+359 2 963 43 23
Следвайте ни

Мениджърски обучения

 

Основни мениджърски функции

Даване и търсене на обратна връзка
Целеполагане и разпределяне на задачи
Оценка на изпълнението
Координиране
Насърчаване на участието
Управление на конфликти и постигане на компромиси
Подпомагане на комуникацията и активно слушане
Задаване и въвеждане на стандарти за изпълнение
Изграждане на доверие и ангажираност

Оценка на персонала

Атестация
Асесмънт център
Цели на асесмънт центъра
Изграждане на асесмънт център

Мотивация

Основи на мотивацията
Изграждане на мотивационна система
Измерване на мотивацията
Мотивационен климат
Мотивационен профил

Стратегическо планиране

Дефиниране на целите
Корпоративно целеполагане
Стратегическо планиране
Разработване на стратегия
Комуникиране на стратегия
Стратегически и кризисен мениджмънт

Бизнес отношения

Откриване на ключови бизнес партньори
Създаване и поддържане на бизнес контакти
Бизнес преговори
 

Изпратете ни запитване за обучение

About the Author

Horizons е консултантска фирма с над 14-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на средно управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта №2118, валиден от 27.09.2016.