+359 2 963 43 23
Следвайте ни

Основни препоръки за обучителите

  • Определете целите си! Това ви помага като обучители да обясните лесно на всеки участник, защо е в залата. Нека не ви учудва факта, че въпреки ясно формулираната тема и програма, винаги има хора, които са объркани за това, какво предстои и какво ще научат. Дайте им възможност да са напълно наясно и ако това, което предстои не ги интересува, дайте им възможност дори да напуснат и да се откажат от предоставената им възможност.
  • Не се паникьосвайте! Запомнете! Участниците не знаят, какво точно се каните да им преподавате и съобщите, така че, ако нещо сте променили или пропуснали, те няма как да разберат или почувстват това, освен ако не се паникьосате. Грешки прави всеки, важно е как успявате да се справяте с грешките.
  • Бъдете подготвени! като войници. Инструкциите са винаги много по-ефективни, когато са добре подготвени, отлично научени и пряко насочени към темата и целите на вашата работа. Участниците ценят добре подготвените и отлично организираните обучения. Предварителната подготовка, освен това ви помага да предвидите възможните въпроси, проблемни ситуации и трудности, които имат нужда от повече внимание, промяна на съдържанието, презентацията или времето за работа и почивка.
  • Осигурете материали за раздаване! Дори ако темата и съдържанието изглеждат лесни и популярни за вас, това няма да е така за участниците, иначе те не биха имали нужда от това обучение. Вие искате те да могат да използват наученото след края на обучението, ето защо осигурете им информация като раздавателен материал, който да им припомни основното. В същото време, не забравяйте, че, ако вашите материали съдържат само академична информация, а не препоръки от типа „как да” , няма да бъдат достатъчно полезни и ефективни.
  • Поддържайте баланс! между задържане на вниманието върху вас и задържане на вниманието върху нещо друго (екран, бяла дъска, постер и др.). В същото време бъдете сигурни, че поддържате активен контакт с очи с всички участници и особено с тези, които са по-разсеяни и по-малко мотивирани да участват.
  • Бъдете интригуващи! Привличайте участниците и ги карайте да ви слушат като се стараете да бъдете интересен, очарователен и нестандартен говорител.
  • Дишайте! Вие имате нужда да поемете дъх, а участниците имат нужда да осмислят казаното – когато ги питате дали всичко е ясно и дали имат въпроси, дайте им поне минута да помислят и да ви отговорят! Консултирайте се постоянно с участниците и проверявайте дали успяват да ви следват.

Изпратете ни запитване за ЧР услуги