СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Специфики на българския HR пазар за 2023 г. през погледа на консултантския ни бизнес

Специфики на българския HR пазар за 2023 г. през погледа на консултантския ни бизнес

Какви са спецификите, които наблюдавахме на българския HR пазар през 2023?

Всички ние преживяхме една незабравима и безпрецедентна година – това е валидно както за бизнеса, така и за личния ни живот. През изминалите години се случиха коронавирус пандемията, войни, природни бетствия, нестабилна политическа обстановка, която доведе до криза в бизнеса, както и до промени, към които трябваше да се адаптираме бързо. Ние, екипът на Horizons, вярваме, че се справяме успешно с тази адаптация, като се опитваме да сме още по-гъвкави и услугите ни да носят все по-смислени ползи на бизнеса в България.

Horizons е консултантска фирма с 21 години опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на управленско и експертно ниво. В компанията комбинираме ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.

Ето и кратко обобщение на нашите наблюдения в следните насоки:

 1. Бизнес среда и предизвикателства
 2. Кандидати – особеностите на българския HR пазар на труда
 3. Клиенти – специфики и тенденции при работата ни с тях
 4. Типове позиции, които са били най-търсени през изминалата година
 5. Интересни казуси, по които работихме

1. Бизнес среда и предизвикателства

 • Мерките на правителството за бизнеса в условията на локдаун и криза

Нашите наблюдения показват, че мерките на правителството за бизнеса по време на кризите бяха ненавременни. Те закъсняха да подкрепят затруднените компании, а кандидатстването и изплащането на средства за малки бизнес проекти ставаше бавно и не успя да запази много работни места. Много компании не съкратиха веднага служителите си, а вместо това се опитаха да използват резерви от платени и неплатени отпуски и намалено работно време. Това създаде скрита безработица, която ще стане по-очевидна в бъдеще, но вече значително намали доходите на работещите хора.

 • Спад на бизнеса ни по време на първия локдаун

Безпрецедентните условия, причинени от кризата около пандемията, първоначално имаха силно негативно влияние върху нас, като доведоха до огромен спад в работата и проектите ни. Наложи се да се разделим с малка част от екипа си, но успяхме да запазим основното ядро служители и разчитахме на тях при последвалото възстановяване. През лятото компенсирахме голяма част от спада през пролетта и дори подобрихме резултатите си в сравнение с предходната година.

 • Нови услуги, които предлагаме

Бързо се адаптирахме към новата ситуация в света и бизнеса, като въведохме нови и по-гъвкави услуги.

 • Новата офис култура

Работата от вкъщи, която първоначално беше приета добре поради противоепидемичните мерки, сега се развива. След много месеци на основно работа от вкъщи, служителите търсят по-гъвкави и хибридни форми на работа, съчетаващи отдалечена и офисна работа. Според нас офис културата се променя значително, но няма да изчезне напълно. Вероятно хибридни форми на комбинация от работа от вкъщи и в офиса ще се утвърдят в средносрочен и дългосрочен план. Гъвкавите coworking пространства и концепцията за hot desk ще бъдат икономически изгоден и гъвкав вариант за работодателите, съчетавайки нуждата от нормално човешко общуване с безопасната работна среда.

 • Бизнес модел, устойчиви и коректни взаимоотношения

Известни сме с нашия модел на работа с ангажиращо заплащане и ексклузивност при работата по проекти. Анализите ни за изминалата година показват, че имаме 100% или близка до тази успеваемост за проектите, в които бяхме ангажирани като ексклузивен външен партньор за подбор на персонал или executive search. Наблюденията ни показват, че много от изцяло success моделите на услугата по подбор размиват ангажираността на клиентите и посланието към пазара на труда. Бизнес етиката също се нарушава, когато един клиент работи с няколко доставчика за една и съща HR услуга.

 • Клиенти от Великобритания

Наблюдаваме увеличаване на броя на клиенти и запитвания от Великобритания поради промените в бизнес средата след Брекзит.

 • Българският пазар на услугата по подбор

Българският бизнес за подбор на персонал е много фрагментиран. На него има твърде много малки фирми с нисък капацитет да обслужват големи работодатели и да гарантират висока успеваемост. Качеството на много от компаниите е под въпрос, а нашият сектор понесе сериозен удар от първия локдаун и пострада от кризата.

 • Международни практики по снабдяване, неадекватност и слаба пазарна преценка на мултинационалните компании

Както отбелязахме, нашият бизнес сегмент се характеризира с голям брой малки фирми, готови да правят много ценови и етични компромиси при договаряне с големи работодатели (клиенти). Повечето наши големи международни клиенти се опитват да прилагат своите международни практики по снабдяване, които, за съжаление, са силно неадекватни и трудно приложими за нашата малка и фрагментирана индустрия. Освен това, те изкривяват пазара на труда и водят до много съмнителни и неетични практики.

 • Фрилансъри на пазара

Пазарът, конкуренцията между работодателите за ограничен брой квалифицирани кандидати и недостатъчното професионално ниво на някои рикрутмънт компании доведоха до появата на много фриланс специалисти, предлагащи подобни услуги по подбор на персонал. Наблюдаваме увеличение на техния брой. За съжаление, техните практики са доста спорни и без реакция от регулаторните органи като Агенцията по заетостта и Инспекцията по труда. Обикновено те не водят до по-удовлетворени компании (клиенти) с повече наети служители, а по-скоро свалят професионалното ниво на услугата, въвеждат спорни и неетични практики и не спазват всички законови рамки (Закон за насърчаване на заетостта, GDPR и др.).

2. Кандидати – особеностите на българския HR пазар на труда

 • Интервюта и бизнес срещи онлайн

Епидемиологичната обстановка наложи HR пазарът да се премести до голяма степен в онлайн среда през изминалата година. Ние се съобразихме с тази специфика, като над 80% от нашия бизнес се премести онлайн, като интервютата и срещите с кандидатите и клиентите се осъществяват основно виртуално.

 • Специалистите са по-малко склонни да сменят настоящата си работа

Поради кризата и рисковете, които крие една кариерна промяна, кандидатите станаха по-малко склонни да променят работата си. Като консултанти, които редовно използват директния подход при подбор, изпитахме повече затруднения спрямо предходни години с мотивирането на кандидатите за промяна. Успешно постигнахме крайната цел на възложените ни проекти, но имахме няколко отказани оферти за работа след намесата на член на семейството или половинката на кандидата при вземане на крайното решение за започване на нова работа.

 • Наличие на множество проактивни кандидати от засегнатите сектори от кризата

Кризата и мерките, които се предприеха, засегнаха сектори в сферата на обслужването, като заведения, туристически и хотелиерски бизнес, малък бизнес в сферата на обслужването с магазини в молове и други. В резултат на това на пазара на труда излязоха много освободени и съкратени специалисти, които проактивно се свързваха с нас през уебсайта, Facebook или LinkedIn страницата ни.

 • Почти всяка позиция изисква хедхънтинг подход

Работещите кандидати не са особено склонни да сменят настоящата си работа предвид кризата. Те смятат това за високорисково начинание и нашите консултанти трябва да използват директен и/или хедхънтинг подход, за да намерят и убедят подходящите професионалисти да се присъединят към бизнеса на нашите клиенти и така да изпълним услугата, за която са ни наели.

3. Клиенти – специфики и тенденции при работата ни с тях

 • Български компании, които са търсили варианти за международна експанзия и да основат или развиват свои офиси в чужбина

Малка, но специфична част от бизнеса в България насочи погледа си към чужбина. По тази причина през 2023 г. имахме клиенти, които ни възложиха търсене за ключови позиции извън България.

 • Проучвания от чуждестранни клиенти

Същевременно, значителен брой чуждестранни компании видяха възможност в кризата да навлязат на местния трудов пазар или дистанционно да присъединят към международните си екипи високо квалифицирани български специалисти. Някои от тях се свързаха с нас, като ни възложиха конкретни пазарни проучвания на локалния бизнес пазар. Някои стартираха дейност тук, други останаха изненадани от това, което откриха. Все още поддържаме контакт с част от тях, които още не са взели решение какво да правят и им съдействаме с информация относно вземането на това решение.

 • Временна заетост

Временната заетост, позната още като услуга по лизинг на персонал, е бизнес услуга, при която едно юридическо лице (предприятие, осигуряващо временна работа) наема и осигурява на друго юридическо лице (предприятие, ползвател) персонал под негово ръководство и контрол. Временното наемане и отдаване на служители в комбинация с отдалечената работа става все по-популярно. Все още някои екипи се нуждаят от физическо присъствие и лично взаимодействие, за да вършат работата си. Тази услуга представлява гъвкаво решение за фирми, които имат нужда от нови или допълнителни служители, но не желаят или нямат възможност да ги назначат за постоянно при себе си или са в процес на установяване на своето юридическо лице в страната.

В тази връзка, с цел намаляване на безработицата, бихме препоръчали законодателно да се либерализират формите на заетост, за да се улесняват подобни форми на почасова или временна работа. Те се търсят и пасват добре в условията на криза и дават възможност за гъвкавост както на работодателите, така и на служителите.

 • Увеличение на заплатите

Въпреки кризата, заплатите на служителите плавно се увеличават, както и общите разходи за персонал. Същевременно, разходите на домакинствата растат, тъй като не всички работодатели са склонни да покриват електричество, интернет и отопление за времето, когато служителите им работят от вкъщи.

 • Затруднения с намирането на добри специалисти

Тенденцията за трудното и все по-проблемното намиране и назначаване на квалифицирани кадри се запазва. Работещите кандидати калкулират увеличения риск от смяна в очакванията си за заплата, а дефицитът на знаещи и можещи служители все още е голям. Това налага работодателите да плащат по-високи разходи както за привличането, така и за задържането им.

 • Некоректност и затруднения в заплащането на услугите

За съжаление, както много други бизнеси, ние също ставаме потърпевши от некоректност от някои наши клиенти спрямо заплащане на вече завършена работа и приключени проекти. Общата междуфирмена задлъжнялост ни засяга пряко, тъй като предостав

яме бизнес услуга.

 • Увеличено предлагане на нискоквалифицирани специалисти от агенции за подбор, намиращи се в бедни държави

България тъкмо беше започнала да става интересна за внос на персонал от други държави и вносът на персонал едва беше започнал да набира скорост преди пандемията. Наблюдаваме, че се увеличиха запитванията при нас от агенции за персонал, намиращи се в бедни страни от Азия, Близкия или Далечен Изток, които ни предлагат проактивно нискоквалифицирани специалисти, които в момента нямат заетост в родните си държави.

4. Типове позиции, които са били най-търсени през изминалата година

 • Най-търсените типове позиции бяха в сферата на IT, ITO и BPO. В тези сектори търсихме различни видове специалисти, основно на експертно ниво, с повече от 3-4 години опит.
 • IT хъбове и центрове за споделени услуги – най-често такива бизнес центрове се основаваха и стартираха дейност в България през изминалата година. Клиенти от такива центрове най-често ни възлагаха търсене на експерти, които не могат да намерят или са много скъпи в техните държави.
 • Значително намаляване на търсенето на мениджъри на средно и топ ниво (CEO, CFO, COO и т.н.).

Бизнесът също заложи на сигурно и реши да задържи или оптимизира текущия си мениджмънт екип, като се фокусира върху търсенето предимно на експертни позиции и то единствено там, където с абсолютна сигурност те са необходими.

5. Интересни казуси, по които работихме

 • Релокация на специалисти, които не са граждани на ЕС

Имахме интересен случай за наш клиент в ИТ сферата. Търсенето ни там беше за изключително тесен и рядък специалист. Успяхме да намерим и привлечем такъв професионалист, какъвто нямаше у нас, който да се релокира в България от държава извън ЕС.

 • Ексклузивно партньорство с компания, която ползва няколко от HR услугите ни

Малко след началото на първия локдаун успяхме да спечелим и привлечем партньор от сферата на гейминг бизнеса. Партньорството ни включва няколко услуги, вкл. подбор и лизинг на персонал. Компанията нямаше дейност в България и избра страната ни, за да стартира изцяло нов „офис“.

 • UK компания ни избра за партньор и доставчик на HR услуги изцяло онлайн

Интензивно растяща британска компания, която е повлияна от бизнес промените след Брекзит, влезе на българския пазар по време на първия локдаун чрез партньорство с нас. Това се осъществи и продължава да се случва изцяло в онлайн среда, без служител на фирмата да е идвал в България. Наехме екип от високо квалифицирани служители, които в момента работят под формата на временна заетост. Продължаваме да разрастваме екипа им в България.

Covid-19 ускорява промени в посоката на дигитализация по целия свят, но предизвика и значима икономическа криза. Мениджмънтът ще трябва да бъде по-адаптивен и гъвкав от преди и да предлага гъвкави пакети за служители, за да привлече правилните таланти.
Традиционният офис модел се промени, дистанционната работа и екипното взаимодействие навлязоха в много доскоро немислими сфери, включително и в подбора, назначаването и управлението на персонал.
Налага се да проявяваме гъвкавост, адаптивност и креативност при спазването на законовите рамки, новите необходимости за бизнеса и създалата се несигурна и непредвидима среда.
Изправени сме пред предизвикателството да прилагаме нови начини за привличане, задържане и управление на таланти от разстояние.

CВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА HR УСЛУГИ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
☎ 0886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ И HR КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ