ONSITE RECRUITER®

Екипът на Хорайзънс България продължава да извършва бизнес услугите си дистанционно.

Onsite Recruiter® e ценово ефективен аутсорсинг на функцията по подбор, заместващ потребността от наемане на нов специалист за екипа на Клиента или повишаване качеството и ефективността на съществуващите вече дейности по наемане. Onsite Recruiter® е специално и целево ангажиран експерт по подбора, който работи 100% само за Клиента на място в неговия офис или при Хорайзънс, използвайки топ класата и експертизата на нашия екип от консултанти.

ПРЕДИМСТВА НА ONSITE RECRUITER®

  • Получавате качествена услуга, даваща висока добавена стойност
  • Експертиза: проектът се води и осъществява от специалист с най-актуален опит в подбора на позиции от бизнес сферата на Клиента
  • Капацитет и ангажираност: ангажираният рикрутър работи само по проекта на Клиента и разполага с достъп до национална база данни от таланти и най-доброто практическо ноу-хау. Консултантът не представя кандидатите по проекта на други клиенти.
  • Ценова ефективност: работа по неограничен брой позиции за срока на проекта и покриване на предсрочното им овакантяване. Фиксиран месечен разход.
  • Съкратени срокове и конфиденциална работа с доверен партньор.
  • Детайлно познаване на индивидуалните нужди от наемане на определени хора и изискванията към търсените професионалисти.
  • Възможност за ползване на услугата без допълнително назначение, само за определен проект или кратък период от време.

 

Изпратете ни запитване за onsite recruiter


 

КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

 

Подбор на персонал

Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

Executive search

Директно привличане на висок мениджмънт се осъществяват от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от CEO Search.

Хедхънтинг

Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

On site recruiter

Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

Обучения

Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.