СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Мениджърска академия

Ръководенето на хора е една от най-тежките и отговорни задачи, пред които се изправят организациите. За да бъде сигурно ръководството, че техните млади мениджъри ще водят бизнеса им към успех, те трябва да бъдат добре обучени преди да се впуснат в предизвикателството да бъдеш мениджър.
Целта на тази академия е да „оборудва“ младите мениджъри с всички нужни знания, умения и нагласи за това какво е да управляваш хора. Заедно с това академията е добра база за надграждане и превръщане на мениджърите в добри лидери, които да осигуряват просперитет.

Модули на академията:

 

Модул 1. Роля на мениджъра в организацията

 1. Основни административни функции
 2. Същност на мениджмънта
 3. Функции, роли и задачи на мениджмънта

 

Модул 2. Лична мениджърска ефективност

 1. Управление на личното време
 2. Лично целеполагане
 3. Управление на стреса
 4. Асертивност и презентиране на идеи

 

Модул 3. Комуникация и управление на конфликти

 1. Същност на комуникация
 2. Комуникативни процеси
 3. Канали за комуникация
 4. Ефективно управление на конфликти чрез комуникация и дискусия

 

Модул 4. Подбор и въвеждане на служители

 1. Анализ на работата
 2. Брифинг към вътрешните рикрутъри
 3. Техники за провеждане на успешно интервю
 4. Фаза оферта и преговори с кандидатите
 5. Въвеждане и адаптация на нови служители
 6. Изходно интервю при напускане и анализ на причините

 

Модул 5. Управление на екипи и изграждане на мотивация

 1. Как да направим от групата екип
 2. Управление на екипи чрез ценностите на организацията
 3. Роли в екипа и как да използваме силните страни на членовете
 4. Диагностика на екипна ефективност и култура

 

Модул 6. Целеполагане и разпределяне на задачи

 1. Определяне на краткосрочни и дългосрочни цели
 2. Проследяване на постигнато на целите
 3. Подбиране на правилната задача за правилния човек

 

Изпратете ни запитване за обучение