EMPLOYER BRANDING АНАЛИЗ И АДАПТАЦИЯ

Услугата Employer branding инкорпорира анализ, изработване и адаптиране на дигитална стратегия за повишаване имиджа на компанията като работодател.

Съдържанието на услугата има две направления в зависимост от насочеността на всяка една кампания – Internal Branding и External Branding:

ВЪТРЕШНА ДИГИТАЛНА КАМПАНИЯ INTERNAL BRANDING

 • Определяне на ясна визия и цели на работодателската марка на компанията
 • Определяне на дългосрочни и краткосрочни KPIs – Key Performance Indicators
 • Създаване и прилагане на медийна и дигитална стратегия за подобряване на работодателската марка сред служителите
 • Създаване и прилагане на рекламна концепция за провеждане на вътрешно фирмени събития, целящи повишаване ангажираността на служителите и тяхното развитие. Ежемесечен мониторинг и анализ на постигнатите резултати
 • Създаване и развитие на стратегия за подобряване на вътрешнофирмената комуникация – фирмен бюлетин, с подходяща честота
 • Създаване на дългосрочен календар за вътрешна комуникация – включващ събития, подходи за комуникация на предоставяните ползи и добавки, регулярни съобщения, с поздравителен характер и такива комуникиращи вътрешнофирмени събития
 • Мотивиране и включване на служителите като посланици на работодателската марка на компанията
 • Създаване и имплементиране на концепция Култура за вътрешно споделяне на ценностите на компанията
 • Изследване на причините за назначаване, напускане и други чрез регулярни въпросници за отношението на служителите. Събиране на данни чрез подходящ механизъм, обработка и анализ
 • Концепция по дейности за ретаргетиране на съществуващи служители

 

ВЪНШНА ДИГИТАЛНА КАМПАНИЯ EXTERNAL BRANDING

 • Създаване на комуникационна стратегия за социални платформи
 • Регулярно информационно и дигитално поддържане на корпоративни страници в социални платформи
 • Разпространение на видео и фото материали на служители на компанията в дигиталното пространство с цел повишаване стойността на работодателската марка
 • Social Listening – мониторинг на разговори в дигиталната среда. Приоритизиране и обработка на независима обратна връзка от бивши и настоящи служители и клиенти на компанията
 • Отчитане и анализ на Conversion rate
 • Мониторинг и оптимизиране на съдържанието на сайта на компанията, свързано със секцията за човешки ресурси и привличането на нови служители
 • Създаване на landing pages при търсене на ключови позиции в компанията
 • Дигитална оптимизация на обявите за работа с цел привличане на по-голям брой успешни кандидати
 • Оптимизиране на комуникацията с потенциални и активни кандидати за работа. Концепция и избор на подход за идентифициране на нови служители
 • Създаване и комуникиране на дигитална концепция за провеждане на външни корпоративни и браншови събития с цел подобряване на работодателския имидж на компанията и привличане на успешни кандидати за работа
 • Employer value proposition – повишаване стойността на работодателската марка

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА EMPLOYER BRANDING


Изпратете ни запитване


 

КАКВИ HR УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

 

ХЕДХЪНТИНГ

Директен и конфиденциален подход за подбор на персонал, ориентиран към високо квалифицирани професионалисти, които не са в процес на активно търсене на работа.

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

EXECUTIVE SEARCH

Директно привличане на висок мениджмънт се осъществява от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от Horizons Executive Search.

HR СПЕЦИАЛИСТ ПОД НАЕМ

Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

ОБУЧЕНИЯ

Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.