Попълвайки тази форма вие предоставяте вашето съгласие на Хорайзънс България ООД да съхранява и използва вашите лични данни за обратна връзка с вас.
Filling this form you give us the right to store and use your personal information in order to get back in touch with you.

    General information / Обща информация


    Company Information / Информация за компанията


    Position Profile / Профил на позицията    I have read and accepted the Privacy Policy of Horizons Bulgaria ltd. / Запознат съм и приемам Политика за защита на лични данни Хорайзънс България ООД.