+359 2 963 43 23
Следвайте ни

ONSITE RECRUITER®

Екипът на Хорайзънс България продължава да извършва бизнес услугите си дистанционно.

Onsite Recruiter® e ценово ефективен аутсорсинг на функцията по подбор, заместващ потребността от наемане на нов специалист за екипа на Клиента или повишаване качеството и ефективността на съществуващите вече дейности по наемане. Onsite Recruiter® е специално и целево ангажиран експерт по подбора, който работи 100% само за Клиента на място в неговия офис или при Хорайзънс, използвайки топ класата и експертизата на нашия екип от консултанти.

ПРЕДИМСТВА НА ONSITE RECRUITER®

  • Получавате качествена услуга, даваща висока добавена стойност
  • Експертиза: проектът се води и осъществява от специалист с най-актуален опит в подбора на позиции от бизнес сферата на Клиента
  • Капацитет и ангажираност: ангажираният рикрутър работи само по проекта на Клиента и разполага с достъп до национална база данни от таланти и най-доброто практическо ноу-хау. Консултантът не представя кандидатите по проекта на други клиенти.
  • Ценова ефективност: работа по неограничен брой позиции за срока на проекта и покриване на предсрочното им овакантяване. Фиксиран месечен разход.
  • Съкратени срокове и конфиденциална работа с доверен партньор.
  • Детайлно познаване на индивидуалните нужди от наемане на определени хора и изискванията към търсените професионалисти.
  • Възможност за ползване на услугата без допълнително назначение, само за определен проект или кратък период от време.

 

Изпратете ни запитване за onsite recruiter