СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Колко са важни меките умения за управлението на хора и за бизнеса

Колко са важни меките умения за управлението на хора и за бизнеса

Значението на soft skills (меки умения)

Меките умения се отнасят както до черти на характера, така и към междуличностните умения, които влияят на работата или взаимодействията с другите. Терминът меки умения обхваща широк спектър от разнообразни умения като работа в екип, управление на времето, съпричастност и делегиране.
Докладът на Световния икономически форум „Бъдещето на работните места“ предполага, че до края на 2020 г. сложното решаване на проблеми, критичното мислене, креативността, управлението на хората и емоционалната интелигентност ще бъдат сред най-важните умения, изисквани на работното място.
Значението на тези меки умения често се подценява. За жалост, за тях се осигурява далеч по-малко обучение, отколкото за твърди умения като кодиране. Изглежда организациите очакват хората да знаят как да се държат на работата си и значението на уменията като предприемане на инициатива, ефективно общуване и слушане, често се пренебрегват.

Какво представляват меките умения?

Меките умения са лични качества, които влияят на това колко добре можете да работите или да взаимодействате с другите. Тези умения улесняват създаването на взаимоотношения с хората, създават доверие и надеждност, особено при ръководенето на екипи.
Те са от съществено значение за вашия успех на работното място, за успеха на вашата компания и за личния ви живот.

Защо са важни меките умения?

Повечето интеракции с други хора изискват известно ниво на меки умения. Във фирма, която може да преговаряте за спечелване на нов договор, представяте новата си идея на колеги, създавате мрежи за нова работа и т.н. Ние използваме меки умения всеки ден на работа и развиването на тези умения ще ви помогнат както в бизнеса, така и да ускорите кариерното си развитие.
От друга страна, липсата на меки умения може да ограничи потенциала ви или дори да доведе до провал на вашия бизнес. Като развивате силни способности за лидерство, делегиране, работа в екип и комуникация, можете да стартирате проекти по-гладко и да постигате прекрасни резултати. Такива резултати, които да угодят на всички и дори да повлияете положително на личния си живот.

Нека разгледаме някои конкретни примери в подкрепа на важността на меките умения.

 • 1. Прогресиране и повишаване на кариерата

iCIMS Hiring Insights установи, че „94 % от наемащите професионалисти смятат, че служител с по-силни меки умения има по-голям шанс да бъде повишен на лидерска позиция от служител с повече години опит, но с по-слаби меки умения.“
От жизненоважно значение е да развиете тези умения, ако искате да напреднете в кариерата си. Тези умения ще ви помогнат да се отличите при интервю и в работния процес.

 • 2. Съвременното работно място е междуличностно

Умения като активно слушане, сътрудничество, представяне на идеи и общуване с колегите са високо ценени на съвременното работно място. Силните меки умения осигуряват продуктивна, съвместна и здравословна работна среда.

 • 3. Потребителите и клиентите изискват меки умения

Потребителите в наши дни имат огромен брой възможности за избор от къде да направят онлайн покупки. За тези потребители е лесно да се постигне удобство и ниски цени, така че обслужването на клиентите често е това, което влияе върху избора за използване на конкретен бизнес / марка.

Следователно способността за комуникация на човешко ниво с клиентите е жизненоважен фактор за успеха на организацията.

 • 4. Бъдещото работно място ще разчита на меки умения

Автоматизацията и изкуственият интелект ще доведат до повече работните места, разчитащи на меки умения. Напредъкът в технологиите предизвика задачи, които изискват твърдите умения да намаляват, превръщайки меките умения в основен диференциал на работното място. Изследване на Deloitte Access Economics прогнозира, че „меките професии с интензивна квалификация ще представляват две трети от всички работни места до 2030 г.“
С намаляването на цената на роботите и подобряването на работата на изкуствения интелект работните места като работниците от производствените линии ще станат автоматизирани. Традиционните умения като работа в екип, комуникация и критично мислене ще бъдат по-важни от всякога.

 • 5. Меките умения са трудни за автоматизиране

Следвайки предишната точка, меките умения като емоционална интелигентност, са трудни за автоматизиране. Това означава, че се очаква да са по-желани в близко бъдеще. Въпреки това меките умения могат да бъдат трудни за преподаване и проследяване за подобрение.

 • 6. Меките умения са с голямо търсене от набиращите персонал

Меките умения са с голямо търсене в подбора на работната сила. Според доклад от 2017 г. от студент от Харвард за значението на социалните умения на пазара на труда, работните места, изискващи високи нива на социално взаимодействие, нараснаха с близо 12 процента като дял от американската работна сила.

Най-търсените меки умения (от проучване на LinkedIn):

 • Общуване
 • Организация
 • Съвместна дейност
 • Критично мислене
 • Социални умения
 • Креативност
 • Междуличностна комуникация
 • Приспособимост

В заключението на докладите се посочва, че социалните умения са все още важни. Следователно хората все още трябва да се стремят да подобрят своите социални и меки умения чрез дейности като доброволчество, ръководене на екип или дори чрез работа с проекти с други хора.

Значението на меките умения за бизнеса

Меки умения са необходими във всички индустрии. Например, необходими са силни комуникационни умения, независимо дали работите като медицинска сестра, фризьор, механик и др. Развиването на всяко меко умение идва със собствени предимства. Например, подобряването на комуникацията ще помогне на служителите ви да взаимодействат по-ефективно, а подобренията в управлението на времето могат да увеличат производителността.

Ето няколко общи предимства на служителите, развиващи своите меки умения:

 • Повишена производителност

Повишава се ефективността на служителите в техните задачи и отговорности. На свой ред, това ще помогне на дорганизацията да се доближи до постигането на целите си.

 • Подобрена екипна работа

За да може един бизнес да функционира ефективно, хората трябва да работят добре заедно за постигане на обща цел. Качеството на работата се подобрява, когато хората използват своите индивидуални сили и умения заедно в сътрудничество.

 • Подобрени проценти на задържане

Хората искат да работят в компания, която инвестира в кариерно развитие на служителите. 63% от служителите в Обединеното кралство биха сменили работодателя си, ако им бъде предложена работа във фирма с повече възможности за обучение. Също така разходите за набиране на персонал намаляват с увеличаването на задържането на персонала.

 • Подобрена удовлетвореност на служителите

Инвестирането в служителите показва, че те се оценяват. Чувството да бъдете оценени и да имате положителни перспективи на компанията, увеличава удовлетвореността от работата.

 • Добро лидерство

Меките умения помагат да се подготвят служителите за лидерски позиции, тъй като са необходими специфични умения, като активно слушане, съпричастност и т.н. Това е важно, защото 50% от служителите напускат работата си поради лоши мениджъри.

 • Привличане на нови клиенти

Ако вашите клиенти са доволни от услугата на вашата компания, е по-вероятно да ви препоръчат на други клиенти. Това предоставя на вашата компания нови възможности за бизнес.

HORIZONS предлага интересно решение за дигитални обучения в лицето на световен лидер в решенията за електронно обучение, онлайн обучение и управление на таланти в корпоративен мащаб, даващи възможност на бизнеса и организациите да доразвият и да добавят повече стойност към най-ценния си ресурси, своите служители.

Колко са важни меките умения за упраление на хора и бизнес

Свържете се с нас за повече информация