СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

АУТПЛЕЙСМЪНТ НА ПЕРСОНАЛ

Ценна услуга, която подпомага както работодателите, така и служителите по време на процеса на освобождаване от работа. Чрез предоставяне на професионална подкрепа, обучение и ресурси, тези услуги спомагат за плавен преход и успешна реинтеграция на освободените служители в нови работни позиции.

Аутплейсмънт на персонал е услуга, която предоставя подкрепа и насоки на служителите, които са били освободени от работа, за да им помогне да намерят нова заетост. Тази услуга е полезна както за работодателите, които искат да осигурят плавен преход за своите бивши служители, така и за самите служители, които получават професионална помощ в процеса на търсене на нова работа. Ето някои от основните компоненти на аутплейсмънт услугите:
Основни компоненти на аутплейсмънт на персонал

ИНДИВИДУАЛНА КАРИЕРНА КОНСУЛТАЦИЯ И ОЦЕНКА

Провеждане на лични срещи със служителите, за да се оценят техните умения, опит и кариерни цели.
Разработка на персонализирани кариерни планове, които да помогнат на служителите да идентифицират потенциални кариерни пътища и стъпки за постигането им.
Съдействие с подготовка на документи за кандидатстване

АВТОБИОГРАФИЯ и съпътстващи документи

Съдействие при изготвянето на професионални автобиографии и мотивационни писма, които подчертават силните страни на кандидата.
Профили в социални мрежи: Оптимизиране на професионалните профили в социални мрежи като LinkedIn.
Обучение за интервюта.

ПОДГОТОВКА ЗА ИНТРЕВЮ

Провеждане на симулации на интервюта и предоставяне на обратна връзка за подобряване на представянето на кандидатите.
Техники за интервюиране: Обучение по техники и стратегии за успешно интервюиране.

СТРАТЕГИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА

Разработка на ефективни стратегии за търсене на работа, включително използване на онлайн платформи и професионални мрежи.
Подпомагане на служителите в изграждането и разширяването на професионалните им мрежи. Емоционална подкрепа.

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

Осигуряване на психологическа подкрепа и консултации за справяне с емоционалния стрес, свързан с освобождаването от работа.
Групи за подкрепа: Организиране на групови сесии за споделяне на опит и взаимна подкрепа между освободените служители.

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Насочване към подходящи курсове и обучения за придобиване на нови умения или повишаване на квалификацията.
Сертификационни програми: Помощ при записването и завършването на сертификационни програми, които увеличават шансовете за намиране на нова работа.

Защо аутплейсмънт на персонал е важен?

Подкрепа за служителите: Осигуряване на подкрепа и насоки на служителите в труден момент, като им помага да намерят нова заетост по-бързо.
Защита на репутацията: Демонстриране на ангажираност и грижа към служителите, което подобрява репутацията на компанията като отговорен работодател.
Правна и етична съответствие: Спазване на правни и етични стандарти при освобождаването на служители.
Намаляване на стреса и несигурността: Намаляване на стреса и несигурността за освободените служители чрез предоставяне на професионална помощ и ресурси.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА АУТПЛЕЙСМЪНТ

CВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА HR УСЛУГИ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
☎ 0886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ И HR КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ