СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОРИЗПРАТИ CV

Хорайзънс България на Кариера УНСС 2017

Хорайзънс България на Кариера УНСС 2017

 

Хорайзънс България участва като Консултативен център за студентите на изложението Кариера УНСС – 2017 на 10 май.

 

Стотици студенти и докторанти от Университета за Национално и Световно Стопанство имаха възможността да се срещнат с представители на компании от реалния бизнес. Това се случи на 10. май на специализиран кариерен форум. Организатори на събитието бяха Студентски съвет към УНСС и Rabota.bg (част от Investor Media Group), с подкрепата на Междууниверситетски център за развитие на кариерата. Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев откри лично събитието с приветствено слово.

Кариерният форум протече динамично и ползотворно за всички страни. Организаторите от Студентски съвет се постараха за удобството и комфорта на участниците. Специалистите по подбор коментираха, че студентите на събитието демонстрират висока активност и ангажираност. Възпитаниците на университета бяха добре информирани за участващите компании благодарение на мащабна рекламна кампания от страна на медийната група и популяризация от страна на преподавателския колектив. В резултат от това те се насочваха директно към потенциалните си работодатели, като по този начин съкратиха процеса по подбор и преминаха на следващо ниво при кандидатстването за работа – лична среща с представители на водещи компании от различни индустрии. Студентите, търсещи работа или стаж, предоставиха своите CV-та на предпочитаните от тях компании. Някои от тях имаха кратки интервюта с представители на HR отделите им.

Беше организирана и презентационна програма в рамките на целия ден, в която се включиха някои от работодателите. В Голямата конферентна зала Христина Иванова, Консултант в Хорайзънс, презентира пред студентите добрите практики за изготвяне на CV и мотивационно писмо. Също така студентите получиха насоки за добра подготовка и отлично представяне при среща с работодателя. В края на презентацията младежите видяха нагледно реални примери за често срещани пропуски при кандидатстване за работа.

Хорайзънс България подкрепя всяка инициатива на университетите, явяваща се мост между реалния бизнес и бъдещите специалисти. Ние вярваме, че такива събития спомагат задържането и реализацията на младите хора в България.

Христина Иванова и Мирослав Маринов, Хорайзънс България

За връзка с нас