+359 2 963 43 23
Follow us
SENIOR PYTHON & DJANGO WEB DEVELOPER

SENIOR PYTHON & DJANGO WEB DEVELOPER

Нашият клиент е eдин от най-големите и бързо разрастващи се платформи за онлайн пазаруване в България. Във връзка с разширяване на дейността на фирмата и необходимостта от компетентен специалист, който да разработва тяхната собствена платформа, търсим:

Senior Python & Django Web Developer

Технологиите, които компанията използва:

 • Frontend – ES6 + React
 • Backend – Python + Django
 • База данни – MySQL
 • Асинхронни задачи с Celery + RabbitMQ
 • Търсене с Elastic Search
 • Деплоймент с Puppet

Процес и добри практики:

 • Добро покритие с unit и integration тестове
 • Код ревю от колега за всеки pull request
 • Работа в екип с използване на GitHub Issues & Pull Requests;
 • Pyflakes + eslint за целия код
 • Continuous Integration с Jenkins
 • Създаване на релийзи и пускане на код в production по няколко пъти на ден
 • Постоянно наблюдение на сървърите с Datadog и известяване с OpsGenie
 • Следене на грешките и frontend и backend със Sentry

Какво предлага компанията:

 • Споделяне на огромен обем от знания и умения
 • Работа в приятелка и приятна обстановка
 • Конкурентно възнаграждение
 • Възможност за home office в определени дни от седмицата
 • Възможност за работа и на непълно работно време
 • Свобода в подхода към работата, стига това да не пречи на изпълнението на задачите в срок

Изисквания към длъжността:

 • 2 или повече години опит в разработката на web софтуер
 • Опит в работата с релационни бази данни – PostgreSQL/MySQL
 • Умения за преценка и спазване на крайни срокове
 • Организационни умения, желание за работа в екип и допринасяне за постигане на поставените цели.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография. Конфиденциалността е гарантирана.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Хорайзънс България притежава Лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016 г.