СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Тенденции за подбора на персонал през 2020/2021 г.

Тенденции за подбора на персонал през 2020/2021 г.

2020 г. беше изключително предизвикателна година поради COVID-19, но в неотдавнашен доклад се посочва, че през втората половина на годината наблюдаваме подобрения и растеж в икономиката. Краят на годината и началото на 2021 г. изглеждат обещаващо.

Тъй като 2020 г. не доведе до недостиг на таланти, фирмите за подбор на персонал, като нашата агенция, ще се съсредоточат много върху взаимоотношенията си с клиенти. Това винаги е било основен приоритет за повечето от тях, това ще бъде особено важно през 2021 г . Така агенциите за подбор ще измислят креативни и нови решения, които да са от полза за и за клиентите им, и за тях.

Ето десет текущи и нововъзникващи тенденции, които ще окажат голямо влияние върху вашата стратегия за подбор на персонал през 2021 година.

 • 1. Дистанционно интервюиране

По време на COVID-19 тази година много компании бяха принудени да реформират своите стратегии за подбор на персонал. Компаниите всячески се опитваха да адаптират процеса си по подбор. Той може да включва традиционния начин за подбор на кандидати, като телефонни обаждания и имейли. Те все още са съществена част. Но сега всяка компания зависи от видео интервютата, за да подбере и наеме подходящи служители. Тази тенденция ще остане актуална през следващите години.
Работодателите се насочват към видео интервюта, но е важно да отбележим, че има еднопосочни и двупосочни видео интервюта. Еднопосочните интервюта са идеални за заместване на неефективни телефонни интервюта и двустранното видео интервю е ключово тук. В него участват активно и двете страни.

Предимства на видео интервютата:

 1. По-кратко време за подбор: Видео интервюто може да намали времето ви наполовина
 2. Намалява риска от предубеждения
 3. Събиране на качествени аналитични данни.
 • 2. Изкуствен интелект (ИИ) при подбора на персонал

Много компании се възползват от помощта на ИИ в HR процесите. Компаниите очакват да използват ИИ в процеса по подбор на персонал. Технологията помага за рационализиране на частта от работния процес за подбор, свързана с големи обеми задачи като разглеждане и сортиране на кандидатури.
ИИ помага за подобряване на онлайн кандидатстването
Един от начините, по които ИИ помага на компаниите в процеса по подбор е чрез онлайн управление на кандидатурите. Проследяването на кандидати от бази данни за подбор на персонал използва много ключови думи и други данни, които ИИ може да сортира и анализира с лекота. ИИ помага на рикрутърите да сортират хиляди автобиографии, за да ускорят процеса на подбор.

 • 3. Чат-ботове за подбор на персонал с изкуствен интелект

Основната цел на чатботовете за подбор на персонал е да осигури взаимодействие с кандидатите в реално време чрез задаване на конкретни въпроси. Чатботовете с ИИ подобряват преживяването на кандидатите. 67% от търсещите работа си създават положително впечатление за компания, ако получават редовни актуализации по време на процеса на кандидатстване.

 • 4. Преживяването на кандидати и служители

Преживяването на кандидата е нов термин в HR. То не се ограничава само до процеса на подбор, но също така се разпростира и върху възприятието на служителите, работещи в организацията.
Ако вие като рикрутър можете да осигурите по-добро кандидатско преживяване по време на подбора, тогава 97% от кандидатите биха искали да ви препоръчат на други кандидати. Плюс над 50% от кандидатите обичат да споделят положителния си опит в социалните медии.
Кандидатите искат кариерни сайтове, които са лесни за използване и могат да им помогнат бързо и лесно да създадат профил, да търсят работа и да кандидатстват. Ако тези процеси не са ясни, кандидатите ще преминат към сайтове за кариера, където могат да намерят това.
Но преживяването на кандидатите не спира дотук. То продължава и след като кандидатът е вкаран в системата за управление на кандидатури. Как се общува с кандидатите, как се организират и се провеждат интервюта и начините, по който се изпълняват последващи процеси ще покаже на кандидатите колко професионална е вашата организация и дали биха искали да работят там. На конкурентния пазар на труда общото преживяване е от решаващо значение не само за привличането на най-добрите налични таланти, но и в борбата за спечелването на този талант от вашите конкуренти.
2020 г. е годината на преживяването на служителите. Пандемията COVID-19 ускори нуждата от програми за служители и развиване на преживяванията им що се касае здравето и благополучието им. Тези програми им носят положително преживяване по време на пандемията, което ще ги насърчи да останат след приключването й.

 • 5. Подбор чрез мобилни устройства

Това са статистически данни за подбор чрез мобилни устройства, за да получите представа за ситуацията с този подбор:

 • Над 90% от кандидатите използват мобилните си устройства, за да си търсят мечтаната работа
 • 45% от тях го правят ежедневно

Според тази тенденция, подборът на персонал трябва да създават кариерни сайтове и да гарантира, че те са удобни за мобилни устройства. Този подбор се реализира чрез използването на мобилен телефон. Лесното използване на мобилен телефон и кандидатското преживяване чрез него помага на кандидатите да търсят работа и кандидатстват за нея .

Този вид подбор също ви помага да извлечете максимума от социалните канали. 79% от търсещите работа използват социални медии, когато търсят работа. Мобилните устройства и социалните медии вървят ръка за ръка, така че е необходимо социалните медии да станат част от вашата стратегия за подбор на персонал. Възможностите тук са безкрайни и надхвърлят познатите ни платформи за социални медии като Facebook, Twitter и Linkedin.

 • 6. Лизинг на персонал/временна заетост

Подборът на персонал ще става все по-труден в условията на продължителен период на смущения и несигурност, пред който са изправени много компании. Променливите нужди и краткосрочните операции изискват гъвкавост, а временната заетост може да помогне за задоволяване на тези изисквания.
През последните няколко години се наблюдава възходяща тенденция при използването на временни служители и създаването на процес на подбор, обособен за тях. Процесът на придобиване на таланти е различен за временно наетите работници спрямо този за служителите на пълен работен ден. Тук може да използвате услугата за лизинг на персонал/временна заетост чрез партньорство с фирми, които я предоставят. Партньорството с агенция за лизинг на персонал е добро решение, но организациите също трябва да бъдат подготвени да използват сайта си за кариера, за да апелират към временни работници и да установят различни методи за интервюта и процеси за одобрение на временните служители, предложени от агенциите за лизинг. Каквото и да правите, знайте, че подборът на временни работници остава тенденция в много компании.

 • 7. Аналитични данни

Използването на анализи в процесите по подбор помага да се вземат решения, базирани на аналитични данни. На база на данните се идентифицират областите на силните и слабите страни, както и се намаляват разходите за практики за придобиване на таланти, идентифициране на проблеми и по-бързото запълването на свободни роли.

По-конкретно, анализът може да помогне на рикрутърите като им предостави такива показатели като:
 • източник на кандидата
 • време за запълване на позицията
 • време за наемане
 • колко време е била отворена позицията
 • процент на приемане на офертата
 • разходи за наемане на служител
 • качество на наемане
 • колко струва на организацията, докато позицията остава свободна

Напредъкът в технологиите означава, че агрегирането, идентифицирането на тенденции, визуализацията и прогнозният анализ сега са стандартни части на повечето софтуери за подбор на персонал.

 • 8. Умения и компетенции

Благодарение на силата на ИИ оценяването на уменията и компетенциите, използването им за търсене, сканиране и съпоставяне на кандидати за отваряне на свободни работни места, се превръща в много по-актуална тема. Уменията и компетенциите се използват в управлението на таланти от доста време, особено за идентифициране и съпоставяне на наследници на ключови позиции или определяне на кариерни пътеки.

Обаче те не винаги са били използвани ефективно при придобиването на таланти.
Конкретните умения и компетенции могат да бъдат от решаващо значение за подбора на подходящите служители. Например, позицията в здравеопазването изисква специфични умения в сравнение с психиатър, но те също могат да се припокриват в една или две ключови области. Трябва да се вземат предвид нетехнически или меки умения, като управление на времето и критично мислене, както и твърди умения, като инженеринг и разработване на софтуер. Наличието на подходящ софтуер, който да ви помогне да подберете правилните кандидати за правилните работни места въз основа на набор от умения и компетенции, ще увеличи успеха на процеса по подбор.

 • 9. Вътрешен подбор

Тъй като COVID-19 повлия на техниките за наемане на работа, много организации са готови за вътрешния подбор. Вътрешният подбор е един от най-добрите начини за популяризиране на вътрешния талант, с който разполагате. Чрез вътрешния подбор на персонал организациите могат лесно да затворят отворените си позиции. Не е нужно да задълбават в уменията на кандидатите или да се притесняват за пригодността им към фирмената култура. Те се оценяват от мениджърите. Ползата от вътрешния подбор е, че като цяло това начинание е рентабилно. По време на COVID-19 приблизително 83% от рикрутърите съобщават, че изпитват затруднения при намирането на подходящи кандидати. Винаги можете да промените вашите вътрешни методи за подбор според текущия сценарий.

 • 10. Отдалечена работа

Още преди пандемията отдалечената работа винаги е била голяма тенденция. Сега се твърди, че тази тенденция ще има огромен растеж през следващите години. Сега обаче, когато компаниите приеха работата от вкъщи, и виждат положителните резултати от нея, тя е тук, за да остане.

Източници: https://uprighthc.com/

https://searchhrsoftware.techtarget.com/

Снимка: Freepik

Свържете се с нас