СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Хорайзънс България предлага услуга по изготвяне на първоначална документация по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

ПЪРВОНАЧАЛНО ПЛАЩАНЕ

Дължима сума по изготвяне и подаване на документация за кандидатстване в ИСУН 2020: 150лв без ДДС

ФИНАЛНО ПЛАЩАНЕ

При одобрение на подадения проект, клиентът дължи 10% от одобрената помощ за управление и отчитане на проекта. Първоначалната сума от 150лв следва да бъде приспадната от финалното плащане.

ВАЖНО:

За да бъде изготвен и подаден проекта, Клиентът следва да предостави необходимата счетоводна и друга информация, както и да има валиден КЕП на фирмата, която ще кандидатства или на представляващите я лица.

Изпратете ни запитване

„Ново работно място 2015“

През август 2016г. Хорайзънс България ООД сключи договор с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ във връзка с Процедура: BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015″, за изпълнение на проект „Осигуряване на заетост и подобряване качеството на живот в „Хорайзънс България“ ООД, финансиран от ЕСФ.

Договор: № BG05M9OP001-1.003-0282-С01

Във връзка с изпълнението на проекта, Хорайзънс България събира ценови предложения за изпълнение на дейностите. Информация може да видите в прикачените Публични покани за събиране на ценови предложения.

Проект „Осигуряване на заетост и подобряване качеството на живот в „Хорайзънс България“ ООД е на стойност 83 848.28лв, от които  83 848.28лв БФП и 0 лв собствен принос.

Покана-1

Покана-2


 

КАКВИ HR УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

 

ХЕДХЪНТИНГ

Директен и конфиденциален подход за подбор на персонал, ориентиран към високо квалифицирани професионалисти, които не са в процес на активно търсене на работа.

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Хорайзънс България специализира в набиране и подбор на персонал за средно мениджърско и експертно ниво.

EXECUTIVE SEARCH

Директно привличане на висок мениджмънт се осъществява от нашата консултантска практика за стратегически подбор на топ професионалисти от Horizons Executive Search.

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА

Хорайзънс България използва натрупаната в годините HR експертиза, за да предложи професионално управление на работодателска марка

ОБУЧЕНИЯ

Фирмата предлага експертизата си в обученията, организационното развитие и управление на човешките ресурси.

ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

Хорайзънс е лицензирана фирма, която осигурява временна работа, съгласно промените в Кодекса на труда.