+359 2 963 43 23
Следвайте ни

 

ДРУГИ ФОРМИ НА ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

Екипът на Хорайзънс България продължава да извършва бизнес услугите си дистанционно.

АУТСТАФИНГ

В този случай посредникът не участва в набирането на персонал, а по-скоро назначава при себе си служители, които вече работят за клиента. Всъщност персоналът е един и същ и продължава да работи в същата компания. Този тип назначение е подходящ за фирми, които са в добро финансово състояние, но е необходимо намаляне числеността на персонала по различни причини – листване на борсата, първично публично предлагане (IPO), специфична корпоративна политика и други.

АУТСОРСИНГ

Една компания предоставя на друга да извършва част от нейните дейности. Компанията-клиент използва тези изнесени от фирмата услуги, не само труда на служителите. Това е подходящо решение за съпътстващи дейности като поддръжка, почистване, спомагателни дейности, които не са от първостепенна важност за спецификата на бизнеса и могат да варират по отношение на натовареността в работата.

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ</h24
Аутсорсингът на дейности – регистриране и администриране на трудови договори, допълнителни споразумения и приложения, ТРЗ, администриране на възнаграждения, обезщетения и помощи, бонуси, болнични, отпуски и други – под форма на услуга, се предоставя на консултант на място в компанията-клиент. Подходящо е за малки компании, в които броят на административния персонал не може да оправдае нуждата от специална позиция, която да обслужва ТРЗ; също и в случаите, когато се изисква пълна конфиденциалност на информацията.

Прочетете за Ползите от лизинг на персонал по време на криза.

 


Изпратете ни запитване за Лизинг на персонал


Подбор на персонал

Horizons специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

Executive search

Услугите за директно привличане на висок мениджмънт се осъществяват от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти CEO Search.

Хедхънтинг

Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

On site recruiter

Специално ангажиран Експерт подбор, който да работи на място и изцяло за Клиента.

Обучения

HORIZONS предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана като предприятие, което осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.