СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Еволюцията на executive search

Еволюцията на executive search

Компаниите, които са специализирани в хедхънтинг и executive search услуги, намират нови начини да разширят услугите си отвъд търсенето на управленски позиции.

Те добавят практики и услуги като:

  • консултиране на борда директорите на фирми;
  • разпoзнаване и подготовка на нови лидери, които могат да заместят старите (succession planning);
  • оценка на представянето и екзекютив коучингът.

Много световни организации и асоциации по подбор на персонал ползват специализирания за това софтуер на Клуен. Ние се допитахме до тяхната визия, за да научим повече за динамичната еволюция на подбора на управленски позиции в наши дни.

Как се е развил пазарът на управленските позиции през последното десетилетие?

Промените в дигиталната икономика доведоха до създаването на нови лидерски роли в различните сектори. Тези роли не са съществували преди това. Поради тази причина имаме нужда от добър инструмент за търсене на таланти с комплексни умения и компетенции. Например, позиции като Chief data officer или Chief IoT изискват богат опит в enterprise архитектура на база данни, управление на качеството на данните, съставяне на бизнес стратегии и спазване на регулациите. Все повече рикрутъри стават зависими от технологиите и натрупаната база данни, когато търсят кандидати, притежаващи подобни сложни умения.

Джо Чапел, главен директор по глобален маркетинг и комуникации в Асоциацията за executive search, коментира: „Технологията оказа голямо влияние върху търсенето и намирането на таланти, и оценяването им. Сегашните техники за оценяване са по-сложни и с по-голям набор от инструменти. Те са базирани на технологии, съчетани със задълбочени интервюта, ролеви игри, казуси и вземане на решения според ситуацията. Обаче те се оценяват от специалисти, които са с консервативен опит и виждания спрямо актуалната ситуация.“

Джо продължава: „Клиентите в днешно време се интересуват да намерят executive search фирми, които са добри стратегически консултанти в по-широк спектър. Те очакват те са добри и в оценка на лидерските им екипи, съветване на бордове на директори относно тяхната ефективност, succession planning и оформяне на фирмената култура. Професиите и индустриите, които те обслужват, сега изискват много повече гъвкавост. Това се налага и от бързоразвиващия се и непрекъснато променящ се бизнес климат, ускорен от технологиите. Ние трябва да бъдем адаптивни и в крак с новостите, за да обслужваме клиентите си с експертни съвети и идеи. “

В допълнение, новите регулации като GDPR и американските закони за компенсации са наложили строги наказания. За жалост, те могат да опропастят бизнеса по подбор на персонал.

С цел гарантиране на съответствие, препоръчваме да се създаде ясен план за вашия екип и за технологиите, които използвате. Ако имате въпроси относно спазването на тези разпоредби, потърсете правни консултации и се свържете с вашия доставчик на технологии. Важно е да работите активно, за да се ориентирате в тези правила и да постигнете съответствие в управлението на данните.

Как фирмите за търсене на таланти развиват услуги, които са отвъд традиционния executive search?

Много компании в областта започват да разширяват предлаганите от тях услуги, особено в областта на executive assessment. Те предлагат пакет от услуги като част от техния процес по подбор. По този начин те гарантират, че ще намерят възможно най-подходящия професионалист за висшата ръководна роля. Основната цел е да се помогне на клиента да подобри избора си на таланти.  Друга важна цел е да подпомогне приемането и развитието на кандидата след приключване на проекта и потенциална работа с клиента, когато дойде моментът за съставяне на план за по-лесна приемственост в бъдеще.

Кристин Хейуърд e изпълнителен директор на IIC Partners.  Кристин споделя: „Ние сме виждали много от нашите фирми да разширяват портфолиото на услугите си, които са от ключово значение за бордовете на директорите. По-специфично, голямо внимание е отделено на планирането на разнообразие, assessment, coaching и организационен мапинг. Тези услуги са допълнение към executive search.“

Наблюдава се нарастване на сливанията на фирми, занимаващи се с executive search. Тези фирми са действали като специалисти по стратегическо преобразуване на данни по време на процеса на миграция.

Нашият консенсус се състои в това, че тези фирми искат да се уверят, че ще се позиционират добре за растеж. Те искат да са сигурни, че са в състояние да осигурят по-голям пазарен дял чрез използване на услугите на други фирми.
Хейуърд обяснява, че ролята на партньорствата срещат тези изисквания: „Някои фирми, занимаващи се с executive search, придобиват фирми и организации с нишова специализация в тези услуги. Други развиват своите вътрешни възможности чрез обучителни екипи за предлагане на нови услуги за клиентите си. Забелязваме, че много от нашите членове по целия свят си кооперират с други партньори на IIC Partners, които са с голям опит в този вид предлагани услуги. Това позволява на нашите фирми-членки да предоставят на клиентите най-висококачествени услуги, които се основават на доверие.

Вашата фирма трябва лично да се свърже с някои от клиентите си и да провери до колко може да е полезна отвъд традиционния executive search.

Можете да го направите и чрез обаждане до компаниите, с които имате добри отношения и да потърсите тяхната обратна връзка. Забелязахме, че фирмите изпращат проучвания до своята мрежа от контакти, за да разберат в кои индустрии или сектори са нужни тези допълнителни услуги в най-голяма степен.

Хейуърд извежда извода: „В много случаи развитието и правенето на оферта за тези допълнителни executive search услуги води до нови взаимоотношения с клиенти. На свой ред това води до получаване на нов бизнес. Виждали сме нашите собствени фирми да усъвършенстват тези услуги като конкурентно предимство. Това е възможност да се инициират нови дискусии с настоящите си клиенти.“

Ако вие сте фирма за executive search и търсите да разширите портфолиото си, обединете се с друга фирма или станете партньор на глобална компания. Така ще можете да се възпозлвате от нейната мрежа професионални контакти в дадени индустрии.

Автор: Kandace Miller

Източник: www.forbes.com

Прочетете още: Ползите от това да работим с екзекютив коуч

Свържете се с нас