Corporate intrapreneurship event

Corporate intrapreneurship event

Horizons Bulgaria and Founder Institute have the pleasure to invite all CEOs and HRs to a special event in Plovdiv, dedicated to Corporate Intrapreneurship on September 26, 2017.   AGENDA 16.30 – 16.45 – Registration and coffee. Opening and Welcome, Plamen Panchev, Industrial Zone Trakia,

Read more…

Partial:: Conf – Software Conference

Partial:: Conf – Software Conference

Ние събираме хора от различни части на функционалния свят, за да обменим идеи. 22–23 Септември 2017, хотел Хилтън София Софтуерна конференция, фокусирана върху модерните функционални езици и технологии, използвани в уеб пространството. На 22-23 септември 2017г. в София ще се състои първата в България конференция

Read more…

Хорайзънс България на Кариера УНСС 2017

Хорайзънс България на Кариера УНСС 2017

  Хорайзънс България участва като Консултативен център за студентите на изложението Кариера УНСС – 2017 на 10 май.   Стотици студенти и докторанти от Университета за Национално и Световно Стопанство имаха възможността да се срещнат с представители на компании от реалния бизнес. Това се случи на

Read more…

Мисията на „Златната ябълка на успеха 2017“

Мисията на „Златната ябълка на успеха 2017“

 „Златната ябълка на успеха“ стимулира нови форми на активно взаимодействие между реалния бизнес и университета „Мисията на „Златната ябълка на успеха“ не е само да свърже бизнеса със студентите, но и да стимулира търсенето на нови форми на активно взаимодействие помежду им“, заяви гл.ас. Георги

Read more…

Работодатели набират служители директно от университета на „Златната ябълка на успеха“ 2017

Работодатели набират служители директно от университета на „Златната ябълка на успеха“ 2017

Работодатели набират служители директно от университета на „Златната ябълка на успеха“ 2017 На 27 април 2017 г., четвъртък, от 10 до 17 часа в Аулата на Софийски университет ще се състои кариерното изложение „Златната ябълка на успеха“ 2017. Студенти и хора, владеещи чужди езици и/или

Read more…

„”The Golden Applе of Success 2017 “

„”The Golden Applе of Success 2017 “

“The Golden Applе of Success 2017” meets together philology and economy students from Sofia University and employers The annual career fair “The Golden Apple of Success” will be held for a fifth time on April 27, 2017 in the Aula of Sofia University. Companies from

Read more…

Horizons Bulgaria in Careers and students 2017 at NBU

Horizons Bulgaria in Careers and students 2017 at NBU

  Horizons Bulgaria will participate in “Careers and students 2017” Forum – Boost your career at New Bulgarian University on April 6, 2017.   Our colleagues Dеsislava Georgieva, Recruitment Consultant, and Miroslav Marinov, Training Expert, will present us at Stand 12, which is located next to

Read more…

Held Press conference on implementation of European Project

Held Press conference on implementation of European Project

  On March 24, 2017 (Friday) at 10:00 in Work & Share Coworking Space (St. Tintiava 15-17 in the building of SoftUni, Sofia) Horizons Bulgaria held a press conference on the implementation of a project BG05M9OP001- 1.003-0282-C01 “Providing jobs and improving the quality of life

Read more…

Horizons Bulgaria is at Career Fair at American University in Bulgaria

Horizons Bulgaria is at Career Fair at American University in Bulgaria

On March 29, 2017 at the American University in Bulgaria (town of Blagoevgrad) Horizons Bulgaria will take part in Business Week 2017 Vol. 1, event organized by the Business Club at AUBG.   Our representatives will be Hristina Ivanova, HR Consultant and Coordinator Relationships with

Read more…

Conference on “Providing jobs and improving the quality of life in Horizons Bulgaria Ltd.”

Conference on “Providing jobs and improving the quality of life in Horizons Bulgaria Ltd.”

24.03.2017, 10:00, Work & Share Coworking Space Horizons Bulgaria Ltd. is pleased to invite you to press conference on March 24, 2017 (Friday) at 10:00 in Work & Share Coworking Space (Tintiava 15-17, str., in the building of SoftUni) concerning implementation of the project BG05M9OP001-

Read more…