СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОРИЗПРАТИ CV

Хорайзънс България е разпознато име в HR обществото и водеща агенция за подбор на персонал в България.

КАТО ФИРМА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ 

Хорайзънс България използва гъвкави и иновативни подходи за намиране на най-подходящите професионалисти за своите клиенти. Всеки проект изисква индивидуален подход на търсене на таланти, като изборът на правилната методология зависи от търсените специалисти, тяхната откриваемост, очаквания и готовност да сменят своята настояща работа. Подборът на подходящи специалисти за вашата компания може да отнеме време. В този процес има доста работа за един вече натоварен бизнес.

Мислили ли сте някога да си партнирате с консултантска фирма за подбор на персонал?
Хорайзънс България е създадена през 2003 г. като дъщерна компания на UK хедхънтинг компания. Като самостоятелна агенция за подбор на персонал, базирана в София, България, от 2003, компанията предлага пълен набор от услуги по подбор на персонал.

Ние покриваме нужди за подбор на персонал на нашите клиенти свързани с най-високите, средните и експертните позиции в организациите. Разработваме и предлагаме цялостно портфолио от услуги в сферата на човешки ресурси.
Щастливи сме, че имаме в нашия екип HR консултанти с бизнес познания и индустриална специализация, както и професионално разбиране за бизнес тенденциите.

Процесът на подбор на персонал, както и подходящата рикрутмънт услуга зависи от търсените позиции, синьоритет на професионалистите, експертиза и моментна специфика на пазара на труда.

ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Изясняване на профила на кандидата

При стартиране на процеса по подбор проучваме в детайли профила на търсения специалист, включително изисквания за длъжността, нейното дефиниране и събиране на информация. Наличието на подробна и ясна длъжностна характеристика е от решаващо значение за безпроблемния процес по подбор на персонал. Изясняването на профила очертава самия подбор на персонал и целевата аудитория. Това дава яснота и за избор на правилната методология за подбор на персонал, а именно: Класическо търсене чрез медийна кампания, Избор и селекция от кандидатури или Проактивно търсене чрез хедхънтинг.

Проучване на HR пазара, аудиторията и откриваемостта на кандидатите

Идентифицирането на наличието на таланти – наличните търсени специалисти, е важен етап от процеса по подбор на персонал. Подобна дейност е важна част от търсенето, за да се поставят реалистични очаквания на клиента. Етапът на проучване дава възможност да се селектират подходящи бизнес сектори или организации. източник на подходящи кандидати. Проучвателният етап доставя информация и за финансовите и други материални и нематериални очаквания на подходящи кандидати.

Етап по подбор на човешки ресурси

Етапите на процеса по подбор на персонал трябва да бъдат предварително определени – като шортлист или брой интервюта. Те са основните етапи за прогреса на процеса по подбор на персонал. Пазарът на труда е изключително динамичен и прилагането на консервативна методология за подбор, със стриктно спазване на етапите, не води до бързо и качествено откриване на таланти. Гъвкавостта на процеса е от същестевено значение за висока успеваемост.

НАШИЯТ ПРОЦЕС ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ВКЛЮЧВА:

  • Длъжностни характеристики и изясняване на търсения талант
  • Публикуване на отворената позиция в най-подходящите онлайн платформи за работа и социалните медии
  • Подсилване и реклама за по-добри резултати в търсенето
  • Разглеждане на CV-та и изготвяне на списък с подходящи кандидати
  • Изготвяне на въпроси на базата на професионална компетентност
  • Провеждане на телефонни интервюта
  • Провеждане на лични/онлайн интервюта и оценка на кандидатите
  • Подготвяне на профили на кандидати, както и представяне на предимствата и недостатъците им
  • Организиране на интервюта и обратна връзка към кандидатите и клиента
  • Преговори с избрания кандидат и спомагането му в процеса на смяна на позицията и проследяване на адаптацията му в новата компания

АДАПТИРАНЕ НА ВАШИТЕ НУЖДИ ОТ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Както при всички наши услуги по подбор на персонал, ние ще работим в тясно сътрудничество с вас, за да осигурим нивото на подкрепа, което е точно за вас.
Това може да е присъствието на професионалист от нашата агенция за подбор на персонал на вашите интервюта, или ние да провеждаме целия ви процес на подбор от началото до края.
В случай, че след този процес не идентифицираме най-подходящия професионалист или ако не се намери такъв, ние полагаме допълнителни усилия. Ние се стремим към най-удовлетворяващия за нашия клиент резултат, въвеждаме програма за професионална препоръка сред професионалната си мрежа от контакти и/или активираме контакти от предишните си проекти, или се свързваме с кандидати, на които сме съдействали кариерно.

Подборът на персонал е изключително динамична дейност, променя се спрямо пазарната ситуация, наличните кадри и технологиите, които участват в процеса по подбор на персонал.
При достатъчно свободни кадри, на пазара на труда, анализът, изследването на свободните човешки ресурси, като потенциал за талант, е съществена част от процеса по подбор. Когато кадрите не достигат, промените настъпват в посока изменение на начините за намиране на свободни ресурси.

Етапи и използвана методология:

Идентифицирането на правилната аудитория е първи и най-съществен етап в стартирането на процеса по подбор на служители.
Идентифицирането на правилната аудитория ще подпомогне и избора на методология за подбор, след което изясняването на начина, по-който ще се установят качествата на кандидатите, чрез подходящо интервю. Това ще ни помогне да предложим най-подходяща услуга по подбор.

Интервюто е съществен етап в подбора на персонал и също има своите разновидности. В зависимост от търсената информация, интервюто бива структурирано, полуструктурирано и неструктурирано. В зависимост от позицията, за която се провежда интервю, установяваме уменията за комуникация и социални качества, когнитивни способности, умения за работа в екип, емоционална интелигентност и всичко останало, което е важно да научим за кандидатстващия.

Интервютата, за разлика от техмнологияния анализ, дава сравнително субективна информация. Ние разглеждаме кандидатите за работа обективно и предлагаме към нашите клиенти информация в синтезиран вид, оформена в кандидатски профил, в която изключваме информация, която може да даде база за субективна оценка при подбора на кандидати. Такава информация може да бъде възраст, снимка или визуално оформление на автобиографията.
Липсата на подобни елементи, ще елиминира взимане на решение, което не е базирано на професионалната квалификация на кандидата.

Попълването на информацията в Профил на кандидата

Оформянето на формуляра е структурирано и идентично за всички селектирани кандидати, съдържа най-важната информация извлечена от процеса на подбор, а именно преглед на резюме и интервщ. Подборът на персонал може да е свързан с преглед на много автобиографии, всички изглеждащи по различен начин. Уеднаквяването на информацията в профил на кандидата, дава възможност на нашите клиенти да преглеждат единствено важни данни за кандидатстващите.


ОЩЕ ПО ТЕМАТА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Още полезна информация и статии >>> в нашия БЛОГ


Изпратете ни запитване


 

КАКВИ HR УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА

Хорайзънс България използва натрупаната в годините HR експертиза, за да предложи професионално управление на работодателска марка

EXECUTIVE SEARCH

Директно привличане на висок мениджмънт се осъществява от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от Horizons Executive Search.

ХЕДХЪНТИНГ

Директен и конфиденциален подход за подбор на персонал, ориентиран към високо квалифицирани професионалисти, които не са в процес на активно търсене на работа.

HR СПЕЦИАЛИСТ ПОД НАЕМ

Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

ОБУЧЕНИЯ

Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.