори са добре запознати с модерните световни практики и инструменти в областта на организационното развитие и човешките ресурси и умеят да ги адаптират към нуждите и особеностите на конкретната среда.

Ако смятате, че вашият бизнес има някои от следните проблеми:

 • Служителите на фирмата не са активни и не проявяват инициатива
 • Служителите не са достатъчно мотивирани
 • Няма ясно разпределение на задълженията и отговорностите
 • Комуникацията между отделните звена не е на нужното високо ниво
 • Няма система за поставяне на конкретни задачи и оценка на тяхното изпълнение
 • Няма екипна работа и сътрудничество между отделните служители и екипи
 • Има пропуски в структурата и в наличните позиции
 • Искате да знаете как да назначите нови хора
 • Служителите имат нужда от повишаване на своите умения и квалификация като ръководители или изпълнители
 • Няма система за изплащане на възнаграждения и бонуси, която реално да отразява приноса на всеки един в общото представяне на фирмата
 • Има голямо текучество поради неудовлетвореност и липса на квалификация

 

Ние можем да помогнем на организациите, като направим:

 • Анализ и оценка на състоянието на човешките ресурси, бизнес процесите, политиките и процедурите
 • Дизайн и изпълнение на проекти за организационно развитие, специално създадени и професионално адаптирани за нуждите на вашата компания
 • Създаване на цялостна система за управление на човешките ресурси
 • Консултации за вашите специалисти Човешки ресурси в посока използване на ефективни методи и инструменти в управлението на човешките ресурси в компанията
 • Структуриране и преструктуриране на отделните бизнес единици
 • Подобряване на взаимодействието, общуването, обратната връзка и контрола на всички нива
 • Изработване на фирмени стандарти, политики и процедури
 • Създаване на система за формиране на възнагражденията, изплащане на бонуси, компенсации и мотивационни пакети, обвързана с резултатите от изпълнението на всеки един служител в структурата
 • Помощ в планирането и оценката на изпълнението – система за атестиране
 • Изработване на длъжностни характеристики и функционални описания, отговарящи на съвременните изисквания
 • ОБУЧЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ТЕМИ, касаещи служителите или мениджърите, базирани на вашите конкретни планове за развитие, нужди и предизвикателства

 

Съвети за ефективен подбор на персонал

 Когато става дума за обучения, ние пак оставаме добри рикрутъри и хедхънтри, ако трябва. Модела, който прилагаме в организирането на една тренинг програма е подобен на един процес на подбор на служител: ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Ако сте уверени, че правилно сте идентифицирали нуждите от обучение и предизвикателствата, пред които е изправен вашия бизнес и можете да си изберете сами темите, по които да бъдат обучавани вашите служители, ето някои от тях, по които можем да ви предложим съдействие, като дадем възможност на вашите екипи да учат като практикуват и съпреживяват наученото:ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

 


Изпратете ни запитване за ЧР услуги


Подбор на персонал

Horizons специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.
see_more_BG

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана като предприятие, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса…
see_more_BG

Обучения

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси…
see_more_BG

Организационно консултиране

Предлагаме нашата експертиза при анализ на ефективността на HR и бизнес практиките във Вашата компания…
see_more_BG

Управление на кариерата

Като професионалисти с богат практически HR  и бизнес опит, ние можем да подпомогнем развиването на…
see_more_BG

Аутплейсмънт

Това е стойностна и етична услуга, насочена към компании, които са решили да съкратят част от персонала с цел…
see_more_BG