ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ / ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ В БЪЛГАРИЯ

Хорайзънс България е лицензирана да осъществява услуги по временна работа и лизинг на персонал, съгласно последните промени в Кодекса на труда.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Подбор, наемане, администриране
 • Трудови договори – изготвяне, регистриране, сключване, промяна, прекратяване
 • Възнаграждения – изчисляване, изготвяне, изплащане, генериране на релевантната документация
 • Изготвяне на регулярни справки и отчети
 • Администриране на всички процеси, свързани с работата на служителите

ВАШИТЕ ПОЛЗИ ОТ УСЛУГАТА ПО ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ КАТО КЛИЕНТ

 • Плащате на служителите само, когато имате работа за тях
 • Наемате повече хора, когато се нуждаете от допълнителни ресурси
 • Освобождавате служители, когато нямате нужда от експертизата им
 • Спестявате време като не се занимавате със счетоводство, пейрол, документация и архиви
 • Контрол, информация и оценка на представянето на служителите
 • Подбор и/ или одобрение на оферираните служители

КОГА И ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА УСЛУГАТА ПО ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ?

 • Чуждестранни компании и НПО, които (още) не са регистрирани в страната
 • Организации с малък брой служители, които смятат, че за тях не е рентабилно да наемат служител, който да упражнява подобни функции
 • За временни проекти, които изискват допълнителни ресурси – промощии, маркетингови проучвания, кампании, сезонни работни места, временни работни места, когато рискът от освобождаването на тези служители е поет от лизинговата компания
 • Ограничения, свързани с броя на служителите и пейрола
 • Публични компании, които желаят да намалят съотношението приходи / разходи към броя на персонала
 • Намаляване на административното натоварване на HR отдели

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА УСЛУГАТА

 • Възнаграждения, осигуровки, данъци и други плащания се извършват от посредника/консултанта на база на детайлна справка към клиента
 • Консултантът/посредникът начислява върху горните елементи цена за услугата, която се определя според броя на служителите, типа на работа, периода, за който се ползва услугата
 • Сумата за услугата може да бъде твърдо фиксирана, на човек, за цяла група хора, като процент от възнаграждението, да включва гаранция за подмяна на служители в случай на напускане, за подбор на нови служители и други условия.

ГЪВКАВО РЕШЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА

Ще наемем служителите и ще ги отдадем под наем на вашия бизнес. Ние ще се погрижим за документи, социални плащания и институции – Вие ще ни платите заплатата на служителите заедно с допълнителни осигуровки и придобивки, ако има такива, както и комисионната ни като една сума.
Спестете времето си за важните бизнес въпроси и ни се обадете, за да научите повече за услугата Лизинг на персонал в България и как вашият бизнес може да се възползва от нея!

Прочетете за Ползите от лизинг на персонал по време на криза.

 

ИЗПРАТЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ ЗА ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ  I have read and accepted the Privacy Policy of Horizons Bulgaria ltd. / Запознат съм и приемам Политика за защита на лични данни Хорайзънс България ООД.

   

  КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

  Подбор на персонал

  Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

  Executive management search

  Директно привличане на висок мениджмънт се осъществява от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от Horizons Executive Search.

  Хедхънтинг

  Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

  On site recruiter

  Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

  Обучения

  Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

  Лизинг на персонал

  Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.