СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Директор Човешки Ресурси

Директор Човешки Ресурси

За наш клиент, компания с предмет на дейност проектиране и строителство на водопроводни и канализационни мрежи, която носи отговорност за аварийната поддръжка и рехабилитация на над 30% от водоснабдителната мрежа на град София, търсим да назначим:

Директор Човешки Ресурси

Описание на позицията:

Поемане на пълна ангажираност към процесите и политиката в областта на човешките

ресурси, така че да отговори на нуждите, целите и задачите на компанията, дъщерните

дружества и висшето ѝ ръководство.

Основни дейности:

 • Оценка на настоящата организация и роли в компанията и набелязване на препоръки за подобряване на управлението и работните процеси.
 • Преглед и ревизия на съществуващите политики в областта на човешките ресурси.
 • Изготвяне и внедряване на нови политики в съответсвие с целите на организацията и новите HR тенденции, като: обучение и развитие, управление на работодателската марка, управление на промяната, развитие на организационната култура и микроклимат, инструменти за оценка.
 • Отговаря за формулирането и ръководенето на проекти за управление на човешките ресурси и следи за правилното и навременното им изпълнение в съответствие с нуждите на организацията, като (неизчерпателно):

– Разработване и управление на система за мотивация и атестация на персонала.
– Внедряване на система за професионално развитие в компанията на служители с амбиции и възможности.
– Разработване и внедряване на процес по идентификация на „критични“ служители и подготовка на ефективен план за действие при временно или постоянното им отсъствие.
– Разработване и внедряване на система за постепенна дигитализация на процесите и документите.

 • Предлагане на нови подходи, политики и процедури за постигане на подобрение в областта на набиране и подбор, управление на талантите, кариерно израстване и мотивиране на персонала.
 • Съставя планове за назначаване и набиране на персонала, за неговото обучение и професионално развитие.
 • Предлага, анализира и оценява досегашните, както и новооткритите работни места.
 • Съставя и определя програми за развитието на заплатите, както и на възнагражденията.
 • Отговаря за обучението и дейностите свързани с изграждането на работни отношения.
 • Гарантира, че програмата за управление на Човешките ресурси, структурата на работните позиции, както и ефективността на служителите е в съответствие с изискванията на организацията.
 • Оказва постоянна помощ на служителите. Помага им в разрешаването на професионални и лични проблеми, като също така ги пренасочва към специалисти, където могат да получат оптимална помощ или съвет.
 • Грижи се и подпомага мениджърския екип и преките ръководители.
 • Планира социални мероприятия и след одобрение от служителите участва в тяхната организация и изпълнение.
 • Предлага и след одобрение организира активности за сближаване на екипите и развиването на сътрудничество на всички нива в организацията.
 • Следи постоянно за отношението на служителите към организацията.
 • Проактивна работа за изграждане и развиване на HR екип, с който да се постигнат организационните цели. Ръководи всички дейности в отдела.
 • Изготвя и управлява бюджет за персонала.
 • Носи отговорност за цялостната административна дейност на отдела.

Изисквания:

 • Релевантно висше образование
 • Опит на подобна позиция мин. 5 г
 • Проактивна личност, можеща да поема инициатива и да работи независимо
 • Професионалист с опит в разработването и прилагането на стратегии за развитие на ръководен персонал и изграждане на фирмена култура и екипи
 • Гъвкава, комбинативна и ориентирана към резултати личност, с приятелски и позитивен подход към хората в компанията
 • Умения за управление на промените и решаване на проблеми.
 • Организационни, комуникативни и презентационни умения
 • Английски език на добро ниво
 • Добра компютърна грамотност и умение за работа с MS Office
 • Шофьорска книжка

Предложението:

 • Aтрактивно възнаграждение
 • Работа в устойчива и бързо развиваща се компания с нарастващи приходи
 • Пакет от социални придобивки
 • Управление на екип от професионалисти
 • Семинари и тиймбилдинг събития

Horizons е консултантска фирма с 18-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.

Хорайзънс България, притежава Лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016 г.