Екипът на Хорайзънс България ООД се специализира в разработването и управлението на проекти по Европейски структурни фондове.

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, вие, работодатели, можете да кандидатствате:

  • за включване на ваши служители в курсове и преквалификация
  • за обучение по ключови компетентности, по теми като: „Успешни продажби, презентационни умения, водене на преговори, грижа за клиента, мениджърски умения, диагностика и управление на органзиационната култура и т.н.
  • за въвеждане на нови и иновативни модели за организация на труда в предприятията и разработване на организационни стратегии за управление на човешките ресурси
  • за въвеждане и развитие на гъвкави форми на заетост и насърчаване на мобилността на работната сила.

Ние ви предлагаме консултиране и партньорство по направленията:

1. Определяне на подходяща програма на финансиране, според  нуждите на вашата организация
2. Разработване на предложения за проекти по програмата
3. Мониторинг, управление  и оценка на проекта
4. Административни и финансово – счетоводни консултации съобразени с нормативната рамка на проекта и законодателството на РБългария
5. Диагностика на нуждите от повишаване на квалификацията на заетите хора, по приоритетна ос 2 от програмата
6. Разработване на индивидуални програми и провеждане на обучения за придобиване на ключовите компетентности, обхванати от програмата

 


Изпратете ни запитване


 

КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

Подбор на персонал

Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

Executive management search

Директно привличане на висок мениджмънт се осъществява от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от Horizons Executive Search.

Хедхънтинг

Директен и конфиденциален рикрутмънт подход към високо квалифицирани професионалисти.

On site recruiter

Услуга за специално ангажиран Експерт по подбор на персонал, който да работи на място и изцяло за Клиента.

Обучения

Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

Лизинг на персонал

Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.