СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Справяне със стреса и прегарянето в работна среда

Справяне със стреса и прегарянето в работна среда

Стратегии за намаляване на стреса и предотвратяване на професионалното прегаряне

Професионалното прегаряне или така нареченият бърнаут е един от основните проблеми за разрешаване в съвременните компании. Независимо от областта, сферата или специалността, значителен процент от служителите проявяват симптоми или признаци на прегаряне. И тук трябва да уточним, че бърнаут не е това, което използваме в ежедневния език за ситуации, които ни стресират и изнервят, но с които все пак успяваме да се справим и да контролираме. Всъщност, синдромът се определя като интензивно психосоматично състояние, при което служителят е обхванат от стрес до такава степен, че не е в състояние да изпълнява ежедневните си ангажименти. Това състояние е придружено и от други симптоми като:

•  интензивна физическа умора
•  състояния близки до депресия
•  чувство на гняв и тъга
•  емоционално изтощение
•  чувство за изчерпана енергия
•  психологическа дистанция и силен негативизъм към работата
•  чувство за неефективност

Идентифицирането на синдрома на бърнаут е особено важно за изследване на причинителите му и разработване на средства за избягването му. По-конкретно, според изследователи в областта, има много потенциални причини за бърнаут, които са приоритетно свързани с:

• продължителна и интензивна работа, която се характеризира с високи изисквания към психическата и физическа издръжливост на служителя
• ниски нива на подкрепа
• невъзможност за изказване на собствено мнение и осъществяване на контрол върху въпроси, свързани с работата
• липса на признание за усилията
• токсична работа среда в междуличностен план

Излагането на продължителен стрес, водещ до бърнаут, засяга и физическото, и психическото здраве на човека. Във физически план може да доведе до главоболие, безсъние, сърдечни заболявания, диабет. В психологически аспект – до депресивни състояния, може да засегне краткосрочната памет, задържането на вниманието и други когнитивни процеси, които имат водеща роля при изпълняване на ежедневните ни активности. Подобен род състояния имат своите последствия не само за отделните хора, но се отразяват негативно и на ефективността на компаниите, за които те работят. Когато служителите страдат от прегаряне, тяхната производителност спада, стават по-малко креативни и по-склонни да грешат в работата. Ако това се разпространи в цялата компания, може да има отрицателно въздействие върху производителността, качеството на услугите, които се предлагат и крайния резултат. В такива случаи трябва да се разгледа въпросът не кой страда от бърнаут, а защо страда от него. Фокусът не може да бъде само върху служителя или служителите, но и върху цялата работна среда. Има ли добро съответствие между хората и средата на работното място, което да им позволява да се справят добре?
За целта, големите компании въвеждат различни стратегии за борба със стреса и прегарянето сред своите работници. Сред някои от общите подходи, които те използват са:

Гъвкав подход при структуриране на работните ангажименти

Гъвкаво работно време и възможност за работа от разстояние например, дава на служителите повече контрол върху техния график, което може да помогне за намаляване на стреса, свързан с пътуването и постигането на баланс между работа и личен живот.

Предлагане на обучителни програми, свързани с управление на стреса

Програми за изграждане на устойчивост, осъзнатост и управление на времето, могат да осигурят на служителите уменията, които им са необходими за справяне с напрежението на работа по-ефективно.

Подкрепа на баланса между работа и личен живот

Насърчаването на служителите да вземат отпуски, да използват определеното им време за почивка и да се абстрахират от работата в свободното си време, помага за предотвратяване на бърнаут.

Грижа на физическото здраве

Карти за спортни центрове, здравословни обяди и ергономични работни места допринасят за физическото здраве на служителите, което от своя страна може да помогне за намаляване на нивата на стрес.

Създаване на подкрепяща работна среда

Култура на отворена комуникация, емпатия и подкрепа може да помогне значително в борбата срещу стреса и прегарянето. Насърчаването на екипната работа, признание на постиженията и създаване на чувство за принадлежност, допринасят за позитивната работна среда.

Редовни срещи със служителите и получаване на обратна връзка от тях

Мениджърите могат да провеждат редовни индивидуални срещи с членовете на своя екип, за да проверят техните нагласи, да обсъдят притесненията им относно работното натоварване и да предоставят конструктивна обратна връзка. Това помага да се идентифицират потенциалните източници на стрес, преди да се задълбочат.

Реалистични очаквания

Уверяването, че работните очаквания са реалистични, предотвратява усещането на служителите за прекалена натовареност. Ясната комуникация относно работните отговорности, сроковете и приоритетите може да помогне на служителите да определят по-ефективно задачите си.

Определяне на граници

Насърчаване на служителите да определят граници между работата и личния им живот, като например писане на имейли след работно време или делегиране на допълнителни задачи, когато се чувстват претоварени, също може да предотврати стрес и бърнаут.

С изпълнението на тези стратегии, големите компании могат да създадат по-устойчива работна среда, в която служителите да се чувстват комфортно, да работят ефективно и да избегнат вредните ефекти от стреса и прегарянето.

 

 

CВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА HR УСЛУГИ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
☎ 0886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ И HR КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ