СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

ТРЗ Специалист

ТРЗ Специалист

За нашият клиент, „Хроника” ООД, която е счетоводна компания, учредена през 1994 година. От тогава предоставя счетоводни услуги и данъчни консултации на повече от 150 дружества, представляващи инвеститори от 27 държави на 3 континента.
Екипът им предоставя услуги и дава ценни съвети в целия спектър на финансовото и управленско отчитане.

Експертизата им е насочена в следните пет направления:
– Счетоводни услуги;
– Съответствие с данъчното законодателство и данъчни консултации;
– Човешки ресурси и обработка на трудови и извънтрудови възнаграждения;
– Корпоративни услуги;
– Вътрешен одит и консултации

Във връзка с разширяването на отдел ТРЗ, търсим човек, който да заеме ролята
„ ТРЗ Специалист “

Описание на ролята:

• Изготвяне и подаване на уведомления в НАП за нови, променени или прекратени трудови договори, въвеждане на данни за трудови договори в специализиран софтуер за работни заплати.
• Въвеждане на информация за болнични, отпуски и други отсъствия в специализиран софтуер за работни заплати.
• Изготвяне на ведомости за работи заплати.
• Изготвяне и изпращане на фишове за заплати на служители на клиенти.
• Изготвяне и подаване на декларация 1 и 6.
• Попълване на трудови книжки.
• Комуникация с клиенти относно неизяснени факти и наближаващи срокове, следене на сроковете на клиентите за изготвяне на работни заплати, следене на други срокове, свързани с дейността и своевременно информиране.
• Подпомагане на работата на колегите от отдела, съгласно инструкции на прекия ръководител (като например изготвяне на определени справки и други подобни).
• Изпълнение на всички изисквания за информационна сигурност на компанията и на клиентите и всички изисквания за защита на личните данни, участие в мероприятия, свързани с проверка на знанията по информационна сигурност и защита на личните данни.
• Участие в обучения и семинари по специалността.
• Съдействие на другите отдели с информация, свързана с работни заплати и елементите в тях.

Изисквания:

* Основни познания по специалността
* Познаване на законодателството и нормативните актове в областта на трудово и осигурително право
* Трудов стаж по специалността поне 18 месеца.
* Прецизност, внимание към детайла и бързина на обработването на информацията.
* Добри комуникационни умения.
* Доброто владеене на писмен и говорим английски език. (предимство)
* Добри технически умения ( MC Office )

Какво предлагаме:

* Развитие по специалността и повишаване на квалификацията чрез вътрешни или външни обучения за сметка на работодателя.
* Дългосрочно сътрудничество.
* Много добра работна среда, много сплотен и отзивчив колектив.
* Атрактивно заплащане, свързано с развитието по специалността, ежегодна актуализация.
* Премии.
* Социални придобивки.

Ако имаш жажда за придобиване на нови знания и практически опит, стани част от нашия екип!

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за подбор на персонал. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Horizons е консултантска фирма с 20-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.

Хорайзънс България, притежава Лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016 г.

Image by Freepik