Попълвайки тази форма вие предоставяте вашето съгласие на Хорайзънс България ООД да съхранява и използва вашите лични данни за обратна връзка с вас.

    General information / Обща информация

    Your Company Information / Информация за компанията търсеща служители


    Position Profile / Профил на позицията

    I hereby agree that my Personal Data will be processed from Horizons Bulgaria Ltd. for the purpose of providing of intermediary business services/ Съгласявам се личните ми данни да бъдат използвани от Хорайзънс България за целите на посредническата дейност по подбор н аперсонал и бизнес услуги