СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

7 предимства, които подчертават важността на меките умения на работа

7 предимства, които подчертават важността на меките умения на работа

Меките умения – защо е важно да ги развивате на работното място?

Меките умения като активно слушане, невербална комуникация и емпатия са само някои от характеристиките, които служителите e нужно да притежават на съвременното работно място. Какви ползи обаче допринася развиването им?

Много организации се фокусират върху управлението на продуктивността и обучението на знания за продуктите, защото те пряко влияят върху фирмените продажби. Обаче те не успяват да разпознаят важността на меките умения. Въпреки че способностите като комуникация, разрешаване на конфликти и решаване на проблеми са в основата на всеки аспект на бизнес операциите. Във всеки отдел и роля, служителите трябва да усъвършенстват своите междуличностни умения, за да подобрят статистиката за обслужване на клиенти и да създадат по-силна динамика на екипа. Особено са важни те и при убеждаване на клиентите да сключат сделка. Но това е само върхът на айсберга на развитието на работната сила. Ето няколко предимства, които подчертават важността за развиването на меките умения на работното място.

  • 1. Увеличават продуктивността на работното място

Меките умения подобряват продуктивността и производителността на всяко работно място. Служителите са в състояние да управляват времето си по-ефективно и да предават мислите си с лекота. Което им позволява да ускорят времето за изпълнение на задачите, без това да е за сметка на качеството. По-силната динамика на екипа, благодарение на междуличностните умения, също улеснява по-добро сътрудничество. Всеки разбира своята роля и работи заедно с останалите за постигане на общи цели, вместо да трупа негодувание.

  • 2. Намаляват рисковете

Липсата на самосъзнание и увереност прави нещата рисковани на работното място. Например, служителят не е в състояние да общува с мениджъра си или да се адаптира към новите фирмени политики. Така те нарушават правилата и/ или фирмената политика. Меките умения им помагат да намаляват рисковете и сами да решават проблемите си. Те използват творчески разсъждения, за да мислят за всички възможни подходи и последствия, за да постигнат най-добри резултати.

  • 3. Подобряват обслужването на клиентите

Разбира се, най-пряката полза от меките умения на работното място е увеличаване на удовлетвореността на клиентите. Служителите са по-добре подготвени да слушат активно нуждите на потребителите, да идентифицират проблема и да им помогнат да го разрешат. Те проявават емпатия и съпричастност, които са високо ценено в отдела по обслужване на клиенти. Например, клиент се обажда да обсъди проблеми, свързани с продукта. Служителят на кол центъра търпеливо изслушва молбата му, след което задава насочени въпроси, за да изясни проблемите. Служителят остава спокоен и овладян, дори ако клиентът стане раздразнен. Това се случва, благодарение на това, че той може да види нещата от друга гледна страна.

  • 4. Увеличават продажбите

Щастливите клиенти водят до повече продажби. Обаче меките умения на работното място също са от полза за вашия търговски екип по време на процеса на договаряне. Служителите могат да използват уменията си, за да общуват с клиента/ клиенти на лично ниво, без да размиват професионалните граници. Клиентите оценяват факта, че служителите не се отнасят с тях като с ходеща банкова сметка. Те отделят време, за да обсъдят опасенията на потребителите и да ги съпоставят с подходящия продукт. Те също преодоляват нежеланието за покупка с такт. Например, клиентите никога не се чувстват принудени да закупят, само защото служителят е овладял изкуство на убеждаването и се опитва да им продаде услуга/ продукт на всяка цена.

  • 5. Изграждат по-силни екипи

Едно обучението за меки умения е полезно и приложимо не са само за отдела по обслужване на клиенти. Вашите служители се превръщат в сплотено звено, защото са в състояние да си сътрудничат и да уважават гледната точка на другия. Тези умения изграждат по-силен екип и чувство за общност. Всички са оптимисти и се сблъскват с предизвикателствата с позитивизъм. Те разглеждат всяко ново препятствие като възможност за растеж и идентифициране на лични области за подобрение. В много отношения обучението на базата на умения ги прави по-добре завършени професионалисти. Чрез подобно обучение вашата компания инвестира в поставяне на важен фундамент, който позволява на служителите да свършат работата и да запазят здравия си разум.

  • 6. Повече професионална увереност, по-малко стрес

Друга отличителна черта на меките умения на работното място са подобрените увереност и самочувствие. Служителите знаят, че имат всичко необходимо за изпълнение на служебните си задължения. Обучението им дава всички инструменти, които са им необходими за преодоляване на предизвикателствата и творческо разрешаване на различията им. Има по-малко конфликти и членовете на екипа разчитат един на друг за морална подкрепа. Повишената професионална увереност води до по-ниски нива на стрес. Служителите не просто имат по-голямо състрадание към другите, но и към себе си. Те правят грешка и я считат за урок. Те я възприемат като шанс да научат ценни уроци и да продължат напред, вместо да се чувстват неадекватни.

  • 7. Подобряват задържането на служителите

Задържането на служители се подобрява в два аспекта. Първо, вие запазвате вашите топ таланти, защото те имат всички основни умения. Вие сте инвестирали в тяхното професионално израстване и това се отплаща. Не е нужно да плащате, за да наемете и обучите техни заместници. И вие държите на най-добре представящите се служители, които продължават да водят до увеличаване на печалбата. Второ, меките умения увеличават ползите от едно онлайн обучението чрез подобряване на задържането посредством знанието. Служителите, участващи в обучението, могат да управляват времето си по-ефективно и да се възползват максимално от опита. Те срещат проблем и веднага се обръщат към обучелната онлайн библиотека. Техните умения за планиране, организация и самооценка вече са се заздравили.

Автор: Кристофър Папас за elearningindustry

Снимка: freepik.com