СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Мениджърски обучения

 

Основни мениджърски функции

Даване и търсене на обратна връзка
Целеполагане и разпределяне на задачи
Оценка на изпълнението
Координиране
Насърчаване на участието
Управление на конфликти и постигане на компромиси
Подпомагане на комуникацията и активно слушане
Задаване и въвеждане на стандарти за изпълнение
Изграждане на доверие и ангажираност

Оценка на персонала

Атестация
Асесмънт център
Цели на асесмънт центъра
Изграждане на асесмънт център

Мотивация

Основи на мотивацията
Изграждане на мотивационна система
Измерване на мотивацията
Мотивационен климат
Мотивационен профил

Стратегическо планиране

Дефиниране на целите
Корпоративно целеполагане
Стратегическо планиране
Разработване на стратегия
Комуникиране на стратегия
Стратегически и кризисен мениджмънт

Бизнес отношения

Откриване на ключови бизнес партньори
Създаване и поддържане на бизнес контакти
Бизнес преговори

Изпратете ни запитване за обучение