+359 2 963 43 23
Follow us

 

 

The team of Horizons Bulgaria runs its business services remotely.

Попълвайки тази форма вие предоставяте вашето съгласие на Хорайзънс България ООД да съхранява и използва вашите лични данни за обратна връзка с вас.
Filling this form you give us the right to store and use your personal information in order to get back in touch with you.

General information / Обща информацияCompany Information / Информация за компаниятаPosition Profile / Профил на позицията
I have read and accepted the Privacy Policy of Horizons Bulgaria ltd. / Запознат съм и приемам Политика за защита на лични данни Хорайзънс България ООД.