GET IN TOUCH WITH US FOR HR clients requests +359 886 83 71 81

Send us a request for recruitment * Send us your CV ☎ @ CONTACTS

Оперативен Счетоводител

Оперативен Счетоводител

За наш клиент, компания, оперираща в целия диапазон на строителната индустрия в България, занимаваща се с инвестиция и изграждане на строителство на престижни обекти на всички видове сгради, търсим да назначим

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Основни отговорности:

 • Приема и проверява по форма и съдържание първичните документи за извършените стопански операции.
 • Контролира правилното оформяне на документите и срочното им представяне в счетоводството.
 • Контролира достоверното отразяване на резултатите от производствено-стопански, управленски, търговски и др. дейности, отчетни калкулации на себестойността на продукцията и услугите, в съответствие с установените правила.
 • Съставя извлечения и оборотни ведомости от съответните сметки по указания на главния счетоводител.
 • Изготвя и подава справки – декларации по ЗДДС.
 • Участва в комисии при извършване на инвентаризации на ДМА.
 • Контролира спазването на реда за отчитане на разходите за стоки, материали и услуги
 • Упражнява вътрешен финансов контрол в рамките на възложените му от главния счетоводител задачи.

Основни нормативни актове, които трябва да познава успешния кандидат:

 • Закон за счетоводството
 • Националните и международните счетоводни стандарти
 • Нормативните актове, свързани с данъчното и осигурителното законодателство
 • Други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му.

Ако се интересувате от нашето предложение – изпратете ни подробна автобиография. Първоначалният подбор ще се извърши по документи и ще се свържем с одобрените кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на подбора.

Хорайзънс България, притежава Лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016 г.

Horizons е консултантска фирма с 18-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.

💥🥇💥Имате нужда от CV, което да ви представи блестящо пред бъдещия ви работодател?
Ние ви предлагаме безплатна професионална консултация с платен дизайн за автобиография. Поръчайте тук!