+359 886 837 181 +359 879 364 417  информация за търсещи работа ☎ +359 878 232 174

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР ✿ ✿ ✿ КАНДИДАТСТВАЙ

 

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ & ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ УСЛУГИ

Подбор на експертен и ИТ персонал, Краткосрочно наемане на персонал – временна заетост!

EXECUTIVE SEARCH

Executive search осигурява конфиденциално търсене и привличане на кадри за високи мениджмънт позиции с подход директно търсене – хедхънтинг.

HR ОБУЧЕНИЯ AND EMPLOYER BRANDING

Променете и подобрете организационната култура на вашата компания чрез обучения на служители и дейности по подобряване на работодателската марка.

    Send Request General information / Обща информация по запитване

    Your Company Information / Информация за компанията търсеща служители


    Position Profile / Профил на позицията

    I hereby agree that my Personal Data will be processed from Horizons Bulgaria Ltd. for the purpose of providing of intermediary business services/ Съгласявам се личните ми данни да бъдат използвани от Хорайзънс България за целите на посредническата дейност по подбор на персонал и бизнес услуги

    Попълвайки тази форма вие предоставяте вашето съгласие на Хорайзънс България ООД да съхранява и използва вашите лични данни за обратна връзка с вас.