+359 2 963 43 23
Следвайте ни
КАК ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРОМЕНЯТ HR ИНДУСТРИЯТА

КАК ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРОМЕНЯТ HR ИНДУСТРИЯТА

Как технологиите променят HR индустрията – скорост, обективност и по-добри резултати

Почти всеки от нас е търсил работа, кандидатствал е, бил е на интервю. Съвсем скоро обаче всички тези познати неща ще съществуват под съвсем различна форма. Десетки технологични стартъпи работят, за да направят процеса на търсене и наемане на служители по-лесен, по-бърз, по-безпристрастен и почти напълно автоматизиран.

Тази трансформация е в съвсем ранен стадий, но вече е ясно забележима. Съвременните системи за машинно самообучение имат да извървят още много път. Обаче първите крачки вече са направени и пътят изглежда предначертан.

Изкуственият интелект и бъдещето на рикрутмънта

През 2018 година 43 стартъпа, които планират да създадат изкуствен интелект в помощ на откриването и наемането на таланти, са получили финансиране. Много и разнообразни са концепциите за това, в какви насоки може да са полезни те. Една от идеите е “интервюто” за работа да се провежда под формата на игра. Докато кандидатът играе, компютърът може да прецени доколко той е съвместим с останалите членове на екипа.

Изкуственият интелект би могъл да търси подходящи кандидати. Дори да открива хора, които сами никога не биха предположили, че са подходящи за определени позиции. А контактът между служителя и програмата не приключва само с наемането. Той ще може да получава отговори на всичките си въпроси и да споделя всичките си притеснения по всяко време. Това е ниво на обгрижване, което никой отдел “Човешки ресурси” не би могъл да предложи. В допълнение, случаите на “прегряване” ще намалеят. Служителите ще бъдат по-доволни и по ефективни в работата си.

Изкуственият интелект в помощ на HR-а – първи стъпки

Инвеститорите вече виждат ползите от създаването и внедряването на изкуствения интелект в областта на човешките ресурси. Тази технология обаче все още е в много ранна степен на развитие и има още какво да се желае от нея.

Наскоро стана ясно, че Amazon са разработвали система на наемане на хора, ръководена от изкуствен интелект. Тя обаче е била прекратена, защото системата е започнала да дискриминира кандидатите по полов признак. Програмата, разглеждайки данни за технологичните компании през последните 10 години, е открила, че по-голямата част от заетите са мъже. От там е заключила, че мъжете са по-подходящи за работа в такива компании и е започнала да изключва всички кандидати жени.

Чатботовете и автоматизацията на подбора на персонал в България

Много компании обаче вече са започнали да автоматизират част от процесите, като въвеждат т.нар. чатботове. Това са софтуерни решения, които симулират разговор с човешко същество и се имплементират в социалните медии, в месинджъри и на сайта на бизнеса, на пътеката на потенциалните кандидати.

За разлика от изкуственият интелект, чатботът не може да се учи сам, а използва предварително зададени данни, за да отговаря на въпросите. Това дава на бизнеса възможност да контролира качеството и съдържанието на отговорите. Колкото повече варианти на възможните въпроси, които програмата може да получи, са й зададени, толкова по-лесно ще протичат разговорите с потребителите.
Това е изключително полезно в индустрии, които са свързани с много контакти с хора и отговаряне на едни и същи въпроси. Например човешките ресурси.

“Хорайзънс България” разработва H.bot – първия виртуален HR асистент. Той може да проведе интервю за работа, да елиминира кандидати, които не отговарят на зададените критерии, и да отговори на всички стандартно задавани въпроси.

Чатботът може да систематизира и категоризира получените данни, така че на HR специалистите да им е много по-лесно да продължат работата с кандидатите след това. Делегирането на тези времеемки задачи на чатбота дава възможност за по-ползотворно използване на работното време и по-добри резултати.

Системата позволява при нужда да се включи човек от персонала, който да помогне на програмата, когато се сблъсква с неочаквани въпроси. Това е част от процеса на „обучение“ на чатбота. Именно по този начин чатботът ще бъде подготвен за подобни ситуации следващия път.

Ползите от чатбота в HR

Като виртуален служител, чатботът работи 24 часа и може да се интегрира с множество платформи, апликации, CRM системи и друг софтуер. Поради това той може да извършва широк кръг задачи според нуждите на бизнеса за автоматизация на процеси, оптимизиране работата на персонала, оптимизиране и икономия на средства и ресурси, и подобряване комуникацията с клиентите.

Чатботът може да помогне на кандидата да попълни правилно своята апликация в удобно за него време и да отговори на въпросите му за позицията и фирмата, да го квалифицира според отговорите. В допълнение, той може да прати събраната информация за кандидата за разглеждане в отдел „Човешки ресурси“, да запише ден и час за интервю, да подаде обратна връзка на кандидата, да помогне с онбординга и дори с базовия тренинг на новия служител.

За това дали чатботът е ефективен в сферата на HR говорят статистиките на компании, които вече са го внедрили. Intel, Microsoft, Overstock, IKEA, IBS и други. L’Oreal споделят, че в техния отдел „Човешки ресурси“ работят 145 рикрутъра. До въвеждането на чатбота „Мия“ през 2016 те са преглеждали по 2 милиона резюмета годишно от 150 държави за да бъдат назначени 5,000 служители. Те са отделяли средно по 45 минути на резюме. Само за 6 месеца работа „Мия“ е икономисала на отдела в Лондон 45 работни дни човеко-врем.  Така и времето, което рикрутърите са отделяли на резюме е било сведено до 4-5 минути.

Чатботовете и изкуственият интелект – бъдещето, което вече започна

Дори на този ранен етап можем да видим, че бъдещето на управлението на човешките ресурси е неразривно свързано с технологиите. Изкуственият интелект и автоматизираните системи ще отменят човека в най-досадните аспекти от работата му. В замяна ще получим по-добро обслужване, по-добро преживяване и по-добри резултати от труда си.

Изпратете ни запитване за Чатбот