+359 2 963 43 23
Следвайте ни

 

Това е стойностна и етична услуга, насочена към компании, които са решили да съкратят част от персонала с цел намаляване на оперативните разходи, както и към онези компании, които по някаква причина са решили да съкратят част от своя управленски и/ли експертен персонал.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА:

 • Кариерно консултиране по въпросите, свързани с мотивация и възможности за нова работа
 • Интервюиране на база компетентност и оценка на силните и слаби страни на служителя
 • Професионализъм  и ефикасност на инструментите за подбор: съставяне на автобиография и мотивационно писмо
 • Търсене, идентифициране и улавяне на възможности: търсене на работа
 • Умения за представяне на интервю и презентиране на себе си
 • Групови упражнения и поведенчески стратегии
 • Индивидуално консултиране
 • Включване в базата данни на Хорайзънс
 • Приоритет при представяне на клиенти и свободни позиции
 • Подпомагане с търсене и даване на препоръки

 

ПОЛЗИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ:

 • Защита на имиджа на компанията и името на работодателя
 • Избягват се съдебни дела – съкращенията създават много негативни чувства сред съкратените служители, техните семейства и приятели
 • Избягва се “Синдрома на оцелелите” (служителите, които още работят в компанията се чувстват виновни/гузни, че са оцелели от съкращенията и знаят, че могат да са следващите; в тази ситуация те чувстват бъдеща заплаха и като резултат мотивацията им е понижена)
 • Спестяват се пари – аутплейсмънт услугата може да е ефективен инструмент за реинтегриране на служителите вместо да се плащат обезщетения  на големи групи служители
 • Етика – усглугата създава начин за предаване на правилното послание към съкратените служители и обществеността
 • Възможност за РЕИнтеграция – не изгаряйте всички мостове!

 

ПОЛЗИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ:

 • Помощ по време на труден период, особено от психологичесла гледна точна
 • Професионална и дискретна консултация от обучени специалисти по подбор
 • Увеличаване на вселената от възможности чрез целенасочен, интелигентен подход към пазара на труда
 • Достъп до услуги, които иначе са твърде скъпи, за да бъдат покрити като разход от служителя

 

За повече информация относно услугата, времевите рамки, съдържанието и ценообразуването, разгледайте пълната презентация ТУК.

 


Изпратете ни запитване за ЧР услуги


Подбор на персонал

Horizons специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.
see_more_BG

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана като предприятие, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса…
see_more_BG

Обучения

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси…
see_more_BG

Организационно консултиране

Предлагаме нашата експертиза при анализ на ефективността на HR и бизнес практиките във Вашата компания…
see_more_BG

Управление на кариерата

Като професионалисти с богат практически HR  и бизнес опит, ние можем да подпомогнем развиването на…
see_more_BG

Аутплейсмънт

Това е стойностна и етична услуга, насочена към компании, които са решили да съкратят част от персонала с цел…
see_more_BG