HR ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ

Проучването на HR пазара е първият етап от всеки голям проект. Човешките ресурси са важна част от бизнес плановете, а реалистичните очаквания ще улеснят бизнеса да взема правилните решения.
Проучването на HR пазара преминава през следните етапи:

ФАЗИ НА ПРОУЧВАНЕ

1. Идентифициране на професионалисти, роли и профили, подробни длъжности характеристики
2. Общо проучване на броя на специалистите, подходящи за идентифицираните роли
3. Анализ на общия профил на професионалистите и техните вариации
4. Наличие на таланти и предположения за тяхното качество
5. Размер на заплатите и очаквания за растеж във времето

ФАЗИ НА ПРОУЧВАНЕ

6. Казуси и конкретен обмен на опит (ако е приложимо)
7. Наблюдения на пазара и визуално представяне на данни
8. Анализ на данните от официалната статистика
9. Конкурентен анализ в зависимост от конкретния HR обхват
10. Препоръки

АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТИТЕ

То е важна част от цялостното изследване, което дава реалистична HR рамка за местния пазар, очертава сравнения и предположения относно бъдещите бизнес цели.

ДЕТАЙЛНИ ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ПРОФИЛИ

Нужно е да съберем основни данни за позициите, които ще изследваме, за да започнем изследването на HR пазара.
Ще изготвим подробни длъжностни характеристики в съответствие с изискванията на местния пазар, очаквания, опит и квалификация.

ПОДХОДЯЩИ КАНДИДАТИ

Наличието на правилните бизнес данни ще ни помогне да препоръчаме най-подходящите местни таланти за вашите бизнес нужди. Също ще оценим нивата на стаж, опит и знания.

ПРОФИЛИ И ВАРИАЦИИ

Нашите HR експерти ще Ви консултират относно подходящите умения и квалификация на подходящите кандидати, важни местни и глобални изисквания за качеството им.

НАЛИЧИЕ НА ТАЛАНТИ

Трудно е да се определи броят на хората, подходящи за изследваните позиции. Ние очертаваме представителни ограничения, които са добра отправна точка за всякакви дейности по подбор на персонал.

НИВА НА ЗАПЛАТИ

Една от най-важните насоки на изследването са нивата на заплатите. Ще предоставим средни нива за специалистите от изследването, техните текущи заплати и очаквания.

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Българският статистически институт поддържа данни от редовни проучвания, обхващащи следните HR аспекти:
Пазар на труда
Краткосрочна статистика за заетостта и разходите за труд
Годишни статистически данни за заетостта и разходите за труд
Служители по трудов договор – общо; статистически региони; област
Средна годишна работна заплата – общо; статистически региони; област


SEND US ИЗПРАТЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ


    I have read and accepted the Privacy Policy of Horizons Bulgaria ltd. / Запознат съм и приемам Политика за защита на лични данни Хорайзънс България ООД.