+359 2 963 43 23
Follow us
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ – РАБОТНИ ОБЛЕКЛА

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ – РАБОТНИ ОБЛЕКЛА

 

Нашият клиент Линдстрьом е финландска компания с над 160-годишна история, с присъствие в Европа и Азия и 3,500 служители. Бизнесът на фирмата се състои в предоставяне на комплексна услуга за обслужване на работни облекла за различни отрасли, индустрии и производства. Компанията налага иновативна бизнес услуга на българския пазар и е носител на безупречна репутация и международен опит. Ако желаете да почерпите от опита и практиките на лидер в стандартите за този бизнес, да бъдете част от нейния успех, ние предлагаме възможност като

 

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ – РАБОТНИ ОБЛЕКЛА
СЕВЕР И СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

 

Oтговорности:

 • Осъществяване на контакти с нови клиенти, договаряне на условия и извършване на продажби;
 • Планиране и изпълняване дейността си в съответствие със стратегията и правилата на компанията;
 • Извършва на място презентации, оферти, консултации и преговаря за продажбата на услугите по предоставяне на облекла под наем;
 • Изготвяне на периодична справочна информация към мениджмънта;
 • Сключване на договори за обслужване на работни облекла;
 • Предоставяне на информация за услугите на компанията на нови и съществуващи клиенти и представяне на нови услуги;
 • Следене на дейността на определени компании, изучава пазара и събира информация за потребителското търсене и действията на конкурентни компании;
 • Постигане на търговските цели и бизнес интереси на компанията, поддържане удовлетвореност на клиентите, популяризиране на услугата и компанията;
 • Поддържане на обратна връзка от клиентите по отношение качеството на изпълнение, сроковете и поетите ангажименти.

 

Изисквания:

 • Подходящо образование и квалификация, свързани с бизнеса;
 • Умения за бизнес комуникация, гъвкавост и позитивна нагласа;
 • Много добри комуникативни и презентационни умения;
 • Добро ниво на английски език, писмено и говорим;
 • Желание за развитие и постигане на резултати в работата;
 • Доказан опит в директните продажбите с различни типове клиенти и бизнеси;
 • Способност за планиране, приоритизиране, ефективно оползотворяване на времето и фирмените ресурси;
 • Ориентация към резултати, самостоятелност и способност за предлагане на конструктивни решения;
 • Добри организационни умения, изобретателност и кооперативност по отношение на колеги и клиенти;
 • Последователност, постоянство и настойчивост;
 • Свидетелство за управление на МПС и практика като шофьор;
 • Готовност за пътуване в страната.

 

Компанията предлага:

 • Коректни трудовоправни и финансови взаимоотношения;
 • Обучение и дългосрочно кариерно развитие;
 • Утвърдено ноу хау и структурирани правила и процеси в компанията;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Атрактивно постоянно възнаграждение и отлична система за допълнителни възнаграждения.

В случай, че проявявате интерес към посочената позиция, ще се радваме да получим Вашата кандидатура.
Конфиденциалността е гарантирана. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

About the Author

Horizons is a leading recruitment company specializing in expert and middle management positions with 14 years of experience on the Bulgarian market. Our team consists of business oriented consultants with industrial specialization, professional understanding of the business trends and a pro-active approach towards recruiting and hiring through different methodologies and innovations. Horizons owns license №2118 from 27.09.2016.