СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Търговски Представител месни продукти за регион Пловдив

Търговски Представител месни продукти за регион Пловдив

Нашият клиент фирма „Макро – Кор” ЕООД, популярна с търговската марка БРАВО има за основна дейност производство на шунки , бекони и колбаси. Компанията работи с квалифициран персонал, който периодично се обучава в последните новости  на технологиите и производствените изисквания. Фирмата залага на богатите на месо рецептури, оригиналния дизайн и постоянните иновации в храненето. Всички фирмени продукти са предназначени както за пазара на дребно, така и за професионални ХОРЕКА клиенти, в отговор на чиито нужди има специално разработени предложения на продукти и по-големи разфасовки.

Все по-нарастващото търсене на фирмените продукти налагат компанията да открие нова работна позиция за ХоРеКа сегмент в регион Пловдив за:

Търговски Представител ХоРеКа за регион Пловдив

Търсеният специалист ще бъде пряко подчинен на Търговски директор и Мениджър Екип

Основни отговорности:

 • Проучва пазара от ХоРеКа сегмента (в т.ч. хотели, ресторанти, кафенета, заведения за бързо хранене, производства (фабрики, цехове и др.) за закуски и тестени изделия.
 • Систематизира информацията за продуктите и стоките, която използва.
 • Консултира клиентите и промотира качествата на предлаганите продукти, като използва мостри, каталози и др. фирмена информация.
 • Води основната комуникация с текущи и потенциални клиенти. Поддържа постоянен контакт с клиентите (в т.ч. заявки за продукти по телефона, комуникация по електронна поща, комуникация по обща проблематика, изготвя график за доставки според условията на основния дистрибутор за района ).
 • Води регулярна отчетност. Развива и постига максимални продажби в поверения район.
 • Предоставя информация за конкурентна дейност , стоки, активности, цени. Споделя мнение за нови и търсени продукти.

Основни изисквания към позицията:

 • Релевантно образование
 • Опит на подобна позиция – търговия с бързооборотни стоки или подобна продуктова категория
 • Свидетелство за управление на МПС кат.В
 • Познаване методите на маркетиране на произвежданата от предприятието продукция
 • Познаване на специфичните и ефективни методи за проучване на потребителското търсене, както и методите за анализ на пазарната среда, както и различни способи за продажба
 • Налична мрежа от клиенти в областта за посочения район, както и изградена мрежа от контакти с посочените типове клиенти (ХоРеКа)
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, Internet и др.), комуникативност, умения за работа в екип, култура на общуване, инициативност, способност за вземане на решения

Компанията предлага:

 • Конкурентно месечно възнаграждение
 • Гъвкави ежемесечни бонуси при постигнати резултати
 • Служебен автомобил, компютър, телефон

В случай, че позицията представлява интерес за вас – изпратете ни подробна автобиография с актуална снимка. Първоначалният подбор ще се извърши по документи и ще се свържем с одобрените кандидати.

Всички данни, предоставени от вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на подбора.

Horizons е консултантска фирма с 18-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.

Хорайзънс България, притежава Лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016 г.