ONSITE RECRUITER®

Onsite Recruiter® e ценово ефективен аутсорсинг на функцията по подбор, заместващ потребността от наемане на нов специалист за екипа на Клиента или повишаване качеството и ефективността на съществуващите вече дейности по наемане. Onsite Recruiter® е специално и целево ангажиран експерт по подбора, който работи 100% само за Клиента на място в неговия офис или при Хорайзънс, използвайки топ класата и експертизата на нашия екип от консултанти.

ПРЕДИМСТВА НА ONSITE RECRUITER®

  • Получавате качествена услуга, даваща висока добавена стойност
  • Експертиза: проектът се води и осъществява от специалист с най-актуален опит в подбора на позиции от бизнес сферата на Клиента
  • Капацитет и ангажираност: ангажираният рикрутър работи само по проекта на Клиента и разполага с достъп до национална база данни от таланти и най-доброто практическо ноу-хау. Консултантът не представя кандидатите по проекта на други клиенти.
  • Ценова ефективност: работа по неограничен брой позиции за срока на проекта и покриване на предсрочното им овакантяване. Фиксиран месечен разход.
  • Съкратени срокове и конфиденциална работа с доверен партньор.
  • Детайлно познаване на индивидуалните нужди от наемане на определени хора и изискванията към търсените професионалисти.
  • Възможност за ползване на услугата без допълнително назначение, само за определен проект или кратък период от време.

 

Изпратете ни запитване


 

КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

Подбор на персонал

Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

Executive management search

Директно привличане на висок мениджмънт се осъществява от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от Horizons Executive Search.

Хедхънтинг

Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

On site recruiter

Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

Обучения

Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.