СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

 

Обучителна програма „Решаване на проблеми и взимане на решения“

all training courses

Обучението е насочено към развиване на уменията за анализиране на проблемни ситуации и взимане на ефективни решения в професионалния контекст.

Продължителност:
1 Ден (8 часа) с включени почивки

Въведение: Основи на решаването на проблеми

Увод и цели на програмата

Запознаване с програмата и целите на обучението
Кратко представяне от участниците

Модул 1: Разбиране на проблемите

Дефиниция на проблема/и
Видове проблеми и тяхната сложност
Подходи за анализ на проблемите

Модул 2: Техники за решаване на проблеми

Мозъчна атака и творчески подходи
Аналитични техники и методи за систематично решаване на проблеми
Приложение на критичното мислене в решаването на проблеми

Модул 3: Процесът на взимане на решения – Взимане на решения

Етапи на взимане на решения
Общи препятствия при взимането на решения
Поддържане на обективност и избягване на когнитивни изкривявания

Модул 4: Практически упражнения и случайни анализи

Работа по случаи: участниците работят в групи по реални сценарии
Обсъждане на различни решения и подходи
Връщане на обратна връзка и групово обсъждане
Заключение и обратна връзка

Заключителни дискусии и обратна връзка
Споделяне на обратна връзка от участниците за обучението
Определяне на следващи стъпки за прилагане на знанията в работната среда
Оценка:
Участниците попълват оценъчна форма в края на деня, за да оценят ефективността на обучението и да идентифицират области за подобрение.

Horizons Bulgaria е разпознато име в HR общността и водеща агенция за подбор на персонал в България.

CВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА HR УСЛУГИ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
☎ 0886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ И HR КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ