СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Методи за изследване на удовлетвореността на служителите

Методи за изследване на удовлетвореността на служителите

Защо е важно да се измерва удовлетвореността на служителите?

Ефективността на една компания е пряко свързана с наличието на служители, които вършат добре работата си. Това са хора, които са удовлетворени, мотивирани, изпитват удоволствие да дойдат на работа, умеят да си сътрудничат, отворени са към промени и придобиване на нови знания и умения. За да се поддържа позитивната култура в една компания е важно да се проучва именно удовлетвореността на служителите. По този начин самите компании проследяват доколко служителите им са доволни от работата си, като от това зависи и посоката на тяхното развитие и бизнес. Това са най-ефективните проучвания на човешките ресурси в компаниите, чрез които служителите се чувстват ценени, поради факта, че мениджърите смятат тяхното мнение за важно. Тези проучвания помагат и за установяване на конкретни проблеми, след което се търсят и правилните инструменти, с които да им се въздейства. Целта е да се набележат областите на удовлетвореност и неудовлетвореност, но за да бъдат надеждни резултатите от проучванията, въпросите, на които ще отговарят служителите, трябва да бъдат правилно подбрани. Препоръчително е това да се прави от специалисти в областта, които да разработят професионални въпросници и след това да направят ефективен анализ на резултатите. Някои от най-разпространените методи за такъв тип проучвания са:

1. Анкети:

Те са може би най-често използваният метод за оценка на удовлетвореността на служителите. Те служат като ценен инструмент за компаниите, за да разберат нуждите и предпочитанията на служителите си и да създадат позитивна и продуктивна работна среда. Понякога е трудно за служителите да изразят себе си, когато са лице в лице, особено ако са притеснени за това как другата страна ще приеме евентуална критика. Ето защо този тип проучвания, особено анонимните, могат да бъдат много полезни инструменти. Обикновено те се състоят от поредица от въпроси, обединени с цел да се обхванат различни аспекти от опита на служителите, като удовлетвореност от работата, работна среда, отношения с колеги и мениджъри, възможности за растеж и развитие, допълнителни стимули и блага, обща организационна култура.
Редовното провеждане на анкети дава важна обратна връзка за аспектите, в които служителите се чувстват удовлетворени и тези, които могат да бъдат подобрени. Това позволява на компаниите да идентифицират конкретни проблеми, които изискват своевременно решаване, и да предприемат действия за подобряване на удовлетвореността и ангажираността на служителите.
Правилното подбиране на въпросите в анкетите е от съществено значение за тяхната ефективност и за това събраните данни да отразяват точно нагласите на служителите. Използването на готови въпросници не е добра идея, защото въпросите трябва да се адаптират специално към целта на дадено изследване. Това включва формулирането на ясни въпроси, преценка за времето и честотата на провеждане, осигуряването на анонимност, за да се стимулира честната обратна връзка, и анализ на резултатите, за да се извлекат важните заключения. Не са ефективни проучвания, които включват прекалено много въпроси, неясно формулирани и подвеждащи такива. Подвеждащите въпроси обикновено насочват към желан отговор и освен, че снижават валидността на резултатите, могат и да намалят доверието към провеждащите проучването. Важно е да се обмисли също така какво да е съотношението между отворени и затворени въпроси в анкетните проучвания, както и какви да са вариантите отговори при затворените въпроси.

2. Кратки или пулсови анкети:

Те са вариант на традиционните анкети, но са много кратки, насочени към събиране на обратна връзка от служители или клиенти в конкретен момент. За разлика от традиционните анкети, които се провеждат веднъж или два пъти в годината, пулсовите анкети се провеждат по-често, веднъж седмично, на всеки две седмици или месечно. Целта им е да се направят реални моментни заключения за нагласите на служителите или клиентите и нивата на ангажираност и удовлетвореност.
Тези анкети обикновено се състоят от малко на брой въпроси, фокусирани върху конкретни теми като корпоративната култура, удовлетвореност от работата или обслужването на клиенти. Цели се въпросите да са бързи и лесни за отговор, позволявайки на участниците да дадат обратна връзка, без това да им отнема много време.
Тези анкети имат няколко предимства:
Отразяват текущите мнения и отношения, позволявайки на компаниите да реагират на проблемите навреме. Поради тяхната краткост и честота, те са по-малко обременяващи за участниците, като по този начин се увеличава желанието им за участие в тях и ангажираността им. Не на последно място, тези анкети могат да бъдат персонализирани, за да се засегнат конкретни теми или въпроси от интерес за компанията, което ги прави изключително приспособими към променящите се нужди и приоритети.

3. Персонални интервюта:

Провеждането на персонални интервюта със служителите е също добър метод за оценяване на нивата на удовлетвореност и ангажираност. Това дава възможност на служителите да споделят открито своите мисли, което води до по-искрена обратна връзка. Този подход като цяло насърчава добрата комуникация и разбирателство, а те от своя страна водят до по-високи нива на ангажираност и удовлетвореност на персонала.

4. Интервюта при напускане:

Интервюта на служители, които напускат работа, са отличен инструмент за компаниите да придобият представа за това защо се стига до това решение и да идентифицират области, върху които може да се работи. Обикновено това интервю включва отворени въпроси, които обхващат различни аспекти на работния опит на напускащия служител в компанията. Те могат да бъдат например:
Какво повлия на вашето решение да напуснете? Има ли конкретни проблеми, които ви доведоха до това решение? Как бихте описали цялостното си преживяване в компанията? Какво ви хареса най-много в изпълняваната от вас позиция или във вашия екип? Как бихте оценили организационната култура и работната среда?

Всички тези методи осигуряват информация на компаниите за това доколко служителите им са доволни на работното място и им дава възможност да подобрят техния опит в компанията, когато това е необходимо. Защото доволните служители са:
• по-мотивирани на работното място
• по-продуктивни
• отсъстват по-малко от работа
• работят по-добре в екип
• по-вероятно е да разпространяват положителна информация за компанията
• вероятно ще се задържат в компанията за по-дълъг период.

CВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА HR УСЛУГИ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
☎ 0886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ И HR КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ