СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Комуникационна академия

Винаги е било ясно, че комуникацията между хората е най-важният аспект на работата.
Комуникационната академия е насочена към организации, които искат изцяло да променят начина на комуникация, както на личностното така и на организационно ниво.
В академията са съчетани всички аспекти на комуникацията, от които мениджърите и служителите имат нужда, за да работят в една добре информирана среда.

 

Модули на академията:

Модул 1. Основни параметри на комуникативния процес

Тук ще бъдат засегнати ключовите параметри на комуникационния процес.
Какви са целите на комуникацията и как да изпращаме послания така, че да бъдем разбрани.

 

Модул 2. Управление на конфликтни ситуации чрез комуникация

Има много варианти да се излезе от конфликтна ситуация, но дискусията единственият начин един конфликт да бъде разрешен така, че всички да спечелят от него.

 

Модул 3. Емоционална интелигентност

Като социални същества хората се нуждаят от емоционално свързване с другите. Поради това емоционалната интелигентност е най-важният аспект в комуникацията, който хората имат нужда да усвоят, за да могат оптимално да общуват с другите. Важна част от този модул е активното слушане и непрекъсване – ключов фактор за успешната обмяна на гледни точки и управление на конфликти.

 

Модул 4. Даване и получаване на обратна връзка

Обратната връзка е най-силният вербален метод за мотивация. Ние не можем да избягаме от даването на обратна връзка, но когато не сме усвоили правилния начин за даването, можем много лесно да демотивираме този, на който я даваме.

 

Модул 5. Асертивност

Всеки може би е имал идея, която не е успял да реализира добре. В тази част ще бъдете обучени в това да отстоявате и налагате мнението си по не агресивен начин.

 

Модул 6. Комуникационни канали в организацията

Формални и неформални канали за комуникация в организацията и оптимизирането им с цел по добър поток на информация в организацията.

 

Модул 7. Оптимизиране на Email комуникацията

Имейлите са основната връзка на организациите – както с външните партньори така и с вътрешните структури. Но често се губи прекалено много време в излишни писма с прекалено много изречения, които отнемат времето на служителите

 

Модул 8. Оптимизиране на оперативки

Оперативките са неизменна част от всеки организационен живот, но често продължават прекалено много време, а служителите се разпиляват в говорене на теми, които нямат връзка с организационния живот и най-вече не засягат пряко всички. Оптимизирането на оперативките ще доведе до оптимизиране на времето на всички в екипа, развиване на индивидуални умения за сбито представяне на информация по конкретни точки; приоритизиране и класифициране на информация в смисъла на важно – неважно, значимо – по-малко значимо.

Изпратете ни запитване за обучение