+359 2 963 43 23
Follow us
СТАЖАНТ МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

СТАЖАНТ МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

За наш клиент – сериозна и добре развита чуждестранна търговска банка, търсим да назначим по проект за временна заетост (период 6 месеца)

Стажант Материално-техническо осигуряване и управление на разходите

Отговорности:

 • Администриране на СЦУД и модула за Управление на Договори
 • Работа и поддръжка на базата данни
 • Координиране на предприетите действия с другите структурни звена в РББГ и осигуряване на качественото им изпълнение
 • Идентифициране на несъответствията и проблемите, възникнали в процеса на миграция към модула за Управление на договори и предприемане на действия по отстраняването им
 • Последващ контрол

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Средно или учащи за висше образование
 • Добро владеене на български и английски език
 • Добро владеене Windows, Word, Excel
 • Опит с обработка на документи, в т.ч. познаване на основните атрибути на документите за самоличност
 • Способност за работа в екип

Ние предлагаме:

 • Опит в банкова институция
 • Работа в млад и динамичен екип
 • Коректност и точност от страна на работодателят
 • Възнаграждение от 1000 лева бруто

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография. Конфиденциалността е гарантирана.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Хорайзънс България, притежава Лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016 г.

Кандидатствай