СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

 

РАЗВИТИЕ В КОМПАНИЯТА

Безспорен факт е, че дългосрочният успех на организацията зависи от постоянното развитие на всички нива – на отделните служители, екипите и компанията като цялостна структура.

С помощта на съвременни, научно базирани модели, ние осигуряваме надеждна и детайлна картина на силните страни и на областите, нуждаещи се от развитие. На основата на тази информация препоръчваме най-удачните за ситуацията подходи и действия за

ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА

  • програми за личностно израстване
  • професионално развитие за отделни или групи служители (обучения, коучинг)
  • оптимизация на системите, структурите и процесите
  • стимулиране на конструктивното лидерство, водещо до мотивация за постижения
  • въздействия върху политиките, насочени към засилване на мотивацията и удовлетвореността на хората
  • промяна на организационната култура с цел превръщането на компаниите в предпочитано място за реализация и развитие

Нашите специалисти дават отговор на въпросите, как протичат процесите в организацията и какво следва да се промени, за да се подобри представянето на хората и ефективността на организацията като цяло.

ЗА ЦЕЛТА ИЗСЛЕДВАМЕ

  • стиловете на мислене и поведение на хората, според които те подхождат към задачите и взаимоотношенията в професионален контекст, и които пряко влияят върху тяхната ефективност
  • потенциала и компетенциите на лидерите и мениджърите
  • качеството на екипната работа
  • съществуващата организационна култура, такава, каквато тя изглежда през погледа на служителите, чрез оценка на техните убеждения, за това какво се очаква от тях като поведение, с цел да се впишат в организацията, както и да изпълнят очакванията й

Ние вярваме, че промяната е възможна. Започваме от задълбочен анализ на всички нива. Помагаме на лидерите и организациите да планират и управляват успешно стратегии за целенасочено и дългосрочно развитие.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА РАЗВИТИЕ В КОМПАНИЯ


Изпратете ни запитване


 

КАКВИ HR УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

 

ХЕДХЪНТИНГ

Директен и конфиденциален подход за подбор на персонал, ориентиран към високо квалифицирани професионалисти, които не са в процес на активно търсене на работа.

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

EXECUTIVE SEARCH

Директно привличане на висок мениджмънт се осъществява от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от Horizons Executive Search.

HR СПЕЦИАЛИСТ ПОД НАЕМ

Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

ОБУЧЕНИЯ

Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.