ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ / ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ В БЪЛГАРИЯ

Хорайзънс България е лицензирана да осъществява услуги по временна работа и лизинг на персонал, съгласно последните промени в Кодекса на труда.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Подбор, наемане, администриране
 • Трудови договори – изготвяне, регистриране, сключване, промяна, прекратяване
 • Възнаграждения – изчисляване, изготвяне, изплащане, генериране на релевантната документация
 • Изготвяне на регулярни справки и отчети
 • Администриране на всички процеси, свързани с работата на служителите

ВАШИТЕ ПОЛЗИ ОТ УСЛУГАТА ПО ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ КАТО КЛИЕНТ

 • Плащате на служителите само, когато имате работа за тях
 • Наемате повече хора, когато се нуждаете от допълнителни ресурси
 • Освобождавате служители, когато нямате нужда от експертизата им
 • Спестявате време като не се занимавате със счетоводство, пейрол, документация и архиви
 • Контрол, информация и оценка на представянето на служителите
 • Подбор и/ или одобрение на оферираните служители

КОГА И ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА УСЛУГАТА ПО ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ?

 • Чуждестранни компании и НПО, които (още) не са регистрирани в страната
 • Организации с малък брой служители, които смятат, че за тях не е рентабилно да наемат служител, който да упражнява подобни функции
 • За временни проекти, които изискват допълнителни ресурси – промощии, маркетингови проучвания, кампании, сезонни работни места, временни работни места, когато рискът от освобождаването на тези служители е поет от лизинговата компания
 • Ограничения, свързани с броя на служителите и пейрола
 • Публични компании, които желаят да намалят съотношението приходи / разходи към броя на персонала
 • Намаляване на административното натоварване на HR отдели

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА УСЛУГАТА

 • Възнаграждения, осигуровки, данъци и други плащания се извършват от посредника/консултанта на база на детайлна справка към клиента
 • Консултантът/посредникът начислява върху горните елементи цена за услугата, която се определя според броя на служителите, типа на работа, периода, за който се ползва услугата
 • Сумата за услугата може да бъде твърдо фиксирана, на човек, за цяла група хора, като процент от възнаграждението, да включва гаранция за подмяна на служители в случай на напускане, за подбор на нови служители и други условия.

ГЪВКАВО РЕШЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА

Ще наемем служителите и ще ги отдадем под наем на вашия бизнес. Ние ще се погрижим за документи, социални плащания и институции – Вие ще ни платите заплатата на служителите заедно с допълнителни осигуровки и придобивки, ако има такива, както и комисионната ни като една сума.
Спестете времето си за важните бизнес въпроси и ни се обадете, за да научите повече за услугата Лизинг на персонал в България и как вашият бизнес може да се възползва от нея!

Прочетете за Ползите от лизинг на персонал по време на криза.

 


Изпратете ни запитване


 

КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

Подбор на персонал

Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

Executive search

Директно привличане на висок мениджмънт се осъществяват от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от CEO Search.

Хедхънтинг

Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

On site recruiter

Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

Обучения

Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.