СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Коучинг академия

Някога задавали ли сте си въпроса „Какво се опитах да променя в себе си и в начина си на действие, в работата си, в живота си през последната година?“. Хората били на коучинг могат да отговорят на този въпрос.

Понятието „Коучинг“ е много повече от индивидуализирано обучение, издигнато до консултиране по проблеми на развитието.

То е съучастие в развитието и реализацията на потенциала на даден човек, което цели да въздейства благоприятно върху живота на всеки свързан с него. Да практикуваш коучинг означава да се опиташ да подкрепиш компетентно и човешки някой в личното и професионалното му развитие, така че да си полезен на хората, групите и организациите, с които си взаимодейства.
Целта на коучинг академията е да внедри трайно културата в организацията и да бъде използвана като мощен инструмент за развитие и мотивация на служителите.

 

Модули на академията:

 

Модул 1. Основни коучинг умения

В първата част на Коучинг академията се изучават основните коучинг умения, които трябва да притежава един коуч според ICF (Международната коучинг федерация).
Подходът на обучението се базира на учене чрез преживяване и практикуване. Обучението е изключително интерактивно и богато по форма и съдържание. Включва теория, практика, игри, вдъхновяващи видеа. През цялото време се работи с всички сетива, така че участниците да могат видят, чуят, усетят и преживеят коучинг процеса, което гарантира много дълготраен ефект и живеене на коучинг философията.

 

Модул 2. Практика и супервизия

Участниците в обучението имат за задача да започнат да практикуват коучинг уменията си със своите колеги. В продължение на 2 месеца на всеки 2 седмици има групова среща за 3 часа, на която се дискутира развитието и практиката на всеки – неговите успехи и казуси, които среща със своите „клиенти“/колеги. Дават се насоки за подобрение, вдъхва се кураж и се мотивират участниците да продължат напред.

 

Модул 3. Обучение за обучители

Селектираната група от бъдещи вътрешни обучители по коучинг преминават през 4-дневна програма как да презентират и как да преподават коучинг, използвайки коучинг подход. Стъпка по стъпка се преминава през 9-дневната програма по основни коучинг умения, през която вече са преминали – дават се коментари и насоки за работа. Също така се разработва и двудневното обучение „Коучинг умения и модели за напреднали“, в което вътрешните коуч-обучители активно участват и играят ролята на ко-фасилитатори за своите колеги заедно с водещия на обучението. През тези 4 дни участниците постоянно влизат в ролята на водещи на обучение и целта им е да изградят своя автентичен стил на водене на обучения, да се научат да се справят с трудни ситуации и клиенти, да се научат да излизат от зоната си на комфорт и да превъзмогват страховете, пред които се изправя всеки един водещ на обучения в началото на своята кариера като такъв.

 

Модул 4. Коучинг умения и модели за напреднали

Надграждане над основните умения по коучинг, което се създава и преподава от бъдещата група от вътрешни обучители по коучинг. Водещия на обучението предлага набор от коучинг умения и модели, а вътрешните коучове обучители избират върху кои от тях да се спрат и да обучават своите колеги през 2 дни обучение за напреднали. Тук целта е да се предостави пространство на участниците да споделят опита си, който са натрупали до момента, да се мотивират да продължават и да поемат пътя на самоусъвършенстването в областта на коучинга.

 

Модул 5. Менторство и супервизия

Участниците продължават да практикуват коучинг уменията си със своите колеги. В продължение на 2 месеца на всеки 2 седмици има групова среща по Skype, на която се дискутира развитието и практиката на всеки – неговите успехи и казуси, които среща със своите „клиенти“/колеги. Дискутират се конкретни коучинг разговори и казуси, с които се сблъскват участниците като се коучват от водещия по време на разговора, така че да намерят своето най-добро решение за конкретния случай.

 

Модул 6. Наръчник за обучители по коучинг

Основите на този наръчник е поставен от водещия на програмата, но се донаписва и ко-създава от вътрешно-фирмените коучове, които внасят спецификите от практиката, която са натрупали в ролята си на коучове. Този наръчник остава като отворен и жив документ, който служи на всяка следващо поколение вътрешно-фирмени коучове да надграждат над знанията и уменията на своите предшественици. Също така този наръчник се явява и извора и огъна, който поддържа коучинг културата в организацията. Целта е този наръчник да се превърне във „Вътрешно-фирмената Библия“ за работа с хора, развиване на човешкия потенциал, задържане на таланти и повишаване на мотивацията на хората работещи в организацията.
Наръчникът стъпка по стъпка описва всяко едно упражнение, необходимите материали, инструкции за водещи и участници, визуални или други материали, които са необходими за неговото провеждане. Целта на наръчника е с него човек, който не е запознат с коучинга и неговата философия, да може да достави обучение/упражнение по коучинг умения, модели и техники.

 

Модул 7. Внедряване на коучинг култура в организацията

Създава се фокус група състояща се от вътрешно-фирмени коучове, вътрешно фирмени-обучители по коучинг, ръководители на HR отдел, ръководители на организацията, които в рамките на два пъти по 4 часа и с помощта на водещия по обучението създават стратегията за внедряване на коучинг културата, процеса по обучение и поддържане на коучинг умения в организацията. Създава се организация и екипи, които отговарят за успешното въвеждане и работа на коучинга като култура. Създава се конкретна едногодишна програма за работа и се разпределят роли и отговорности на участниците. Разработват се измерители на успех, с които да се проследява ефективността и приноса на коучинг културата за успеха на организацията.

Изпратете ни запитване за обучение