СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

КАК ДА МОТИВИРАМЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ?

 • Всеки индивид в организацията се мотивира от различни неща, затова Вашият подход е необходими да бъде индивидуален.
 • Винаги давайте обратна връзка на служителите си и дори когато тя е негативна, представете я по конструктивен начин.
 • Покажете на служителите си, че им имате доверие, делегирайки им повече права и отговорности.
 • Поддържайте изрядни вътрешните комуникационни канали и дръжте в течение своите служители за важните промени и за перспективите на компанията.
 • Изяснете ролите в екипа, очакванията, задълженията, отговорностите, критериите за оценяване още от самото начало, за да си спестите бъдещи недоразумения и демотивация от страна на служителите.
 • Помнете, че мотивирането на персонала чрез предоставяне на бонуси и награди не цели служителите да работят повече часове, а за да подкрепи стремежа към подобряване на работата, изграждане на професионално самочувствие, по- добър организационен климат и ангажираност с компанията.
 • Това, което искат всички служители, е справедливо отношение (като заплащане, бонуси, сигурност на работното място), постижения (да се гордеят с работата и постиженията си и съответно, да бъдат похвалени за това, да имат възможности за развитие) и добри социални отношения вътре в организацията.
 • Предложете на служителите си участие в печалбата на фирмата, за да създадете по-голяма ангажираност от тяхна страна.
 • Нематериалните бонуси също биха могли да бъдат изключително мотивиращи, а не ви костват нито стотинка. Можете, например, да освободите от работа за няколко часа родител, който иска да посети училищната театрална постановка, в която участва неговото дете.
 • Не се отнасяйте към служителите си като към даденост и им помагайте да поддържат баланса работа – личен живот.
 • Показвайте на служителите си, че тяхната работа е от голямо значение и как точно тя се вписва в мисията на организацията. Важно е и те да виждат резултатите от своите усилия.
 • Предоставяйте възможности за кариерно развитие и учене.
 • Предоставяйте възможности на служителите си да се опознаят един друг по-добре: социални мероприятия, тийм билдинг, Коледно парти и други.
 • Улавяйте проблемите в зародиш и дръжте под око проблемните си служители.
 • Подкрепяйте работата по проекти в името на мобилността, гъвкавостта на служителите и екипния дух.
 • Като мениджър, Вие влияете с отношението си на всички служители – ако Вие работите с ентусиазъм, и те ще работят така.
 • Когато отправяте похвала, нека тя да бъде искрена, навременна и публична, за да демонстрира открито, какъв тип поведение се толерира в организацията. Обратно, порицанието трябва да се извърши насаме.
 • Мотивиращият мениджър знае, как да се забавлява със служителите си – организирайте събирания или заведете екипа си на обяд.
 • Не бъдете твърде самоуверени и приемайте отворено обратна връзка от служителите си.
 • Избягвайте да проявявате специално отношение към някои от служителите си, за да не демотивирате останалите.
 • Наемайте правилните хора – онези, които биха се вписали в организационната култура, които искат да работят за Вас и които са мотивирани да дават най- доброто от себе си.
 • За повишаване на екипната мотивация е от изключително значение членовете на екипа да определят заедно общите цели, да разпределят ролите и отговорностите помежду си и всеки от тях да е наясно, каква е личната му полза от участието в този екип.
 • Като мениджър е необходимо да сте в течение на външните и вътрешните условия, които биха могли да демотивират персонала, да се стремите да действате превантивно или да ограничавате негативния им ефект. Финансовите затруднения, здравословните и семейните проблеми, както и други лични предизвикателства рискуват да разсеят служителя в работата и да го демотивират. Сред вътрешните условия, които също биха имали подобен негативен ефект, са лошата репутация на фирмата или финансова й нестабилност, несигурността при сливания и поглъщания, претоварването с работа, несправедливото отношение, междуличностните конфликти и други. Проявявайте разбиране и помагайте на служителите си да се справят с тези предизвикателства.
 • Когато наемате служители, следете за това те да не са недостатъчно квалифицирани или свръхквалифицирани за съответната длъжност, защото това ще се отрази не само на тяхната мотивация, но и ще рефлектира върху останалите членове на екипа. В случай, че служителят не е достатъчно квалифициран, той вероятно ще се справя по-трудно и бавно със задълженията си, ще се чувства претоварен и напрегнат. В случай, че служителят е свръхквалифициран, той вероятно ще се чувства подценен, ще има усещането, че си губи времето в дреболии и че не му се гласува достатъчно доверие с по-големи отговорности.
 • Бъдете нащрек за знаци за демотивация- абсентизъм, невнимателност към детайла, отегчение, липса на ентусиазъм, конфликти с колеги или тяхното избягване, нервност, негативен език на тялото – и ако забележите такива, инициирайте разговор със съответния служител. В този разговор е много важно да слушате активно, да не съдите, да предложите помощта си и в края да се съгласите за следващи стъпки. Искреният интерес към служителите променя тяхното отношение към по-добро.
 • Помнете, че демотивацията на един служител има ефекта на домино и може да засегне хората, с които работи непосредствено. Наличието на един демотивиран служител може да разколебае новопостъпилите, да отблъсне клиенти, а ако участва в процеса по подбор, също и потенциални бъдещи членове на организацията.
 • Когато изграждате система на възнагражденията, погрижете се за това всички служители да бъдат въвлечени с идеи и обратна връзка на всеки етап. Тази система трябва да бъде обвързана с организационните цели, да се основава на справедливи и обективни критерии, да не толерира единствено най-добре представящите се, но всички, които полагат усилия и постигат определени резултати и не на последно място, системата да поддържа баланс между материални и нематериални стимули, между индивидуални и екипни възнаграждения.
 • Нематериалните възнаграждения могат да бъдат класифицирани по следния начин: признание насаме (лична бележка или имейл, покана за обяд, даване на допълнителен почивен ден), публично признание (няколко думи във вътрешния бюлетин, интранет или на екипната среща), възможности за лично усъвършенстване (нови отговорности- лидерска позиция, повече свобода в решенията; шанс за посещение на курс или семинар), връчване на награда, подарък или сертификат.
 • Материалните възнаграждения трябва да се основават на реалистични и обективни критерии и да се ревизират периодично. Помнете, че парите не решават напълно проблемите и по-голямото материално възнаграждение няма непременно да мотивира и задържи ценните Ви служители. Освен това, не можете да увеличавате заплащането до безкрай. За да се постигне максимален ефект, е изключително важно материалните възнаграждения да са придружавани от нематериални (най-малкото с похвала за добре свършената работа).
 • Преките ръководители и мениджърите трябва да мотивират със своята личност и отношението си. Те трябва да са открити, справедливи, уверени, смели, да имат визия, да са директни, да се грижат за и да развиват служителите си.

Прочетете още:

Мотивацията – ключът към успеха

9 успешни начина за мотивиране на служители

Мотивацията започва с правилното отношение

 

Изпратете ни запитване