+359 2 963 43 23
Следвайте ни
HR дигитален маркетинг за успешен Employer Brand

HR дигитален маркетинг за успешен Employer Brand

Обучение: HR дигитален маркетинг за успешен Employer Brand

HR Е НОВИЯТ МАРКЕТИНГ!

Преходът към изцяло дигитална среда налага нови подходи за подбор на персонал и използване на нови технологични средства за реализацията им. Привличането и задържането на професионалисти, както и изграждането на добър корпоративен имидж, могат да се окажат предизвикателства за всеки опитен HR професионалист, когато средствата за реализация на поставените цели са изцяло в технологична среда. HR е новият маркетинг и усвояването на основните понятия и стъпки при изграждането на ефективна дигитална HR маркетингова стратегия е ключът към успешен Employer Branding.

Дигиталният маркетинг е изключително динамично развиващо се направление на традиционния маркетинг. Стартират тенденции за усвояване на нови канали за маркетиране, валидни за всяка дейност в корпоративната среда. Подборът на персонал също е повлиян от технологичните новости, техниките на прилагане се подчиняват на нови правила, изискващи нови умения, креативно и същевременно алгоритмично мислене и подход.

Необходимо е да осъзнаем, че човешкият капитал е маркетингов канал. HR дигиталният маркетинг успешно го прилага в полза на организациите и тяхната стабилност.

Създаването на корпоративна визия, ориентирана към поведението на служителите и използването на човешкия ресурс като канал за продажби, превръща HR дейностите в нов маркетингов подход.
Активното използване на подобни алтернативи изисква множество дигитални маркетингови дейности, регулярно прилагани към ежедневната фирмена активност, дългосрочно планиране, мониторинг и анализ на резултатите.

Какво ще научите?

  • Нови концепции и подходи на прилагане на HR дигитален маркетинг
  • Оптимизиране на социално корпоративното представяне
  • Насоки за създаване на краткосрочна и дългосрочна HR дигитална стратегия, ориентирана към вашите корпоративни цели и нужди

За кого е подходящо обучението?

Практикуващи HR специалисти, HR мениджъри, консултанти по подбор, специалисти по Employer Branding и комуникации

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО. ОСНОВНИ МОДУЛИ:

  • Дигитален Маркетинг и HR – концепции и въведение
  • Дигитални маркетингови подходи за привличане на служители
  • Алтернативни канали за подбор. Дистанционни служители
  • Фирмен уеб сайт, управление на съдържание и оптимизация. Концепцията Employer Branding.
  • Управление на Социално корпоративно представяне, Social Listening, Онлайн Репутация. HR дигитална стратегия.

За лекторите

Катя Сотирова е специалист по дигитален маркетинг с 15 годишен опит в създаването и развитието на уеб базирани решения, с експертиза в разнообразни бизнес сектори от стартиращи компании до оптимизиране на наложени марки.
MBA от City University Seattle и лектор по дигитален маркетинг в множество обучителни центрове.

Води курс по дигитален маркетинг в SoftUni.

От 2006 г развива своя собствена дигитална агенция Innovatoria и прилага иновативни маркетингови подходи.

Галина Димитрова притежава богат консултантски опит в областта на човешките ресурси. Отговаряла е за разработването на тренинг програми, организиране на обучения и управление на проекти по подбор в продължение на повече от 15 години в различни български и международни компании като CATRO International Management Consulting, Wienerberger, Arthur Adams Bulgaria и Horizons Bulgaria. Галина е и действащ старши консултант по подбор и селекция на персонал и професионален хедхънтър. От началото на 2019 година Галина отговаря за проектните решения за клиентите на Хорайзънс и дигиталните продукти в областта на човешките ресурси, разработени от компанията.

ЗА ЗАЯВКА И ВЪПРОСИ

Попълвайки тази форма вие предоставяте вашето съгласие на Хорайзънс България ООД да съхранява и използва вашите лични данни за обратна връзка с вас.

Що се отнася до спечелването на битката за таланти, дигиталният маркетинг става едно от вашите основни оръжия.
Това еднодневно амбициозно обучение – Дигитален маркетинг за HR професионалисти, беше предоставено брилянтно и обхвана много важна информация, съвети и насоки, практически инструменти и примери. То предостави някои ценни данни за това как да се изгради и поддържа по-силна корпоративна марка.

Обучението по дигитален маркетинг за HR специалисти ми помогна да разширя визията и стратегията при подбора; да придобия уменията и знанията, както и инструментите, с които да достигна до потенциалните и правилните кандидати за работа. Хареса ми, че обучението се случи през дискусия по реални казуси от различни сектори, както и през симулации на решения в конкретни казуси. Бих препоръчала обучението, както на колеги, занимаващи се с подбор, така и на такива, работещи по линия на employer branding дейностите в компанията.