+359 2 963 43 23
Follow us
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ИМОТИ (ПРОПЪРТИ МЕНИДЖЪР)

МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ИМОТИ (ПРОПЪРТИ МЕНИДЖЪР)

Нашият клиент е „Юнион Пропърти“ – част от холдинговата структура на „Юнион груп“. Дружеството специализира в придобиване, отдаване под наем и управление на бизнес и търговски сгради в няколко града в страната. Във връзка с разширяването на дейността на компанията търсим да привлечем професионалист с познания в бранша на позицията:

Мениджър управление на бизнес имоти (Пропърти мениджър)

Позицията е подчинена директно на изпълнителния директор на компанията и предполага наличието на бизнес подход и опит в управлението на малък екип.

Обхват на ролята:

 • Отговаря пряко за заетостта на наемните площи в сградите
 • Следи за състоянието на пазара на недвижими имоти и проактивно намира наематели за вакантните площи
 • Представлява Дружеството при преговори и срещи и участва активно при изготвянето на договори
 • Поддържа комуникация с клиенти, доставчици и агенти
 • Предоставя административна и оперативна подкрепа на изпълнителния директор относно управлението на активите
 • Участва в изготвянето на финансови отчети и бюджет
 • Контролира разходите и осигурява оптимално използване на ресурсите
 • Планира и управлява ежедневните операции, свързани с експлоатацията на активите на Дружеството

Очаквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование
 • Професионален опит в управлението на бизнес имоти
 • Владеене на английски език
 • Отлични умения за комуникация и водене на бизнес преговори
 • Изявени лидерски и организационни качества, умения за ръководене на екип.
 • Готовност за пътувания в рамките на страната и активни шофьорски умения

Нашето предложение:

 • Работа в стабилна компания с утвърден бизнес модел
 • Въвеждащо обучение
 • Добро възнаграждение
 • Подкрепата и сигурността на голяма бизнес група с разнообразни бизнеси.
 • Позитивна и благоприятна среда на работа с утвърдени професионалисти.

Ако разпознавате себе си в горните редове и нашето предложение е интересно за Вас, изпратете ни актуална автобиография. Конфиденциалността Ви в процеса на подбор е гарантирана.

Ще имаме възможност да се свържем само с ограничен брой професионалисти, с които да дискутираме в детайли нашето предложение.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на подбора.

Хорайзънс България, притежава Лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016 г.