СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Наемане на нов персонал или бизнес преструктуриране

Наемане на нов персонал или бизнес преструктуриране

Преобразуване на бизнеса: Как Horizons Bulgaria може да помогне на вашата компания да преодолее предизвикателствата с персонала и да оптимизира работните процеси

В динамичния свят на бизнеса, компаниите често се сблъскват с предизвикателства, които изискват бързи и ефективни решения. Едно от основните такива е трудността в намирането на подходящи служители, което може сериозно да забави развитието и растежа на всяка организация. Към това се добавят и постоянно нарастващите финансови очаквания на съществуващите служители, което може да натовари бюджета и да ограничи ресурсите за развитие.

В такива моменти, на помощ идва необходимостта от бизнес преструктуриране и преоформяне на работните процеси. Именно тук Horizons Bulgaria предлага професионални решения за изграждане на нова, по-ефективна структура на човешките ресурси и оптимизация на бизнес процесите.

Как Horizons Bulgaria може да помогне?

Анализ на съществуващата структура: Нашите консултанти провеждат дълбок анализ на текущата структура на вашата компания, за да идентифицират ключови области за подобрение. Това включва разглеждане на текущите позиции, работни процеси и продуктивността на персонала.

За да бъде ефективно измерването на продуктивността, е важно да се определят ясни и измерими показатели, които да са в съответствие с целите на компанията. Това изисква редовно проследяване и анализ на данните за да се идентифицират тенденции, да се правят сравнения и да се вземат подходящи мерки за подобрение. Съществуват различни методи за измерване на производителността, някои от тях са:

  1. Производство на час: Този метод измерва количеството работа, извършена за определен период време. Например, броят на детайлите произведени на час от един работник. Този показател може да бъде използван в производствените индустрии за оценка на производителността.
  2. Приходи на служител: Този показател измерва приноса на всеки служител към общите приходи на компанията. Се изчислява като се раздели общият приход на компанията на броя на служителите.
  3. Качество на работа: Оценява се чрез мониторинг на процента на дефектите или грешките в работата на служителите. Нисък процент дефекти или грешки показва висока продуктивност.
  4. Показатели на обслужване: За служби, които работят директно с клиенти, показатели като време за реакция, удовлетвореност на клиентите и време за решаване на проблеми могат да служат за мерене на продуктивността.
  5. Използване на ресурсите: Измерва ефикасността, с която служителите използват ресурсите на компанията, включително време, оборудване и материали. Например, процент на използване на машини или време за престой.
  6. Обем на продадените продукти или услуги на служител: Този показател може да покаже колко продукта или услуги е произвел или продал всеки служител за определен период.
  7. Целеви базирани оценки: Постигането на специфични цели или задачи, зададени от компанията, може да служи като мерителен показател за продуктивността на служителя.

Проектиране на нова структура: Въз основа на събраната информация, ние предлагаме конкретни решения за реорганизация, които целят не само съкращения на разходите, но и увеличаване на ефективността. Създаваме нови позиции и отдели, които са в съответствие с бизнес целите и стратегиите на вашата компания.
Оптимизация на ресурсите: Предлагаме стратегии за оптимално използване на наличните ресурси, което включва реализация на автоматизирани системи и технологични решения, които подобряват ежедневните операции и процеси.
Подбор на нови служители: Чрез нашите изпитани методи за подбор на персонал, ние ви помагаме да привлечете и наемете служители, които не само отговарят на изискванията за качество и умения, но и са мотивирани да допринесат към дългосрочните цели на вашата организация.
Обучение и развитие на персонала: Разработваме и изпълняваме програми за обучение, които са специфични за нуждите и целите на вашата компания. Това помага не само за повишаване на квалификацията на служителите, но и за тяхното задържане и мотивация.

В Horizons Bulgaria разбираме, че успехът на всяка компания зависи от нейните служители и процесите, по които тя функционира. Затова нашата мисия е да ви подкрепим в стремежа към по-голяма ефективност и конкурентоспособност на пазара. Научете повече за това как можем да ви помогнем да достигнете до нови висоти в управлението на човешките ресурси и оптимизирането на вашите бизнес процеси. Свържете се с нас още днес!

CВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА HR УСЛУГИ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
☎ 0886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ И HR КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ