СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Лизинг на персонал – безрискови бизнес решения

Лизинг на персонал – безрискови бизнес решения

Персонал под наем

Персоналът по наем е съвременна, гъвкава бизнес услуга, която има разновидности като Временна заетост, Лизинг на персонал и Аутсорсинг. Временната заетост позволява на работодателя да ангажира служители само за времето, в което има нужда от тях – конкретен проект, сезон или друг времеви интервал, като заплаща за тях фиксирана цена на фирмата предлагаща услугата.
При условия на лизинг на персонал, Компаниите, предоставящи услугата, служат като съ-работодатели на своите клиенти. Работодателят наел служителите, не се ангажира със заплащане на осигуровки и социални плащания, това се осигурява от фирмата за лизинг.
При аутсорсинг клиентът предоставя на агенцията да извършва част от нейните дейности, включително това може да е и управлението на екипа. Това е подходящо решение за съпътстващи дейности като поддръжка, почистване, спомагателни дейности, които не са от първостепенна важност за спецификата на бизнеса и могат да варират по отношение на натовареността в работата.

Ако имате нужда от помощ за постигане на вашите бизнес краткосрочни цели, най-подходящо и рентабилно е да се възползвате от услугата по лизинг на персонал. Всъщност, поради времето и парите, които тази услуга може да ви спести, наемането на временните служители е в основата на безрисковите функции за бизнес и административна подкрепа от десетилетия насам.

Ангажирането на временни работници чрез експертен партньор може да осигури огромни ползи за вашия бизнес. Това са някои от най-важните:

Подобрява гъвкавостта на вашия бизнес

Наличието на адаптивни ресурси е от първостепенно значение за бизнеса и офис поддръжката. Независимо дали имате нужда спешно от координатор на онлайн събития, за да организирате важна конференция, която организирате след няколко седмици, или рецепционист, който да покрие майчинство на ключов служител, наемането на временен персонал може да осигури несравнима гъвкавост, когато имате най-голяма нужда от нея. Освен това, ако критичен за бизнеса ви служител внезапно напусне работа, наемането на квалифициран специалист може да помогне за запълването на пропуските в уменията и за гарантиране на спазването на срокове и високо ниво на обслужване на клиенти.

Намалява разходите

Както вече знаете, подборът и назначаването на служители може да ви излезе скъпо. Огромната полза от наемането на работа сила чрез посредническа фирма за лизинг е, че не вашата компания наема и обслужва административно тези служители, а агенцията. Това означава, че те поемат ангажимента за спазване на всички законови изискванията и разходите към тях. В същото време, ако изоставането в работата причинява напрежение на настоящия ви екип, наемането на временен персонал може драстично да намали сумата, която харчите за извънреден труд.

Понижава рисковете

Когато се появи свободно работно място, обикновено мениджърът мисли така: „Имам нужда от някой страхотен професионалист“ и „Имам нужда от някой СЕГА“. Обаче постигането на баланс между двете може да ви докара голямо главоболие. Когато си партнирате с агенция за подбор и лизинг на персонал, ще получите достъп до техния набор от квалифицирани и предварително проверени кандидати. Това позволява бързо да разполагате със списък с професионалисти и да изберете най-подходящия от тях, който да запълни свободното работно място.

Създава нова перспектива

Опитните временни работници ще имат опит в адаптирането в нова среда. Това означава, че те могат бързо да усвоят нови технологии и процеси, и да се адаптират към различни личности, и стил на работа. Например, вашият временен работник може да предложи промени във вътрешните ви процеси по онбординг и документация, за да може следващият ви нов служител да се адаптира по-ефективно. Този независим поглед върху нещата може да бъде незаменим и полезен за вашите бизнес процеси.

Запазете съществуващата си култура

Внезапната загуба на ключови служители или скок в търсенето на клиентите може да доведе до вземане на решения, които могат да подкопаят вашите ценности. Наемането на постоянен служител, който не е особено подходящ за културата или претоварва съществуващата работна сила с допълнителни отговорности, може да не е подходящо решение. Ангажирането на временни професионалисти е рентабилен и гъвкав начин за преодоляване на пропуските във вашата работа, без да се прави компромис с вашата вътрешна култура, като същевременно се гарантира, че вашият бизнес ще продължава да се развива. В същото време, рикрутърът може да използва психометрично тестване, за да ви помогне да наемете кандидат, който е идеален за тази ролята.

Ето защо партнирането с агенции за подбор и отдаване на временна заетост намалява вашите бизнес рискове.

Всеки бизнес трябва да поема изчислени рискове, за да успее. Ключът е да се сведат до минимум потенциалните негативни последици от тези действия.
Фирмите за подбор и лизинг на персонал могат да предоставят на всички видове бизнес инструменти и услуги, които намаляват рисковете, свързани с наемането и управлението на човешките ресурси.

Това са четири рискови области, в които такъв бизнес партньор може да съдейства:

  • Неуспешни назначения

Използвайте услуги за наемане на временни служители, за да изпробвате нов служител, преди да вземете окончателно решение за назначаването му. Можете да оцените служителя на работното място, докато той е нает от фирмата за временна заетост, намалявайки риска от неуспешни назначения.
Много HR услуги гарантират качеството на техните временни служители и кандидати за директно назначение. Някои предоставят гаранции до шест месеца!
Ако не сте доволни от качеството, продуктивността или отношението на служителя, имате право да прекратите правоотношенията с временно нает служител по всяко време без последствия. Ако желаете, агенцията за отдаване на временна заетост ще ви предостави нов служител за малко или почти никакви допълнителни разходи и безрисково за вашата компания.

  • Прегаряне

Помогнете за намаляване на стреса на вашия постоянен персонал, като използвате временни служители, които да подадат ръка на бизнеса ви през пиковите работни периоди.
Същевременно, наемането на временен персонал помага на вас и вашия бизнес да си отдъхнете като ви осигурява персонал за сезонен или кратък период на натоварвания.

  • Правни въпроси и спазване на изискванията

Използвайте квалифициран временен персонал за краткосрочни задачи, вместо да наемате служители на пълен работен ден. Временните работници са наети от лицензирана компанията за подбор и лизинг на персонал. Като такава, агенцията е отговорна за осигуряването на здравни условия и допълнителни придобивки на своите служители, ако това е приложимо.
Използвайте услугите за директно назначаване, за да гарантирате спазването на недискриминационни практики при подбор.
Осигурете спазването на всички международни (ако се налага) и местни данъчни закони чрез временното наемане на служител, който е назначен чрез агенция за осигуряване на временна заетост.
Използването на временен служител вместо краткосрочно нает от вас служител ви спестява огромната административна работа, свързана с обслужването на един служител, включително всякакви обезщетения, както и тези за съкращаване на щата и безработица. Този административен товар се поема от агенцията, която ви осигурява временния персонал. Включително, това не се отразява пряко на текучеството ви на персонал.

  • Съкращения

Ако вашата компания изпитва чести вариации в натоварването, услугите за временно назначаване на персонал могат да намалят или евентуално да премахнат необходимостта от съкращаване на служители по време на натоварени периоди. Когато бизнесът ви изисква по-висока заетост, вашият доставчик на персонал може да осигури бърз, гъвкав достъп до допълнителни работници, за да осигури адекватно покритие през пиковите ви работни периоди.
Услугите на фирма за подбор и лизинг на персонал осигуряват на една компания да върши работата си по-безопасно, по-лесно и по-рентабилно. Намалете рисковете си при наемане на служители и постигнете бизнес целите си.

Хорайзънс България е лицензиран посредник, предлагащ услугата временна заетост, която може да се адаптира към Вашите бизнес потребности.

Изпратете ни запитване за лизинг на персонал


Използван източниk:
https://www.metierrecruitment.com.au/

 

Прочетете още: Персонал под наем – безрисково решение за всеки работодател в условия на ПАНДЕМИЯ

Ползите от лизинг на персонал по време на криза

Какви са ключовите предимства на лизинг на персонал