+359 2 963 43 23
Следвайте ни
ЕВОЛЮЦИЯТА НА EXECUTIVE SEARCH

ЕВОЛЮЦИЯТА НА EXECUTIVE SEARCH

Компаниите, които са специализирани в хедхънтинг и executive search услуги, намират нови начини да разширят услугите си отвъд търсенето на управленски позиции.

Те добавят практики и услуги като: консултиране на борда директорите на фирми, разпoзнаване и подготовка на нови лидери, които могат да заместят старите (succession planning), оценка на представянето и екзекютив коучингът. Много световни организации и асоциации по подбор на персонал ползват специализирания за това софтуер на Клуен. Ние се допитахме до тяхната визия, за да научим повече за динамичната еволюция на подбора на управленски позиции в наши дни.

Как се е развил пазарът на управленските позиции през последното десетилетие?

Промените в дигиталната икономика доведоха до създаването на нови лидерски роли в различните сектори, които не са съществували преди това. Поради тази причина имаме нужда от добър инструмент за търсене на таланти с комплексни умения и компетенции. Например, позиции като Chief data officer или Chief IoT изискват богат опит в enterprise архитектура на база данни, управление на качеството на данните, съставяне на бизнес стратегии и спазване на регулациите. Все повече рикрутъри стават зависими от технологиите и натрупаната база данни, когато търсят кандидати, притежаващи подобни сложни умения.

Джо Чапел, главен директор по глобален маркетинг и комуникации в Асоциацията за executive search, коментира: „Технологията оказа голямо влияние върху търсенето и намирането на таланти, и оценяването им. Сегашните техники за оценяване са по-сложни и с по-голям набор от инструменти. Те са базирани на технологии, съчетани със задълбочени интервюта, ролеви игри, казуси и вземане на решения според ситуацията. Обаче те се оценяват от специалисти, които са с консервативен опит и виждания спрямо актуалната ситуация.“

Джо продължава „Клиентите в днешно време се интересуват да намерят executive search фирми, които са добри стратегически консултанти в по-широк спектър, включително в оценка на лидерските им екипи, съветване на бордове на директори относно тяхната ефективност, succession planning и оформяне на фирмената култура. Професиите и индустриите, които те обслужват, сега изискват много повече гъвкавост в бързоразвиващия се и непрекъснато променящ се бизнес климат, ускорен от технологиите. Ние трябва да бъдем адаптивни и в крак с новостите, за да обслужваме клиентите си с експертни съвети и идеи. “

В допълнение, новите регулации като GDPR и американските закони за компенсации са наложили строги наказания, които могат да опропастят бизнеса по подбор на персонал.

За да се гарантира съответствие, препоръчваме да се създаде ясен план за вашия екип и за технологиите, които използвате. Ако имате въпроси относно спазването на тези разпоредби, потърсете правни консултации и се свържете с вашия доставчик на технологии. Важно е да работите активно, за да се ориентирате в тези правила и да постигнете съответствие в управлението на данните.

Как фирмите за търсене на таланти развиват услуги, които са отвъд традиционния executive search?

Много компании в областта започват да разширяват предлаганите от тях услуги особено в областта на executive assessment. Те предлагат пакет от услуги като част от техния процес по подбор, за да се гарантират, че ще намерят възможно най-подходящия професионалист за висшата ръководна роля. Целта е да се помогне на клиента да подобри избора си на таланти, да подпомогне приемането и развитието на кандидата след приключване на проекта и потенциална работа с клиента, когато дойде моментът за съставяне на план за по-лесна приемственост в бъдеще.

Кристин Хейуърд e изпълнителен директор на IIC Partners, чийто ексклузивен член за България сме и ние чрез executive search практиката  CEO SEARCH. Кристин споделя: „Ние сме виждали много от нашите фирми да разширяват портфолиото на услугите си, които са от ключово значение за бордовете на директорите. По-специфично, голямо внимание е отделено на планирането на разнообразие, assessment, coaching и организационен мапинг. Тези услуги са допълнение към executive search.“

Наблюдава се нарастване на сливанията на фирми, занимаващи се с executive search, които са действали като специалисти по стратегическо преобразуване на данни по време на процеса на миграция.

Нашият консенсус се състои в това, че тези фирми искат да се уверят, че ще се позиционират добре за растеж и са в състояние да осигурят по-голям пазарен дял чрез използване на услугите на други фирми.
Хейуърд обяснява, че ролята на партньорствата срещат тези изисквания: „Някои фирми, занимаващи се с executive search, придобиват фирми и организации с нишова специализация в тези услуги, докато други развиват своите вътрешни възможности чрез обучителни екипи за предлагане на нови услуги за клиентите си. Забелязваме, че много от нашите членове по целия свят си кооперират с други партньори на IIC Partners, които са с голям опит в този вид предлагани услуги. Това позволява на нашите фирми-членки да предоставят на клиентите най-висококачествени услуги, които се основават на доверие.

Вашата фирма трябва лично да се свърже с някои от клиентите си и да провери до колко може да е полезна отвъд традиционния executive search.

Можете да го направите и чрез обаждане до компаниите, с които имате добри отношения и да потърсите тяхната обратна връзка. Забелязахме, че фирмите изпращат проучвания до своята мрежа от контакти, за да разберат в кои индустрии или сектори са нужни тези допълнителни услуги в най-голяма степен.

Хейуърд извежда извода: „В много случаи развитието и правенето на оферта за тези допълнителни executive search услуги води до нови взаимоотношения с клиенти и получаване на нов бизнес. Виждали сме нашите собствени фирми да усъвършенстват тези услуги като конкурентно предимство и като възможност да се инициират нови дискусии с настоящите си клиенти.“

Ако вие сте фирма за executive search и търсите да разширите портфолиото с услугите си, обединете се с друга фирма или станете партньор на глобална компания, за да се възпозлвате от нейната мрежа професионални контакти в дадени индустрии.

Автор: Kandace Miller

Източник: www.forbes.com

Прочетете още: Еволюцията на екзекютив сърч

Ползите от това да работим с екзекютив коуч

Свържете се с нас