РАЗВИТИЕ В КОМПАНИЯТА

Безспорен факт е, че дългосрочният успех на организацията зависи от постоянното развитие на всички нива – на отделните служители, екипите и компанията като цялостна структура.

С помощта на съвременни, научно базирани модели, ние осигуряваме надеждна и детайлна картина на силните страни и на областите, нуждаещи се от развитие. На основата на тази информация препоръчваме най-удачните за ситуацията подходи и действия за

ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА

  • програми за личностно израстване
  • професионално развитие за отделни или групи служители (обучения, коучинг)
  • оптимизация на системите, структурите и процесите
  • стимулиране на конструктивното лидерство, водещо до мотивация за постижения
  • въздействия върху политиките, насочени към засилване на мотивацията и удовлетвореността на хората
  • промяна на организационната култура с цел превръщането на компаниите в предпочитано място за реализация и развитие

Нашите специалисти дават отговор на въпросите, как протичат процесите в организацията и какво следва да се промени, за да се подобри представянето на хората и ефективността на организацията като цяло.

ЗА ЦЕЛТА ИЗСЛЕДВАМЕ

  • стиловете на мислене и поведение на хората, според които те подхождат към задачите и взаимоотношенията в професионален контекст, и които пряко влияят върху тяхната ефективност
  • потенциала и компетенциите на лидерите и мениджърите
  • качеството на екипната работа
  • съществуващата организационна култура, такава, каквато тя изглежда през погледа на служителите, чрез оценка на техните убеждения, за това какво се очаква от тях като поведение, с цел да се впишат в организацията, както и да изпълнят очакванията й

Ние вярваме, че промяната е възможна. Започваме от задълбочен анализ на всички нива. Помагаме на лидерите и организациите да планират и управляват успешно стратегии за целенасочено и дългосрочно развитие.

 


Изпратете ни запитване


 

КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

Подбор на персонал

Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

Executive management search

Директно привличане на висок мениджмънт се осъществява от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от Horizons Executive Search.

Хедхънтинг

Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

On site recruiter

Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

Обучения

Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.