СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Лизингът на персонал като ефективно решение за стартиращи фирми

Лизингът на персонал като ефективно решение за стартиращи фирми

Какво е лизинг на персонал?

Персоналът под наем е съвременна, гъвкава бизнес услуга, която има разновидности като Временна заетост, Лизинг на персонал, Аутсорсинг и други. Временната заетост позволява на работодателя да ангажира служители само за времето, в което има нужда от тях – конкретен проект, сезон или друг времеви интервал, като заплаща за тях фиксирана цена на фирмата, предлагаща услугата.

При условия на лизинг на персонал, Компаниите, предоставящи услугата, служат като съ-работодатели на своите клиенти. Работодателят, наел служителите, не се ангажира със заплащане на осигуровки и социални плащания. Това се осигурява от фирмата за лизинг. Тя също така води клиентите през правните процеси на работа със служителите.
При аутсорсинг клиентът предоставя на агенцията да извършва част от нейните дейности, включително това може да е и управлението на екипа. Това е подходящо решение за съпътстващи дейности като поддръжка, почистване, спомагателни дейности, които не са от първостепенна важност за спецификата на бизнеса и могат да варират по отношение на натовареността в работата.

Всеки тип компания се нуждае от надеждна работна сила, която да се справи с ежедневните операции и отговорности.

Това често включва служители, които отговарят за основните операции на бизнеса като производство, маркетинг и продажби. От друга страна, някои отговарят за административни отговорности като подбор на персонал, заплати и обезщетения на служителите. За съжаление, повечето малките и средни предприятия може да се затруднят при достигането на достатъчен брой служители, които да изпълнят всички тези необходими задачи.

Една стартираща фирма ще срещне затруднения не само с наемането на служители. Също ще има проблеми с подготовката на всички задачи, свързани с администрирането на работната си сила. Това е особено актуално, ако фирмата няма достатъчно финанси, за да наеме всичките си служители на пълно работно време. За щастие, има начини за преодоляване на това предизвикателство!
Една от основните причини, поради които компаниите предпочитат наемането на служители чрез фирми за лизинг на персонал, е че те се освобождават от трудоемките и сложни процеси по администрирането им.

Ето защо трябва да помислите за лизинг на персонал, когато стартирате бизнес:

  • Лизинговите компании могат да ви помогнат да намерите най-добрите служители за вашата стартираща фирма

Служителите са сърцето на организацията, така че наемането на най-подходящия специалист за длъжността е от решаващо значение за бизнеса. Това обаче може да е по-трудно, като се има предвид липсата на опит в управлението на човешки ресурси при някои собственици на стартираща компании. Закъсненията с наемането на подходящия персонал струват много на бизнеса. За малкия бизнес подборът на персонал, интервютата, оценяването на кандидатурите за работа и наемането отнемат ценно време, което би могло да бъде отделено за други важни бизнес дейности.

От друга страна, липсата на подходящите служители може да спре развитието на организацията, което ще струва значителни ресурси. Може да си спестите дългия процес по подбор и наемане, защото лизингова компания може да направи това вместо вас. Фирмите, които предлагат услугата по лизинг на персонал имат голям опит в оценяването на кандидатите и могат да ви съдействат да намерите подходящите хора за работата. За целта е нужно да им дадете вашите критерии за професионалистите, от които се нуждаете.

  • Лизингът на персонал намалява разходите

Въз основа на проучване, проведено със стартиращи компании, проведено през 2017 г., 88% от собствениците на нов бизнес  казват, че капиталовото изискване е предизвикателството номер едно, с което трябва да се сблъскат при създаването на своята фирма. Стартиращите компании работят с много ограничен бюджет, но те трябва да могат да предоставят продукти и услуги с най-високо ниво на качество, за да останат конкурентоспособни на пазара. Подобно на други бизнеси, стартиращите фирми трябва да плащат за своите работни нужди като доставчици, наем, материали, лицензи, служители и др. Наемането на служители чрез фирма за лизинг на персонал намалява разходите, свързани с обслужването им.

Лизинговите компании могат да ви дадат предвидима и по-категорична разбивка на разходите.

Цената на договорите при лизинговите компании също е фиксирана за определен период от време. Не е нужно да се тревожите за променливите цени на договорите. Също така ще можете да спестите от преки и косвени разходи за персонал като ведомост, заплати и други разходи. Различни проучвания сочат, че малките предприятия с до 25 служители могат да спестят до 40% от разходите, докато бизнесите с до 100 служители могат да спестят 25 до 35%. Също така не е нужно да плащате на наети работници други финансови придобивки. Някои лизинговите компании вече предлагат пакети за обезщетения, които се включват в цената на услугата и са по-евтини.

  • Наемането на служители чрез лизинг на персонал означава по-малко HR и административна работа

Много е трудно за собствениците на нов бизнес да се справят наведнъж с проблеми от различни области на бизнеса. Това е особено валидно, ако те са във на фаза стартиране и растеж. Справянето с всеки аспект на бизнеса изисква много време и енергия. За стартиращите фирми административни и HR задачи, като управление на заплати, данъци и други документи, могат да отнемат много време и да се окажат сложни. Тъкмо тук компаниите за лизинг на персонал могат да ви помогнат да спестите време.

Вместо членовете на вашата организация да обработват и съхраняват цялата документация на служителите, доставчиците на услугите за лизинг на персонал са тук, за да се грижат за тези задачи. Дори онези компании, които са в състояние да наемат служители сами, все още предпочитат да работят с фирми за лизинг на служители. По този начин те избягват процесите на работа, свързани с администриране на персонала. С ценното време, което сте спестили от административна работа, можете да се съсредоточите повече върху планирането и формулирането на стратегии за вашия бизнес.

  • Все още имате контрол върху начина, по който искате да управлявате бизнеса

Въпреки че вашите служители са наети чрез лизингова компания, вие все още имате контрол върху начина, по който искате да управлявате бизнеса. Компаниите за лизинг на персонал отговарят само за заплатите, обезщетенията и други административни и HR функции, обаче клиентът все още има властта да взема други бизнес решения. Наети лизингови служители все още се отчитат пред шефа си във фирмата-клиент, който отговаря за определянето на отговорностите на служителите. Услугата по лизинг на персонал ви позволява да се съсредоточите повече върху постигането на резултата, който очаквате от служителите, и по-малко върху управлението на заплати, данъци и т.н.

  • Компании за лизинг на персонал могат да ви помогнат да подобрите представянето на служителите

Едно от предимствата на услугата по лизинг е, че лизинговата компания може да помогне на клиентите си за обучението на служителите. Например, услугата по аутсорсинг на персонал означава, че компанията не трябва да инвестира толкова много от усилията си за работа със служителите, но въпреки това тя може да получа отлични резултати от тях. Когато откриете някаква грешка или недостатък на служител, компанията за лизинг на персонал може да ви помогне при разрешаването на това. Тя може да им организира обучение, за да подобрят представянето си на работа.

Стартиращите фирми са много трудни за управление, особено ако ви липсва опит и ресурси. С подходящите хора можете лесно да преодолеете подобни предизвикателства. Нужно е да помислите за лизинг на персонал, за да подобрите ефективността на новия си биснес. Подборът и наемането на вашите служители не само ви спестява пари, но и ви спестява време и енергия.
Когато избирате партньор за услугата по лизинг, добре е да съобразите лиценза, опитът и препоръките на агенцията по лизинг.
Разбира се, никой не познава фирмената ви култура и средата на вашия бизнес, както вие. Едно от нещата, за които трябва да бъдете внимателни при работата с партньор по лизинг е да не допускате впечатлението, че има посредник между вас и вашите служители.

Хорайзънс България е лицензиран посредник, предлагащ услугата временна заетост, която може да се адаптира към Вашите бизнес потребности.

Изпратете ни запитване за лизинг на персонал


Източник:
https://careermetis.com/