АУТПЛЕЙСМЪНТ НА ПЕРСОНАЛ

Това е стойностна и етична услуга, насочена към компании, които са решили да съкратят част от персонала с цел намаляване на оперативните разходи, както и към онези компании, които по някаква причина са решили да съкратят част от своя управленски и/ли експертен персонал.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

 • Кариерно консултиране по въпросите, свързани с мотивация и възможности за нова работа
 • Интервюиране на база компетентност и оценка на силните и слаби страни на служителя
 • Професионализъм  и ефикасност на инструментите за подбор: съставяне на автобиография и мотивационно писмо
 • Търсене, идентифициране и улавяне на възможности: търсене на работа
 • Умения за представяне на интервю и презентиране на себе си
 • Групови упражнения и поведенчески стратегии
 • Индивидуално консултиране
 • Включване в базата данни на Хорайзънс
 • Приоритет при представяне на клиенти и свободни позиции
 • Подпомагане с търсене и даване на препоръки

 

ПОЛЗИ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ

 • Защита на имиджа на компанията и името на работодателя
 • Избягват се съдебни дела – съкращенията създават много негативни чувства сред съкратените служители, техните семейства и приятели
 • Избягва се “Синдрома на оцелелите” (служителите, които още работят в компанията се чувстват виновни/гузни, че са оцелели от съкращенията и знаят, че могат да са следващите; в тази ситуация те чувстват бъдеща заплаха и като резултат мотивацията им е понижена)
 • Спестяват се пари – аутплейсмънт услугата може да е ефективен инструмент за реинтегриране на служителите вместо да се плащат обезщетения  на големи групи служители
 • Етика – усглугата създава начин за предаване на правилното послание към съкратените служители и обществеността
 • Възможност за РЕИнтеграция – не изгаряйте всички мостове!

 

ПОЛЗИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ

 • Помощ по време на труден период, особено от психологичесла гледна точна
 • Професионална и дискретна консултация от обучени специалисти по подбор
 • Увеличаване на вселената от възможности чрез целенасочен, интелигентен подход към пазара на труда
 • Достъп до услуги, които иначе са твърде скъпи, за да бъдат покрити като разход от служителя

 

За повече информация относно услугата, времевите рамки, съдържанието и ценообразуването, разгледайте пълната презентация ТУК.

 


Изпратете ни запитване


 

КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

Подбор на персонал

Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

Executive management search

Директно привличане на висок мениджмънт се осъществява от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от Horizons Executive Search.

Хедхънтинг

Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

On site recruiter

Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

Обучения

Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.