+359 2 963 43 23
Следвайте ни

 

Услугата Employer branding инкорпорира анализ, изработване и адаптиране на дигитална стратегия за повишаване имиджа на компанията като работодател.

Съдържанието на услугата има две направления в зависимост от насочеността на всяка една кампания – Internal Branding и External Branding:

Вътрешна дигитална кампания – Internal Branding

 • Определяне на ясна визия и цели на работодателската марка на компанията
 • Определяне на дългосрочни и краткосрочни KPIs – Key Performance Indicators
 • Създаване и прилагане на медийна и дигитална стратегия за подобряване на работодателската марка сред служителите
 • Създаване и прилагане на рекламна концепция за провеждане на вътрешно фирмени събития, целящи повишаване ангажираността на служителите и тяхното развитие. Ежемесечен мониторинг и анализ на постигнатите резултати
 • Създаване и развитие на стратегия за подобряване на вътрешнофирмената комуникация – фирмен бюлетин, с подходяща честота
 • Създаване на дългосрочен календар за вътрешна комуникация – включващ събития, подходи за комуникация на предоставяните ползи и добавки, регулярни съобщения, с поздравителен характер и такива комуникиращи вътрешнофирмени събития
 • Мотивиране и включване на служителите като посланици на работодателската марка на компанията
 • Създаване и имплементиране на концепция Култура за вътрешно споделяне на ценностите на компанията
 • Изследване на причините за назначаване, напускане и други чрез регулярни въпросници за отношението на служителите. Събиране на данни чрез подходящ механизъм, обработка и анализ
 • Концепция по дейности за ретаргетиране на съществуващи служители

 

Външна дигитална кампания – External Branding

 • Създаване на комуникационна стратегия за социални платформи
 • Регулярно информационно и дигитално поддържане на корпоративни страници в социални платформи
 • Разпространение на видео и фото материали на служители на компанията в дигиталното пространство с цел повишаване стойността на работодателската марка
 • Social Listening – мониторинг на разговори в дигиталната среда. Приоритизиране и обработка на независима обратна връзка от бивши и настоящи служители и клиенти на компанията
 • Отчитане и анализ на Conversion rate
 • Мониторинг и оптимизиране на съдържанието на сайта на компанията, свързано със секцията за човешки ресурси и привличането на нови служители
 • Създаване на landing pages при търсене на ключови позиции в компанията
 • Дигитална оптимизация на обявите за работа с цел привличане на по-голям брой успешни кандидати
 • Оптимизиране на комуникацията с потенциални и активни кандидати за работа. Концепция и избор на подход за идентифициране на нови служители
 • Създаване и комуникиране на дигитална концепция за провеждане на външни корпоративни и браншови събития с цел подобряване на работодателския имидж на компанията и привличане на успешни кандидати за работа
 • Employer value proposition – повишаване стойността на работодателската марка

 


Изпратете ни запитване за Employer Branding

Подбор на персонал

Horizons специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.
see_more_BG

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана като предприятие, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса…
see_more_BG

Обучения

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси…
see_more_BG

Организационно консултиране

Предлагаме нашата експертиза при анализ на ефективността на HR и бизнес практиките във Вашата компания…
see_more_BG

Управление на кариерата

Като професионалисти с богат практически HR  и бизнес опит, ние можем да подпомогнем развиването на…
see_more_BG

Аутплейсмънт

Това е стойностна и етична услуга, насочена към компании, които са решили да съкратят част от персонала с цел…
see_more_BG