СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Политика на Хорайзънс България ООД за защита на лични данни

14.02.2019г.

Хорайзънс България ООД е агенция за подбор на персонал, действаща с регистрация по реда на чл. 5, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (удостоверение за регистрация за Р България № 2118/ 27.09.2016 г., удостоверение за регистрация за Други страни № 2119/ 27.09.2016 г., удостоверение за извършване на дейност като предприятие, което осигурява времена работа № 206/21.06.2017г., издадени от Агенцията по заетостта);
Нашата мисия е да предоставяме на бизнеса и кандидатите за работа най-добрите възможности за съвместна работа и да съдействаме на нашите клиенти за привличане и задържане на най-добрите професионалисти.

При предоставяне на нашите услуги по подбор, привличане и кариерно консултиране, както и за да изпълним нашите законови задължения към Агенция по заетостта, ние събираме, съхраняваме и обработваме лични данни.

Хорайзънс България ООД гарантира сигурността на личните Ви данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/ 679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46/ЕО („ОРЗД“).

В настоящата Политика за защита на личните данни („Политика“) предоставяме информация как и защо събираме лични данни, какво правим с тях, с кого ги споделяме, как ги пазим и какво може да поискате да направим с Вашите лични данни.

Настоящата Политика се отнася до личните данни, които обработваме:

 • във връзка с използване на нашата Интернет страница,
 • за да отговаряме на искания/ запитвания за услуги
 • при предоставяне на услуги и продукти
 • в други случаи, когато събираме и използваме лични данни.

В определени случаи Политиката може да се допълва от специални уведомления за поверителност, касаещи конкретни услуги, инструменти, приложения, Интернет страници, портали, маркетингови дейности, спонсорирани платформи на социални мрежи и т.н., които се предоставят и/или администрират от нас или от наше име. Ще Ви уведомяваме във всеки отделен случай, когато обработваме лични данни въз основа на такива специални уведомления за поверителност.

Администратор на лични данни

Администратор на Вашите лични данни във връзка с предоставяните от нас услуги е ХОРАЙЗЪНС БЪЛГАРИЯ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК 175011353, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. “Миджур” № 21 (“Хорайзънс”).

По въпроси във връзка с личните данни може да се свържете с нас, както следва:

 • С имейл по електронна поща на privacy@horizons.bg
 • С писмо на адрес: гр. София – 1164, район Лозенец, бул. Христо Смирненски 7
 • По телефон: 02 963 43 23

Обработване на лични данни от Хорайзънс

В хода на извършваната от Хорайзънс дейност може да събираме и съхраняваме следните лични данни:
02
02

 

Информация, която събираме за Вас от трети лица

 • Информация от логовете на сървърите на нашия Интернет доставчик, например информация за Вашия компютър, като IP адрес, операционна система и тип търсачка (“Данни за ползване”). Тази информация се използва от нас за управление на системите и за анализ на използването на нашата Интернет страница. Правното основание за обработването е нашият законен интерес да наблюдаваме, анализираме и управляваме съдържанието на нашата Интернет страница, с цел подобряване на предоставяните от нас продукти и услуги.
 • Ние също събираме информация от нашите страници в социални мрежи, включително харесвания, споделяния, публикации и туитове. Правното основание за обработването е нашият законен интерес да наблюдаваме и анализираме нашите страници в социалните мрежи и да развиваме и подобряваме предоставяните от нас услуги. Социалните мрежи имат собствени условия за ползване, с които следва да се запознавате отделно. Следва да имате предвид, че публикациите в социални мрежи може да са свързани с определени последици, касаещи поверителността на Вашите Лични данни или на Личните данни на лица, които споделяте. Вие сте изцяло отговорни за Вашите публикации и споделената информация социалните мрежи. Ние не носим каквато и да било отговорност за Ваши публикации и споделената информация.
 • Информация за Вас, публикувана в други публично-достъпни информационни източници с добра репутация, например Търговския регистър, linkedIn.com, facebook.com, сайтове за работа и др. под. Правното основание за обработването е нашият законен интерес да развиваме и подобряваме предоставяните от нас услуги в областта на подбор на персонал на различни нива и да достигаме до максимален брой потенциални кандидати.
 • Ние събираме информация, като използваме бисквитки (cookies) или други сходни технологии, съхранявани на Вашето устройство, за това как използвате нашата Интернет страница. Бисквитките (cookies) съдържат информация, която се предава на твърдия диск на Вашия компютър. Те ни помагат да подобряваме нашата Интернет страница и да Ви предоставяме подобрени и по-персонализирани услуги. Нашата Политика за бисквитките (Cookie Policy) е публикувана тук: https://www.horizons.bg/bg/politika-biskvitki/

Свързани платформи

Нашите Интернет страници може да съдържат връзки към и от други Интернет страници и дигитални платформи на наши партньорски мрежи, свързани лица и рекламни компании. Следва да имате предвид, че тези Интернет страници се управляват от трети лица, които прилагат собствени политики за поверителност и ние не носим отговорност за начина, по който те обработват Вашите лични данни. Вие следва да се запознавате с правилата за поверителност на тези трети лица.

Google Analytics

За оценка използването на нашите сайтове и услуги, за съставяне отчети за дейността и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на Интернет, Хорайзънс използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. Декларацията за поверителност на Google е достъпна на адрес: http://www.google.com/intl/None/policies/privacy/

Като използвате Интернет страниците на Хорайзънс, Вие се съгласявате Google да обработва Ваши данни по начина и за целите, изложени в Декларацията за поверителност на Google. Вие можете да се откажете Google да обработва Ваши данни за дисплейно рекламиране и / или за персонализиране на рекламите чрез използване на настройките за реклами на Google на адрес: http://www.google.com/settings/ads. За повече информация относно Google Analytics: https://www.google.com/analytics/.

Използване на информацията, която събираме

Хорайзънс използва описаната по-горе информация за извършване на следните дейности:

 • предоставяне на бизнес решения за подбор и представяне на служители и посредничество между работодатели и кандидати;
 • изпращане на известия за свободни позиции и влизане в активен контакт с професионалисти;
 • управление, анализ и подобряване на нашата дейност;
 • защита срещу измами и други незаконни дейности;
 • други договорни и законни задължения;
 • спазване и прилагане на приложимите законови изисквания, секторни стандартни и договорни задължения и вътрешни правила.

В допълнение на по-горе описаните дейности Хорайзънс може да използва предоставените от кандидати за работа данни, когато:

 • предоставяме възможности и предложения за работа;
 • предоставяме допълнителни услуги, като например обучения, кариерно консултиране и услуги за кариерно развитие;
 • анализираме професионална пригодност и релевантност като кандидат за работа и квалификацията на кандидатите за конкретни позиции;
 • анализираме наличните при нас данни, като например: анализ на нашата база данни от кандидати, оценка на индивидуалните резултати и възможности, времетраене на проект по подбор, идентифициране на липсващи умения, анализ на каналите на данни, тенденции относно практиките по подбор и наемане и др.

Споделяне на Вашите лични данни

Хорайзънс не разкрива публично или по друг начин лични данни, които събира, освен както е описано в настоящата Политика.

Ние може да споделяме Ваши лични данни, както следва:

 • На наши клиенти

Споделяме определени лични данни в минимален обем с наши клиенти, които имат интерес да предложат подходящи възможности за работа или желаят да встъпят в договорни отношения с наши кандидати за работа.

 • На доставчици на услуги

В определен брой редки случаи ние споделяме Вашите лични данни с доставчици на услуги, които използваме за предоставяне на услуги от Хорайзънс. Тези доставчици на услуги са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на личните данни, които може да получават и да ги използват само съгласно наши инструкции.

 • На публични органи

Когато имаме задължение да разкрием или предоставим Ваши лични данни, за да изпълним каквото и да било законово задължение, или за да изпълним или приложим нашите условия по други договори; или за да запазим правата, собствеността или безопасността на нашето дружество, нашите клиенти или други.

 • Други случаи

В случай, че продадем нашата дейност или активи, може да разкриваме Вашите лични данни на потенциалния купувач на тези дейности или активи.

Предаване (трансфер) на лични данни

В случай, че предоставянето на услугите ни е свързано с трансфер на лични данни към получатели извън ЕИЗ, Хорайзънс извършва такъв трансфер при спазване на изискванията на ОРЗД, за да се гарантира прилагане на подходящи мерки за осигуряване на адекватно ниво на защита, например: сключване на стандартни договорни клаузи и др. под.

Независимо, че ние се ангажираме да опазваме сигурността на Вашите лични данни, предаването на данни чрез Интернет не е напълно сигурно. Ние, заедно с нашите доставчици на услуги, правим най-доброто, за опазване на сигурността на Вашите лични данни, но решението да ни предоставите лични данни е Ваше и е на Ваш собствен риск.

Защита на сигурността на личните данни

Хорайзънс поддържа и прилага подходящи административни, технически и физически предпазни мерки за информационна сигурност и защита на обработваните лични данни, срещу случайно, неправомерно или неупълномощено унищожение, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

Служителите, имащи достъп до лични данни, са обучени за работа с чувствителна информация и са обвързани от договорно задължение да третират информацията като поверителна.

Процедурите ни по защита на сигурността на данните включват мерки, свързани с криптиране на всички динамични и статични данни на компанията и въвеждане на метод „пълно забравяне‘‘ в употребяемия рикрутмънт софтуер на компанията.

Вашите права

Законодателството за защита на личните данни Ви предоставя определени права във връзка с обработването на Вашите лични данни.

Право на информация

Вие имате право на информация за това как събираме и обработваме Вашите лични данни, включително кои сме ние, как използваме Вашите лични данни и какви са Вашите права в тази връзка. Тази информация е представена в настоящата Политика за поверителност.

Право на достъп до Вашите лични данни

Вие имате право на достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас. Ние можем да потвърдим дали обработваме Ваша информация или не и да Ви предоставим достъп до Вашите лични данни.

Право да поправите Вашите данни

Ако Вашите лични данни са неточни или непълни, Вие имате право да поискате поправяне и актуализиране на тази информация, като се свържете с нас.

Право на изтриване на Вашите лични данни

Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити или премахнати, когато няма причина да продължаваме да ги обработваме. Можете да поискате да бъдете забравени, когато данните повече не са необходими за целите, за които първоначално са били събрани или обработвани, както и когато сте оттеглили съгласието си за обработването им.

Право да ограничите обработването

Вие имате право да спрете обработването на Вашите лични данни при определени обстоятелства, например при оспорване на точността на данните – до извършване на проверка по оспорването; при упражняване на правото на възражение срещу обработването.

Право на преносимост на личните Ви данни

Когато обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или във връзка с изпълнение на договор, Вие имате право да получавате предоставените ни Ваши Лични данни в общоизползван, структуриран машинночитаем формат и да ги прехвърлите на определено от Вас трето лице.

Право на възражение

Вие имате правото да поискате от нас да не обработваме Вашите лични данни за нашите законни интереси, включително за маркетингови цели. Ние обикновено Ви информираме (преди да събираме личните Ви данни), ако възнамеряваме да ги използваме за такива цели или ако възнамеряваме да разкриваме Вашите лични данни на някое трето лице за такива цели. Вие можете да се възползвате от Вашето право да възразите срещу такова обработване като посочите своя избор на определените места във формите, които използваме, за да събираме Вашите лични данни. Вие можете също да упражнявате правото си по всяко време да се свържете с нас на privacy@horizons.bg

Когато обработваме Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

Вие можете да намерите допълнителна информация относно Вашите права по отношение на защитата на личните Ви данни при Комисията за защита на личните данни на https://www.cpdp.bg/.

Ако имате въпроси или оплаквания

За допълнителна информация във връзка с обработваните от нас лични данни или в случай на оплакване в тази връзка, можете да се свържете с нас по следните начини:

 • Можете да ни изпратите email на: privacy@horizons.bg
 • С писмо на адрес: гр. София – 1164, район Лозенец, бул. Христо Смирненски 7;
 • По телефон на телефонен номер: 02 396 43 23

Ще се постараем да отговорим на Вашите въпроси в най-кратки срокове.

Също така имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, допълнителна информация можете да намерите тук https://www.cpdp.bg/.

Промени в Политиката за поверителност

Настоящата Политика за поверителност подлежи на периодични промени и актуализации, с цел отразяване на промени в нашите практики относно личните данни.

Ще Ви уведомяваме за промени в Политиката за поверителност по подходящ начин, с публикация на видно място в нашата Интернет страница, по email или чрез друг предпочетен от Вас комуникационен канал.

При съгласяване с настоящата Политика вие удостоверявате запознаването и с документите, определящи реда и условията при кандидатстване за работа, неизменна част от тази Политика:

Договор за посредническа дейност по наемане на работа
Анекс към Договор за посредническа дейност по наемане на работа
Декларация за съгласие за предоставяне на данни при подбор на персонал