СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Колко е важно HR пазарното прочуване

Колко е важно HR пазарното прочуване

Защо HR пазарното проучване е важно преди стартирането на процес по подбор

HR пазарното проучване е първият етап от всеки голям проект. Човешките ресурси са важна част от бизнес плановете и създаването на реалистични очаквания от подобно проучване ще улесни бизнеса да взема правилните решения.
Фирмите за подбор на персонал и HR консултиране могат да допринесат много за вашия бизнес чрез провеждане на проучване на пазара. Едно такова проучване ви помага да разберете текущите и локални тенденции на пазара и ви дава представа как да привлечете нови таланти.
Търсенето на най-добрите таланти на съвременния пазар за подбор изисква повече от една добре написана и атрактивна длъжностна характеристика, и една силна фирмена култура. Тъй като нивата на безработица са огромни, привличането на качествени кандидати за работа изисква задълбочено разбиране на вашия трудов пазар. Това е област, която много работодатели често пренебрегват.

 

Ето пет начина, чрез които HR пазарното проучване може да помогне на вашия процес по подбор.

 • 1. Наличие на таланти

Трудно е да се идентифицира броят на професионалистите, подходящи за изследваните длъжности, но една консултантска HR агенция за подбор на персонал би могла да очертае представителни ограничения, които са добра отправна точка за всякакви дейности по наемане на нови служители.
Освен това едно HR пазарно проучване ви помага да разберете кои фактори мотивират хората, когато кандидатстват за работа. Дори може да ви помогне да определите различни начини, по които кандидатите търсят работа.

 

 • 2. Пазарни нива на заплати

Нивата за заплати са сред най-важните насоки в изследването. Проучването на пазара на човешки ресурси от агенция за подбор на персонал като Horizons Bulgaria предоставя средни нива за специалистите в търсената област, както и техните текущи плащания и очаквания.
Фокусът тук е върху пазара. Имайте предвид, че всеки пазар се различава значително и може да изисква значително по-висок или по-нисък диапазон на заплатите, за да се привлече таланта. Много работодатели допускат грешката, като гледат средните стойности на заплатите в страната, за да определят какво трябва да плащат.

 

 • 3. Предизвикателства и специфики при подбора

Квалификацията и желаният набор от умения за даден професионалист на дадена позиция могат да направят нейното запълването по-трудно или по-лесно. Това много зависи от вашия пазар и наличния талант на него. Оценяването на трудността при наемането може да ви даде реалистична представа, дали вашите изисквания за позиции са в съответствие с подобни позиции на вашия пазар и колко време ще отнеме нейното запълване. Има много фактори, които трябва да се вземат предвид при оценка на трудността при наемане, включително:

 • Брой потенциални кандидати
 • Процент на безработица
 • Брой текущи отвoрени позиции, които са част от наличните подходящи кандидати на вашия пазар

В зависимост от анализите, предоставени от HR пазарното проучване, може да се наложи да промените длъжностната характеристика или да се възползвате от помощта на агенция за подбор на персонал, специализираща в запълването на трудни позиции.
Подобни специфични изследвания показват, че изследваният пазар е особено труден, като се има предвид, че други пазарни места за привличане на топ таланти може да се окажат по-добрият вариант. Разбирането къде има таланти извън местния пазар подкрепя определянето на това къде искате да насочите усилията си за подбор. Ако решите да концентрирате усилията за подбор на персонал извън вашия пазар, бъдете готови да съдействате с релокация на специалиста.

 

 • 4. Анализ на конкурентите

Това е важна част от цялостното изследване, което дава реалистична рамка за местния пазар и очертава сравнения и предположения относно бъдещите бизнес цели.
Когато много работодатели се конкурират за привличането на таланти, търсещите работа често имат по-силна позиция за преговори. Осведомете се какво ще предложи вашата конкуренция и бъдете готови да предложите нещо поне толкова привлекателно.
Оценката на работодатели, които понастоящем наемат сходни роли, и работодатели, наемали подобни роли в миналото, ще ви даде по-добро разбиране за това къде попада вашата компания по отношение на предимствата и привлекателността в сравнение с конкуренцията.

 

 • 5. Статистически данни

Имайте предвид, че подобен анализ ще включи следните проучвания, които се правят от Българският статистически институт на регулярна база:

 • Пазар на труда
 • Краткосрочна статистика за заетостта и разходите за труд
 • Годишни статистически данни за заетостта и разходите за труд
 • Служители по трудов договор – общо; статистически региони; област
 • Средна годишна работна заплата – общо; статистически региони; област

 

Изводи

Разбирането на факторите, които движат решенията на кандидатите, е от решаващо значение за вашия успех в подбора на дадена позиция на днешния конкурентен трудов пазар. Наличието на задълбочено HR пазарни прочуване може да ви помогне да създадете правилното очакване за наличните таланти, правилното предложение за работа, както и да намалите времето за запълване на дадена роля. Подобно прочуване ви помага да наемате интелигентно и ефективно. Можете да използвате данните, получени чрез проучване на пазара и да се справите с различни проблеми с подбора. Използвайте анализите и информацията и ги използвайте, за да създадете вашата стратегия за подбор!


Horizons Bulgaria предоставя услугата HR пазарни проучвания, която може да се адаптира към Вашите бизнес потребности.

CВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА HR УСЛУГИ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
☎ 0886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ И HR КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ