+359 886 837 181 +359 879 364 417

☎ информация за търсещи работа +359 878 232 174

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР ✿ ✿ ✿ КАНДИДАТСТВАЙ

Организационни обучения

 

Организационна култура

Изграждане на организационна култура
Методи за анализ на организационната култура
Внедряване на различни практики в организационната култура

Изработване на цялостна стратегия

Създаване на визия, мисия, ценности на организацията
Създаване на стратегия на организацията
Създаване на стратегия на отделни отдели
Анализ на заобикалящата среда – реално – желано в организацията
Комуникиране на целите и стратегията

Обучение за обучители

Как се структурира обучение за възрастни
Видове учене
Видове цикли на учене
Видове обучения и приложението им
Фасилитиране на игри и дискусии
Работа с аудитория

Employer Branding

Изграждане на Employer Branding
Привличане на служители чрез EB
Онлайн популяризиране на Бранда

Създаване и управление на онлайн присъствие

Организация на онлайн кампания за популяризиране на бранда
Оптимизиране на публикации
Оптимизиране на сайтове
Дефиниране на Таргет групи и послания

Изпратете ни запитване за обучение