+359 2 963 43 23
Следвайте ни

 

ЗА НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси, като оказва аналитична и практическа подкрепа на мениджърите и техните екипи в анализирането и промяната на основните бизнес процеси, структурирането, планирането и прилагането на ефективни системи за пълноценно използване и управление на човешките ресурси в компанията.

Нашите експерти в организирането на обучения и треньори са добре запознати с модерните световни практики и инструменти в областта на организационното развитие и човешките ресурси и умеят да ги адаптират към нуждите и особеностите на конкретната среда.

Ако смятате, че вашият бизнес има някои от следните проблеми:

 • Служителите на фирмата не са активни и не проявяват инициатива
 • Служителите не са достатъчно мотивирани
 • Няма ясно разпределение на задълженията и отговорностите
 • Комуникацията между отделните звена не е на нужното високо ниво
 • Няма система за поставяне на конкретни задачи и оценка на тяхното изпълнение
 • Няма екипна работа и сътрудничество между отделните служители и екипи
 • Има пропуски в структурата и в наличните позиции
 • Искате да знаете как да назначите нови хора
 • Служителите имат нужда от повишаване на своите умения и квалификация като ръководители или изпълнители
 • Няма система за изплащане на възнаграждения и бонуси, която реално да отразява приноса на всеки един в общото представяне на фирмата
 • Има голямо текучество поради неудовлетвореност и липса на квалификация

 

Ние можем да помогнем на организациите, като направим:

 • Анализ и оценка на състоянието на човешките ресурси, бизнес процесите, политиките и процедурите
 • Дизайн и изпълнение на проекти за организационно развитие, специално създадени и професионално адаптирани за нуждите на вашата компания
 • Създаване на цялостна система за управление на човешките ресурси
 • Консултации за вашите специалисти Човешки ресурси в посока използване на ефективни методи и инструменти в управлението на човешките ресурси в компанията
 • Структуриране и преструктуриране на отделните бизнес единици
 • Подобряване на взаимодействието, общуването, обратната връзка и контрола на всички нива
 • Изработване на фирмени стандарти, политики и процедури
 • Създаване на система за формиране на възнагражденията, изплащане на бонуси, компенсации и мотивационни пакети, обвързана с резултатите от изпълнението на всеки един служител в структурата
 • Помощ в планирането и оценката на изпълнението – система за атестиране
 • Изработване на длъжностни характеристики и функционални описания, отговарящи на съвременните изисквания
 • ОБУЧЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ТЕМИ, касаещи служителите или мениджърите, базирани на вашите конкретни планове за развитие, нужди и предизвикателства

 

Информация за обученията ни

 Когато става дума за обучения, ние пак оставаме добри рикрутъри и хедхънтри. Моделът, който прилагаме в организирането на една тренинг програма, е подобен на един процес на подбор на служител: ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Ако сте уверени, че правилно сте идентифицирали нуждите от обучение, можете сами да изберете темите, по които да бъдат обучавани вашите служители. Ето някои от тях: ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

 


Изпратете ни запитване за ЧР услуги


Подбор на персонал

Horizons специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.
see_more_BG

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана като предприятие, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса…
see_more_BG

Обучения

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси…
see_more_BG

Организационно консултиране

Предлагаме нашата експертиза при анализ на ефективността на HR и бизнес практиките във Вашата компания…
see_more_BG

Управление на кариерата

Като професионалисти с богат практически HR  и бизнес опит, ние можем да подпомогнем развиването на…
see_more_BG

Аутплейсмънт

Това е стойностна и етична услуга, насочена към компании, които са решили да съкратят част от персонала с цел…
see_more_BG