+359 2 963 43 23
Следвайте ни

 

Какво представлява лизингът на персонал

Хорайзънс България е лицензирана фирма, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда от началото на 2012 г.

 

Временната работа

… известна още като лизинг на персонал, е бизнес услуга, при която едно юридическо лице (предприятие, осигуряващо временна работа) наема и осигурява на друго юридическо лице (предприятие ползвател) персонал под негово ръководство и контрол. Такава услуга се предоставя до завършване на определена работа или за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

Услугата представлява гъвкаво решение за нашите клиенти

… които имат нужда от нови или допълнителни служители, но не желаят или нямат възможност да ги назначат за постоянно при себе си.
Причините за това могат да са различни – законови ограничения, корпоративна политика, наемане на персонал за определен пиков период от годината, работа по проекти, както и оптимизиране на дейности чрез изнасяне извън компанията на неспецифични дейности и работни функции.


Изпратете ни запитване за Лизинг на персонал


Подбор на персонал

Horizons специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.
see_more_BG

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана като предприятие, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса…
see_more_BG

Обучения

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси…
see_more_BG

Организационно консултиране

Предлагаме нашата експертиза при анализ на ефективността на HR и бизнес практиките във Вашата компания…
see_more_BG

Управление на кариерата

Като професионалисти с богат практически HR  и бизнес опит, ние можем да подпомогнем развиването на…
see_more_BG

Аутплейсмънт

Това е стойностна и етична услуга, насочена към компании, които са решили да съкратят част от персонала с цел…
see_more_BG