СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Технологиите в сферата на Човешките ресурси – първа част

Технологиите в сферата на Човешките ресурси – първа част

 

Добре смазаната машина: Какво да очакваме от технологиите в сферата на човешките ресурси.

Според проучване, което e проведeнo в Прайсуотърхаускупърс през 2017, почти 40% от компаниите в сектора вече са преместили основните си информационни данни за човешки ресурси (HR) в облак пространството. Същевременно все повече планират да мигрират този процес през следващите няколко години. HR- трансформацията се развива скорострелно. Автоматизацията на роботизирани процеси, прогнозни анализи и изкуствен интелект генерират сериозен интерес. Същото важи и за мобилните и социални подобрения, които използват изкуствен интелект.

Дигиталните решения не могат да дадат стойност, ако не сме се фокусирали върху конкретно решение. За да създадем това решение е нужно да разбираме културните особености и потребностите на хората и средата.

Помислете какво се променя. Лидерите в сферата на човешките ресурси преосмислят определението за служител. Разглеждат се алтернативни възможности за работа на непълен работен ден или договори в трансгранична среда. Преосмислят се работните модели и партньорствата с цел по-динамичен процес и полезни съвместни действия. На свой ред тези промени биха могли да доведат до намаляване на разходите за труд и офис пространство за самите организации. От една страна, този подход е полезен за крайния резултат, но от друга – той създава нови предизвикателства пред организацията. Справянето с подобна непостоянна работната ръка по отношение на данъчните изисквания, встъпването в длъжност и задържането на работното място са част от трудностите, които трябва да бъдат преодолявани. Нужно е да вземем под внимание също и как някои компании използват тези промени като свое конкурентно предимство. Например, чрез използването на аналитични данни компаниите могат да определят кои служители са склонни да напуснат. По този начин те могат да съсредоточат ресурсите си върху запазването на хора с висок потенциал и професионални умения.

Предвид тези всеобхватни посоки на развитие, ЧР ръководителите се нуждаят от своето място на масата като партньор на останалата част от топ мениджмънта в една организация.

Освен с вече изброените предизвикателства, пред ЧР лидерите стои въпросът за сътрудничество с отделни звена:

  • Mаркетинг по отношение на брандово позициониране;
  • Oперативен Mениджмънт по отношение на подобрения на операционните модели;
  • Tърговски Mениджмънт по отношение на потребителското търсене на социално отговорни компании;
  • Правен по отношение на законови норми в контекст на нови договорни съображения;
  • ИТ сектор във връзка с бързо променящите се изисквания и стратегии за нововъведения.

Според доклад на „Harvard Business Review“ 68% от мениджърите са убедени, че данните и прогнозните анализи са важни за планирането, оценяването и взимането на информирани решения по отношение на работната сила. Най- добрата възможност за тези компании по отношение на развитието, иновациите и съвместната екипна работа са т.нар. „Cloud” базирани платформи.

Наскоро изследване на Прайсуотърхаускупърс за технологиите в сферата на човешките ресурси откри, че HR процесите се пренасочват към Облачното пространство. Това се случват с рекордно темпо и почти една трета от използващите локални центрове за данни планират преминаване към облачно съхранение на информацията. Няма съмнение, че това ще улесни работната сила поради различни фактори в посока насърчаване използването на инструменти за самообслужване и намаляване на разходите за персонал.

Очаквайте продължение.

Източник: www.forbes.com

За връзка с нас