СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОРИЗПРАТИ CV

Мотивацията – ключът към успеха на компанията

Мотивацията – ключът към успеха на компанията

Един от най-важните въпроси, които всеки собственик на бизнес трябва да си задава, е „Какво още мога да направя, за да се чувстват по-добре моите служители?“.

Според Дейл Карнеги има само един начин да накарате някого да извърши нещо и той е като събудите у него желание да го направи.

За съжаление, все още се срещат мениджъри, които възприемат служителите си само като средство за постигане целите на компанията, а не като личности със собствени интереси и желания. Този подход е грешен и изключително демотивиращ в дългосрочен план.
Живеем в ерата на дигитализацията и автоматизацията, но човешкият фактор не може и не бива да бъде пренебрегван. Хората управляват всички ресурси на компанията – финанси, технологии, информация. Те произвеждат продуктите, планират и организират работния процес и от тях зависи развитието на бизнеса. Затова трябва да се чувстват щастливи и мотивирани на работното място.

В последните години интересът към техниките за мотивация расте, тъй като те са сред основните предпоставки за бърз и дълготраен организационен успех. Втората причина за интереса към мотивацията е, че тя е различна при всеки човек. За някои добрите финансови условия и допълнителни придобивки са най-важни. За други – възможността за личностно и професионално развитие, а за трети водеща е работната атмосфера, отношенията с колегите и това да се чувстват оценявани.

Добрият работодател трябва да може да определи мотивационния профил на служителите си – как виждат развитието си в компанията, какви са индивидуалните им изисквания за заплащане, работно време, атмосфера.

Това се постига посредством открита комуникация, изграждане на стимулираща работна атмосфера и вслушване в идеите на екипа. Етиката и доверието в междуличностните отношения са ключови за успеха на един бизнес.

Изключително силен мотиватор е стремежът на служителите да се чувстват важни и полезни.

Много кандидати споделят по време на интервютата, че най-голямото им желание е да усещат, че работата, която вършат се оценява и е смислена. Необходимо е мениджърите да гледат на служителите като на партньори в бизнеса. Нужно е да се вслушват в мнението им и да им гласуват доверие чрез даването на по-сложни задачи.

Инвестиция в служителите

Професията е ценностен свят. Тя ни дава престиж, средства за съществуване, социална среда, самоуважение и т.н. Поддържането на тази ценност посредством различни форми на обучения, допълнителна квалификация, кариерно развитие са силни мотиватори. Те могат ефективно да бъдат използвани за задържане на служителите в компанията.

Всяка професия има своите тънкости, за овладяването на които са необходими специфични знания и умения. Инвестицията в обучения е печеливша стратегия, тъй като едновременно повишава квалификацията на служителите и спомага за изграждането на публичния образ на компанията като добър работодател. Научаването и прилагането на най-новите тенденции и продукти има позитивен ефект върху резултатите на компанията. Обученията помагат и за преодоляване на т.нар. boreout синдром, който се характеризира с еднообразие и скука на работното място и е основна причина за демотивация. Придобиването на нови професионални умения внася разнообразие в работата и генерира нови идеи.

Парите като стимул

Практиката ми показва, че в голям процент от случаите, особено когато става дума за служители на високи мениджърски позиции, възнаграждението не е водещ мотиватор. Много по-съществено значение имат фактори като възможности за лично усъвършенстване и надграждане на уменията, работната среда и екипа, както и спецификите на ролята. При по-ниски позиции се наблюдава обратната тенденция – мотивацията в много по-голяма степен е обвързана със заплащането.

В днешно време, за да мотивират служителите си, все повече работодатели залагат и на допълнителните социални придобивки. Най-добрият вариант е компанията да разполага с комплексен бонусен пакет, който да варира спрямо индивидуалните нужди на служителя.

Ролята на средата

Хората имат нужда от добри условия на труд, за да бъдат продуктивни. От значение са както чисто битовите условия в офиса, така и отношенията в екипа. Интригите и междуличностните конфликти трябва да бъдат разрешавани своевременно. Изграждането на приятелски отношения се стимулира като се организират различни игри, тиймбилдинги и се насърчава общуването извън офиса.

Защо темата за мотивацията е толкова важна за бизнеса?

Доволните служители са мотивирани да се справят с професионалните предизвикателства като дават всичко от себе си, а това означава щастливи и лоялни клиенти. Компаниите използват комбинации от различни техники, за да мотивират хората. Все повече се набляга на “човешкото” в отношенията в офиса и на инвестицията в развитието на служителите – ключови фактори за задържането на персонала и успешното развитие на фирмите.

Статията е написана за сп. „Твоят бизнес“. Пълният текст можете да прочетете в бр. 94, година XIV, сезон лято 2017

Автор: Милена Гьошева, Key Accounts Project Manager

За връзка с нас