ДРУГИ ФОРМИ НА ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

АУТСТАФИНГ

В този случай посредникът не участва в набирането на персонал, а по-скоро назначава при себе си служители, които вече работят за клиента. Всъщност персоналът е един и същ и продължава да работи в същата компания. Този тип назначение е подходящ за фирми, които са в добро финансово състояние, но е необходимо намаляне числеността на персонала по различни причини – листване на борсата, първично публично предлагане (IPO), специфична корпоративна политика и други.

АУТСОРСИНГ

Една компания предоставя на друга да извършва част от нейните дейности. Компанията-клиент използва тези изнесени от фирмата услуги, не само труда на служителите. Това е подходящо решение за съпътстващи дейности като поддръжка, почистване, спомагателни дейности, които не са от първостепенна важност за спецификата на бизнеса и могат да варират по отношение на натовареността в работата.

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

Аутсорсингът на дейности – регистриране и администриране на трудови договори, допълнителни споразумения и приложения, ТРЗ, администриране на възнаграждения, обезщетения и помощи, бонуси, болнични, отпуски и други – под форма на услуга, се предоставя на консултант на място в компанията-клиент. Подходящо е за малки компании, в които броят на административния персонал не може да оправдае нуждата от специална позиция, която да обслужва ТРЗ; също и в случаите, когато се изисква пълна конфиденциалност на информацията.

Прочетете за Ползите от лизинг на персонал по време на криза.

ИЗПРАТЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ ЗА ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ  I have read and accepted the Privacy Policy of Horizons Bulgaria ltd. / Запознат съм и приемам Политика за защита на лични данни Хорайзънс България ООД.

   

  КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

  Подбор на персонал

  Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

  Executive management search

  Директно привличане на висок мениджмънт се осъществява от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от Horizons Executive Search.

  Хедхънтинг

  Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

  On site recruiter

  Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

  Обучения

  Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

  Лизинг на персонал

  Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.