СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Как да изберете партньор за лизинг на персонал

Как да изберете партньор за лизинг на персонал

Как да изберете компания за лизинг на персонал?

В тази статия ще обобщим критериите при избора ви на компания за лизинг на персонал. Чрез тези критерии ще намалите до минимум риска от засягане на бизнес дейността ви и ще увеличите максимално ползите от услугата.
Една компания е толкова ценна, колкото и нейните служители. Това важи за всички – от лицата вземащи решения, до рецепционистите.

Компетентността и отношението към вашите служители са изключително важни за успеха на вашия бизнес. Поради това е от съществено значение да изберете доставчик на услуга, с чиято помощ можете да намерите и назначите подходящите хора.

Компетентност, стабилност.

Агенциите за подбор и лизинг на персонал, които работят в продължение на десетилетия, следят и са наясно с различните видове регулации и са преминали през различни бизнес ситуации на пазара на труда. Бизнесът на тези агенции с гъвкъви и ефективни HR услуги включва разширено портфолио. Така той е сигурен и в несигурна икономическа среда. Фирмените информационни системи предоставят надеждни данни за бизнес дейности, финансово състояние и дисциплина на плащанията, която можете и е препоръчително да разгледате преди сключването на договора.

Лесно е да получите следната информация:
  • Регистрационен номер
  • Бизнес дейност и частични финансови данни
  • Година на основаване
  • Мрежа от офиси
  • Система за осигуряване на качеството
  • Препоръки

Професионалната и финансова стабилност е особено важна. Вашите служители на лизинг ще са наети и ще получават заплатите си от лизинговата компания. Ако агенцията за лизинг на персонал не изпълни своите правни задължения, това би имало правни и финансови последици за клиентската компания.

Услуги

Опитните компании за лизинг на персонал могат да определят оптималния метод за подбор и наемане в даден отрасъл. Те често изпълняват тези задачи по-бързо и по-евтино, отколкото самите компании. Използвайки своята база данни от хиляди кандидати и служители, те могат да предоставят ценна информация за уменията им, нуждите от заплати и мотивация на наличната работна сила. Те следват точно промените в правните разпоредби и се приспособяват бързо към тях. Освен това, с богатия си опит те могат да намалят разходите за персонал. Препоръчително е да изберете партньор, който има офис във вашата локация на дейност, тъй като това предполага познаване на местния пазар на труда.

Работата с компания за лизинг на персонал с национална мрежа също може да бъде изгодна. Техните местни офиси са в състояние да разрешат потенциалния недостиг на капацитет. Същао така те могат да помогнат при релокиране на служители с необходимата професионална квалификация.

Цените

Изчисляването на лизинговата такса се основава или на взаимно договорена брутна заплата или на общите разходи по заетост. Съществуват редица общи методи за изчисляване, базирани, както на коефициенти, така и на еднократни такси. Когато поискате оферти, трябва да изясните структурата на съставянето им. По този начин ще си осигурите съпоставимост на таксите. Ако не сте запознати с настоящата регулация на данъците и вноските върху заплатите, в интернет са налични редица калкулатори за тази цел. Трябва да сте малко предпазливи, ако дадената такса е почти идентична с общите разходи за заетост. В този случай таксата за лизинг не покрива останалите разходи по услугата като подбор, управление на проекти, изчисляване на заплати, администрация на труда.

Гаранция и сигурност

Компаниите за лизинг на персонал обикновено се регистрират публично, когато извършват дейността си. Друга информация, на която трябва да се обърне внимание е, дали доставчикът на услуги е включен в списъка на дружествата без публичен дълг. Горните гаранции, съчетани с прилагането на система за осигуряване на качество, трябва да са достатъчни, за да сте сигурни, че ще получите законна и регулирана услуга по подбор на служители, управление на проекти и администрация.

Търгове

Дори в случай на многогодишно сътрудничество, съпоставянето на настоящия ви партньор спрямо други участници на пазара може да ви бъде полезно. Търгът има редица предимства. Чрез него ще получите повече информация, за да вземете своето решение, базирано на здравословна конкуренция. Можете да получите по-високо ниво на обслужване и конкурентни такси. След това оценката на получените оферти може да потвърди предишното ви решение и да продължите даработите с настоящия си доставчик.

Източник: https://www.humancentrum.hu/

Прочетете още: Ползите от лизинг на персонал по време на криза

Какви са ключовите предимства на лизинг на персонал


Хорайзънс България предоставя услугата Лизинг на персонал, която може да се адаптира към Вашите бизнес потребности.

Екипът на Хорайзънс България продължава да извършва бизнес услугите си дистанционно.

Изпратете ни запитване за лизинг на персонал